Maand archief: oktober, 2022

Nederlandse Global Health Strategie: positieve start, maar valt of staat met goede uitwerking

Na jarenlange lobby door Wemos en andere maatschappelijke organisaties, publiceerde de Nederlandse regering op 21 oktober de langverwachte Global Health Strategie. De Covid-19 pandemie heeft eens te meer laten zien dat gezondheid geen grenzen kent. Deze strategie kan een krachtig handvat zijn om als Nederland effectief en duurzaam bij te dragen aan mondiale gezondheid. Mits de uitwerking met de juiste urgentie, daadkracht en middelen opgepakt wordt, met oog voor de hiaten op het gebied van toegang tot farmaceutische producten en publiek-private samenwerkingen.

Lees verder

Oproep aan overheden: richt pandemisch akkoord op versterken van gezondheidssystemen

Wemos roept alle nationale overheden op om de totstandkoming van een pandemisch akkoord aan te grijpen als een kans om gezondheidssystemen wereldwijd te versterken. Voor een grotere weerbaarheid tegen pandemieën moet het akkoord bepalingen bevatten die zorgen voor voldoende en goed toegerust zorgpersoneel, gelijke toegang tot medische producten en adequate financiering voor gezondheid. In onze oproep voor een zinvol akkoord gaan we dieper in op onze aanbevelingen.

Lees verder