Medicijnen

Gezondheidsschade bij medicijnonderzoek

07.05.2015
Grace Mawere deed in 2010 mee aan een medicijnonderzoek voor hiv-patiënten in Zimbabwe. De geneesmiddelen zouden de hiv-waarden in haar bloed terugdringen, zodat ze zich beter zou voelen. Deze waarden namen inderdaad af. Maar wat ook afnam, was haar gezichtsvermogen. Hoogstwaarschijnlijk werd zij gedeeltelijk blind als gevolg van het onderzoek, maar ze is nooit in aanmerking gekomen voor compensatie voor de geleden schade. Het is schokkend hoezeer de rechten van proefpersonen geschonden kunnen worden in landen waar onvoldoende toezicht is op de naleving van ethische richtlijnen.
Lees verder

Medicijnen: vaak bestaande wijn in aangepaste zakken

07.05.2015
In 2013 gaven negen van de tien farmaceutische bedrijven meer geld uit aan marketing dan aan het ontwikkelen van ‘echt’ nieuwe medicijnen waaraan grote behoefte is. Farmaceutische bedrijven zijn vooral bezig met geld verdienen en in veel mindere mate met het bevorderen van de volksgezondheid. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe medicijnen die niet beter zijn dan de bestaande – oude wijn in nieuwe zakken dus. Medicijnen op de markt brengen levert namelijk meer geld op. Wemos ziet dit graag anders. Bij toelating en vergoeding van nieuwe geneesmiddelen dienen de toegevoegde therapeutische waarde en het belang voor de volksgezondheid uitgangspunt te zijn.
Lees verder

Zimbabwe voedingsbodem voor schendingen rechten proefpersonen

07.05.2015
Amsterdam/Harare, 7 mei 2015: De autoriteiten die in Zimbabwe toezicht houden op medicijntesten zijn onvoldoende toegerust om adequaat controle uit te oefenen. Dit biedt een voedingsbodem voor schendingen van de rechten van proefpersonen. Vandaag publiceert Wemos een rapport over de tekortkomingen in het toezicht op medicijnonderzoek in Zimbabwe. Deze tekortkomingen worden geschetst aan de hand van het verhaal van een hiv-positieve Zimbabwaanse vrouw die inmiddels is overleden. Zij werd gedeeltelijk blind tijdens een geneesmiddelentest.
Lees verder

Transparantie in medisch onderzoek

07.05.2015
Als je ziek bent, ga je naar de dokter. Als het nodig is, geeft die je medicijnen. Je gaat er dan van uit dat de arts geneesmiddelen meegeeft met de beste werking, zodat je snel beter wordt. Er is echter vaak weinig data beschikbaar over de beste werking van medicijnen, omdat resultaten van vele medicijnproeven niet gepubliceerd worden. Op 14 april publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een statement over transparantie in medisch onderzoek dat hier verandering in moet brengen.
Lees verder

Pecha Kucha: Anke Tijtsma over eerlijke medicijnen

08.03.2013
Gezondheid is belangrijk. Voor jou, voor ons en voor mensen verweg. Gezondheid verbindt ons.
Lees verder

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief per e-mail
Aanmelden


Volg Wemos