Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

Waarom mondiale gezondheid een plek verdient in het ‘actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling’

De recent gepubliceerde Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie bevat mooie ambities om effectief en duurzaam bij te dragen aan mondiale gezondheid. Het spreekt van een ‘whole of government’ en ‘health in all policies’ aanpak voor coherent beleid op het gebied van mondiale gezondheid. Mooi, want wij geloven dat overheidsbrede samenwerking essentieel is. Waarom bevat het ‘actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling’ van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dan geen brede focus op mondiale gezondheid?

Lees verder

Webinar op 27 jan: succesvolle samenwerking op aanpak zorgwoestijnen met participatieve consensusvorming

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? In een webinar op 27 januari delen de partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD), waaronder Wemos, hun ervaring met het toepassen van de AHEAD-methodologie voor participatieve consensusvorming in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië.

Lees verder

Onze hoogtepunten van 2022

Bij Wemos streven we naar een wereld waarin iedereen zo gezond mogelijk kan leven. Hoeveel geld je hebt, wie je bent of waar je woont, mag je gezondheid niet belemmeren. Helaas is er nog veel ongelijkheid in de wereld. Dat werkt door in iemands kansen op een gezond bestaan. Wij zetten ons in voor structurele veranderingen zodat gezondheidssystemen sterk en veerkrachtig zijn, en voorzien in ieders behoefte. Daarvoor is duurzame financiering nodig, voldoende zorgpersoneel, en medicijnen en vaccins die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Bekijk hier hoe wij in 2022 werkten aan gezondheid voor iedereen! 

 

Lees verder

Africa Medical Equipment Facility in Kenia: bevordert geen universele en rechtvaardige toegang tot gezondheidszorg

De Africa Medical Equipment Facility (AMEF) is een relatief nieuwe ‘blended financefaciliteit die sinds 2021 in Kenia wordt uitgerold. De AMEF bereikt arme bevolkingsgroepen niet en slaagt er niet in universele toegang tot gezondheidszorg te bevorderen. Dit is de conclusie van een gezamenlijke casestudy van Akina Mama wa Afrika en Wemos, waarin we de opzet en implementatie van de AMEF kritisch analyseren. Op basis van onze bevindingen bevelen wij betrokken beleidsmakers aan om hun blended finance-aanpak te heroverwegen, lokale producenten rechtstreeks of via de Afrikaanse Unie te steunen en investeringen in publieke gezondheidszorg te versterken.

 

Lees verder

Europese Global Health Strategie: risico’s en valkuilen in de aanpak van mondiale gezondheidsuitdagingen

Wemos is blij met de inzet van de Europese Unie voor mondiale gezondheid, zoals blijkt uit de onlangs gepubliceerde Europese (EU) Global Health Strategie. De Covid-19-pandemie heeft het belang aangetoond van actie op het gebied van mondiale gezondheid en van de rol van de EU als belangrijke speler op het wereldtoneel. We waren betrokken bij de consultaties over deze strategie en we juichen het toe dat de strategie het belang van mondiale gezondheid in het EU-beleid erkent. Toch zien we ook hiaten, onder meer met betrekking tot eerlijke toegang tot medische producten, duurzame financiering en zorgpersoneel. We raden de EU aan deze aan te pakken om de strategie tot een succes te maken.

 

 

Lees verder

Nieuw rapport over publiek-private partnerschappen bevestigt onze oproep om publieke gezondheid te versterken

Het nieuwe rapport ‘History RePPPeated II’, gecoördineerd door Eurodad – ondersteund door 18 maatschappelijke organisaties wereldwijd, waaronder Wemos – toont aan dat publiek-private partnerschappen (PPP’s) een duur financieringsmiddel zijn ten koste van de staatskas en de toegang van mensen tot essentiële diensten, zoals gezondheidszorg. Het rapport roept daarom op tot de inzet van hoogwaardige, door de overheid gefinancierde, democratisch gecontroleerde, genderbewuste en verantwoordelijke openbare diensten. Wemos versterkt deze oproep, omdat het aansluit bij onze positie over PPP’s in de gezondheidszorg: mondiale actoren zouden deze partnerschappen minder moeten promoten in lage- en middeninkomenslanden, en zich meer moeten richten op het versterken van de publieke gezondheidszorg en -financiering.

Lees verder

Webinar 29 nov: Afstemming en coördinatie van Global Fund, Gavi en de Global Financing Facility in Rwanda

Wemos en NUDOR hebben een studie gedaan naar de coördinatie van de “3G’s” en hun afstemming op de nationale prioriteiten rondom gezondheid en “leaving no one behind” van Rwanda. We organiseren op 29 november een webinar, om onze bevindingen te presenteren, de laatste updates rondom afstemming in Rwanda te delen en een open discussie over het onderwerp te voeren.

 

Lees verder

Rapport: Financial justice for pandemic prevention, preparedness and response

Om wereldwijde rechtvaardigheid op het gebied van gezondheid te creëren, hebben we nieuwe financieringsmodellen nodig. De Geneva Global Health Hub publiceerde afgelopen week een nieuw rapport: “Financial Justice for Pandemic Prevention, Preparedness and Response”, waaraan Wemos heeft bijgedragen. Hierin wordt gekeken naar de relatie tussen de internationale financiële architectuur en de huidige financieringsmodellen voor gezondheidszorg. Het laat zien hoe naar gezondheid kunnen kijken vanuit het oogpunt van economische en financiële rechtvaardigheid. De WHO en haar lidstaten zouden hier rekening mee moeten houden bij het opstellen van het Pandemieakkoord waarvan de concepttekst naar verwachting in december gepresenteerd wordt.

Lees verder