Maand archief: januari, 2023

‘Blended finance’ in de gezondheidszorg: draagt het bij tot billijke toegang tot gezondheidsdiensten?

Door Marco Angelo  (global health advocate bij Wemos)

 

De laatste jaren groeit de belangstelling voor het inzetten van ‘blended finance’ om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Blended finance is een financiële constructie waarbij publieke middelen worden gecombineerd met particuliere investeringen om meer middelen voor duurzame ontwikkelingsprogramma’s te genereren. Het aantrekken van particuliere investeerders in ontwikkelingsfinanciering kan echter leiden tot onrechtvaardige resultaten. In dit artikel belichten we de gevolgen van blended finance voor gezondheidszorg en benadrukken we het belang van het waarborgen van eerlijke toegang.

 

Lees verder

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

Waarom mondiale gezondheid een plek verdient in het ‘actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling’

De recent gepubliceerde Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie bevat mooie ambities om effectief en duurzaam bij te dragen aan mondiale gezondheid. Het spreekt van een ‘whole of government’ en ‘health in all policies’ aanpak voor coherent beleid op het gebied van mondiale gezondheid. Mooi, want wij geloven dat overheidsbrede samenwerking essentieel is. Waarom bevat het ‘actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling’ van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dan geen brede focus op mondiale gezondheid?

Lees verder

Webinar op 27 jan: succesvolle samenwerking op aanpak zorgwoestijnen met participatieve consensusvorming

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? In een webinar op 27 januari delen de partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD), waaronder Wemos, hun ervaring met het toepassen van de AHEAD-methodologie voor participatieve consensusvorming in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië.

Lees verder