ACTIES DIE WE STEUNEN

 

Wemos werkt regelmatig samen met andere organisaties om gezamenlijke lobbyboodschappen te versterken. De onderstaande recente acties heeft Wemos ondertekend en gesteund.

Wemos (algemeen)

14 mei 2020: Brief aan minister Kaag als reactie op het AIV advies – Twaalf organisaties uit het SRGR en hiv/aids platform, waaronder Wemos, ondertekenden deze brief als aanvulling op het AIV-advies naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Vanuit hun ervaring o.a. met aidsrespons, delen zij een aantal inzichten die relevant zijn rond de COVID-19 aanpak. Zij benadrukken dat een structurele aanpak op de langere termijn alleen effectief is als de kwetsbaarste groepen – zoals jongeren, jonge vrouwen en key populations – vanaf het begin een belangrijke stem hebben, zowel in het bepalen van de urgente behoeften als in het ontwikkelen van duurzame oplossingen.

 

29 april 2020: Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) position paper ‘Direct en duurzaam’ – Met deze position paper leveren Wemos en enkele andere organisaties hun input voor het door het kabinet aangevraagde spoedadvies bij de AIV over hoe Nederland effectief kan bijdragen aan de mondiale strijd tegen COVID-19. Dit naar aanleiding van een Tweede Kamer-overleg op 16 april 2020. Wij stellen in deze paper dat Nederland minstens 1% van het totale beschikbare bedrag voor de COVID-19-aanpak zou moeten vrijmaken voor het bestrijden van de pandemie in lage- en middeninkomenslanden. Deze landen hebben zwakkere gezondheidsstelsels dan Nederland en zullen zonder extra ondersteuning kwetsbaar blijven voor nieuwe uitbraken van infectieziekten. Op basis van de €90 miljard die genoemd is door minister Hoekstra betekent dat dus dat €900 miljoen geoormerkt kan worden voor de internationale bestrijding van COVID-19 gerelateerde interventies, waaronder het versterken van gezondheidssystemen, investeringen in zorgpersoneel, en de versnelde ontwikkeling van een toegankelijk en betaalbaar COVID-19 vaccin.

 

30 maart 2020: Coronacrisis: 51 organisaties roepen overheid op tot internationale solidariteit –  een gezamenlijke oproep tot nationale en internationale solidariteit in de aanpak van de coronacrisis, geïnitieerd vanuit Hivos en ondertekend door 51 organisaties, waaronder Wemos.

 

Access to Medicines

4 mei 2020: Concrete actions needed for global pledges to result in access for all – Een brief van de European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines, met steun van meer dan 60 organisaties en individuen werkzaam in de zorgsector, die opkomen voor het publieke belang, gericht aan de EU-Commissarissen die betrokken zijn bij de Coronavirus Global Response International Pledging Event op 4 mei.

 

7 april 2020: Maak publiekelijk gefinancierde gezondheidstechnologieën voor COVID-19 wereldwijd toegankelijk – een oproep van studentenbeweging Universities Allied for Essential Medicines Nederland (UAEM NL) aan het kabinet en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om publiek gefinancierde vaccins, behandelingen en diagnostiek gerelateerd aan de COVID-19 pandemie toegankelijk en tegen een betaalbare prijs voor iedereen wereldwijd te maken.

 

27 maart 2020: Open letter to the World Health Organization (WHO) and its Member States on the proposal by Costa Rica to create a global pool for rights in the data, knowledge and technologies useful in the prevention, detection and treatment of the coronavirus/COVID-19 pandemic – met deze open brief gericht aan de Wereldgezondheidsorganisatie en lidstaten steunt Wemos, samen met andere organisaties en individuen, het voorstel van Costa Rica voor een global pooling mechanism for rights om de COVID-19 pandemie aan te pakken.

 

25 maart 2020: The fight against COVID-19: let’s make public investments count for people – 61 organisaties (waaronder Wemos) bestaande uit patiënten-, consumenten-, zorgprofessionals, vakbond- en belangenorganisaties benadrukken het belang van publieke steun voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) tijdens de huidige mondiale pandemie.

 

Finance for Health

14 mei 2020: binnenkort vergaderen OECD DAC en Paris Club over de wijze waarop kwijtschelding van schulden aan landen geregistreerd wordt. Dit is belangrijk omdat dit mogelijk leidt tot dubbeltelling en inflatie van official development assistance (ODA). Juist in deze tijd van snelle respons van de internationale gemeenschap op de COVID-19 crisis, vinden wij het relevant dat de kwantiteit en kwaliteit van financiële steun aan landen hoog blijft en dat helderheid over de achterliggende cijfers bewaakt wordt. Samen met 24 maatschappelijke organisaties ondertekenden wij een Joint CSO letter aan de OECD DAC on Accounting Rules for Debt Relief as ODA om onze zorgen hierover te uiten.

 

8 april 2020: Joint statement – COVID-19 calls for effective aid and development cooperation more than ever – 56 maatschappelijke organisaties wereldwijd hebben deze verklaring ondertekend en gestuurd naar de Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD-DAC); om precies te zijn het secretariaat van de DAC en ieder van de DAC-leden, waaronder Nederland. De verklaring gaat in op afspraken van donorlanden omtrent hulp, en hoe ze meer kunnen doen tijdens de COVID-19 crisis. Wemos heeft inhoudelijk bijgedragen aan de verklaring in het deel over meer en effectievere investeringen in gezondheidssystemen (sectie 4).

 

23 maart 2020: Joint CSO letter on Private Finance-related issues – in aanloop naar de bijeenkomst van de DAC comité op 26 maart reageren 29 organisaties (waaronder Wemos) met deze brief op de onlangs gepubliceerde ODA data als Private Sector Instruments (PSI), evenals op de Terms of Reference for a Community of Practice on Private Finance for Sustainable Development.

 

8 januari 2020: Joint CSO letter on World Bank Group’s promotion of Public-Private Partnerships – maatschappelijke organisaties (waaronder Wemos) doen een oproep aan de Wereldbank om haar benadering van publiek-private partnerschappen (PPP) te heroriënteren zodat ze het publieke belang dienen. De organisaties sporen de Wereldbank aan om de marktgerichte aanpak niet meer te stimuleren, maar in plaats daarvan met landen samen te werken om gezondheidssystemen te versterken op aspecten waarvan bewezen is dat ze van belang zijn in de aanpak van socio-economische en genderongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg.