Wemos blij met aanbevelingen RIVM over BPA

Blootstelling aan BPA moet worden teruggedrongen. Wemos is blij met deze conclusie van het RIVM en de beleidsaanbevelingen die het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering doen.

Met name voor zwangere vrouwen en (ongeboren) baby’s wiens hormonaal stelsel nog in ontwikkeling is, is BPA een risico. BPA is één van de meest gebruikte chemicaliën en is onder andere terug te vinden in voedselverpakkingsmaterialen, medische hulpmiddelen en speelgoed. Het kabinet wil de dagelijkse blootstelling van mensen aan de stof Bisfenol A (BPA) verminderen. Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) mede namens de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als reactie op een rapport van het RIVM. Wemos juicht dat voorstel van harte toe.

 

Ella Weggen, pleitbezorger mondiale gezondheid:’We zijn erg te spreken over het onderzoek en de beleidsaanbevelingen van dit rapport. De integrale aanpak op nationaal en Europees niveau om op verschillende manieren de blootstelling aan de stof te reduceren is erg compleet. We zouden uiteindelijk graag zien dat Nederland een totaalverbod op BPA nastreeft. Frankrijk heeft BPA al wettelijk verboden in voedselverpakkingsmaterialen. Het kan dus.’

 

De conclusie dat de dagelijkse blootstelling met een factor 10 omlaag moet is een zeer goede eerste stap tot het helemaal verbannen van deze hormoonverstorende stof. Ook in lage dosering kan de stof een schadelijk effect hebben. De verschillende manieren waarop Nederland BPA uit onze leefomgeving kan bannen, geeft in ieder geval blijk van een gedegen aanpak van de minister. Wemos pleit voor een nationaal plan om niet alleen BPA, maar alle hormoonverstorende stoffen uit te faseren.

 

Anke Tijtsma, directeur van Wemos: ‘De toename van hormoongerelateerde aandoeningen zoals zaadbalkanker is ook in Nederland zichtbaar. We zijn daarom erg blij met dit rapport waarbij één hormoonverstorende stof uitgebreid onderzocht is. Een mooie vervolgstap is het opstellen van een nationaal plan waarbij alle hormoonverstorende stoffen integraal worden verbannen. Daar wordt iedereen beter van.’

 

Lees het RIVM-rapport

Tags:

Recente Nieuws items

Onze hoogtepunten van 2021: momentum pakken voor wereldwijde gezondheid

03-01-2022

Bij Wemos willen we dat alle mensen, overal ter wereld, de gezondheidszorg krijgen die zij nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen. De weg om dat doel te bereiken is verre van geplaveid. In 2021 hebben we echter kansen gezien én gegrepen om de structurele veranderingen die we beogen aan te kaarten en een stukje dichterbij te brengen. Met trots presenteren wij onze highlights van 2021!

Lees verder

Nieuw regeerakkoord: zo zou een Nederlandse global health-strategie eruit moeten zien

21-12-2021

De coronapandemie heeft de noodzaak van een coherente Nederlandse global health-strategie versterkt. Wemos – een van de oprichters van de Dutch Global Health Alliance (DGHA) – is dan ook verheugd om te zien dat de Nederlandse regering de ontwikkeling van deze strategie heeft opgenomen in het nieuwe regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Als Dutch Global Health Alliance hebben we een duidelijk standpunt over dit onderwerp. Eerder deze maand hebben we onze beleidsaanbevelingen hierover gedeeld met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Lees verder