Maand archief: november, 2022

Webinar 29 nov: Afstemming en coördinatie van Global Fund, Gavi en de Global Financing Facility in Rwanda

Wemos en NUDOR hebben een studie gedaan naar de coördinatie van de “3G’s” en hun afstemming op de nationale prioriteiten rondom gezondheid en “leaving no one behind” van Rwanda. We organiseren op 29 november een webinar, om onze bevindingen te presenteren, de laatste updates rondom afstemming in Rwanda te delen en een open discussie over het onderwerp te voeren.

 

Lees verder

Rapport: Financial justice for pandemic prevention, preparedness and response

Om wereldwijde rechtvaardigheid op het gebied van gezondheid te creëren, hebben we nieuwe financieringsmodellen nodig. De Geneva Global Health Hub publiceerde afgelopen week een nieuw rapport: “Financial Justice for Pandemic Prevention, Preparedness and Response”, waaraan Wemos heeft bijgedragen. Hierin wordt gekeken naar de relatie tussen de internationale financiële architectuur en de huidige financieringsmodellen voor gezondheidszorg. Het laat zien hoe naar gezondheid kunnen kijken vanuit het oogpunt van economische en financiële rechtvaardigheid. De WHO en haar lidstaten zouden hier rekening mee moeten houden bij het opstellen van het Pandemieakkoord waarvan de concepttekst naar verwachting in december gepresenteerd wordt.

Lees verder

Video AHEAD-webinar over Medical Deserts Diagnostic Tool

Op 21 november organiseerden Wemos en onze partners in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) een webinar over het aanpakken en voorkomen van zorgwoestijnen met onze innovatieve Medical Deserts Diagnostic Tool. Deze tool kunnen beleidsmakers, onderzoekers en anderen gebruiken voor evidence-based beleidsmaatregelen om zorgwoestijnen aan te pakken. De opname van deze webinar is nu beschikbaar op ons YouTube-kanaal.

Lees verder

Webinar op 21 nov: zorgwoestijnen aanpakken met de Medical Deserts Diagnostic Tool

Zorgwoestijnen (Engels: medical deserts) zijn gebieden met beperkte toegang tot zorg (zorgverschraling) en waar er sprake is van onvervulde zorgbehoeften van de lokale bevolking en gezondheidsongelijkheden. Ze vormen een steeds urgenter probleem voor de volksgezondheid en vereisen daarom passende beleidsmaatregelen. Op 21 november organiseren Wemos en onze partners in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) een webinar over het aanpakken en voorkomen van zorgwoestijnen met onze innovatieve Medical Deserts Diagnostic Tool. Deze tool kunnen beleidsmakers, onderzoekers en anderen gebruiken voor evidence-based beleidsmaatregelen om zorgwoestijnen aan te pakken.

 

 

Lees verder

Rapport: meer daadkracht nodig van WHO en overheden voor ‘pooling’ om pandemieën te bestrijden

Uit een nieuw rapport van Wemos blijkt dat een gebrek aan middelen en politieke steun en onwelwillendheid van farmaceutische bedrijven hebben geleid tot het beperkte succes van de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit platform voor het wereldwijd delen van intellectueel eigendom, kennis en data voor de productie van medische producten, had een grote rol kunnen spelen in het bestrijden van de pandemie. Vooralsnog heeft het echter onvoldoende steun gekregen van overheden, farmaceuten en de WHO zelf. Om Covid-19 en toekomstige pandemieën tegen te gaan, heeft een dergelijk ‘pooling-mechanisme’ meer daadkracht nodig van politici en beleidsmakers.

Lees verder

Video: 5 dimensies voor een rechtvaardige en effectieve aanpak van pandemieën

Hoe kunnen overheden en multilaterale organisaties ervoor zorgen dat iedereen ter wereld tijdens pandemieën zo snel mogelijk toegang krijgt tot essentiële medische producten? Wemos heeft 5 dimensies geformuleerd die beleidsmakers een leidraad bieden om een rechtvaardige en effectieve aanpak van een pandemie te realiseren: 1) toereikendheid, 2) urgentie, 3) duurzaamheid, 4) machtsbalans en 5) de mens voorop. Beleidsmakers zouden op basis van deze dimensies initiatieven voor toegang tot medische producten moeten opzetten, beoordelen en stimuleren.

Lees verder