ACTIES DIE WE STEUNEN

 

Wemos werkt regelmatig samen met andere organisaties om gezamenlijke lobbyboodschappen te versterken. De onderstaande recente acties heeft Wemos ondertekend en gesteund.

Access to Medicines

27 maart 2020: Open letter to the World Health Organization (WHO) and its Member States on the proposal by Costa Rica to create a global pool for rights in the data, knowledge and technologies useful in the prevention, detection and treatment of the coronavirus/COVID-19 pandemic – met deze open brief gericht aan de Wereldgezondheidsorganisatie en lidstaten steunt Wemos, samen met andere organisaties en individuen, het voorstel van Costa Rica voor een global pooling mechanism for rights om de COVID-19 pandemie aan te pakken.

 

25 maart 2020: The fight against COVID-19: let’s make public investments count for people – 61 organisaties (waaronder Wemos) bestaande uit patiënten-, consumenten-, zorgprofessionals, vakbond- en belangenorganisaties benadrukken het belang van publieke steun voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) tijdens de huidige mondiale pandemie.

 

Finance for Health

30 maart 2020: Coronacrisis: 40 organisaties roepen overheid op tot internationale solidariteit –  een gezamenlijke oproep tot nationale en internationale solidariteit in de aanpak van de coronacrisis, geïnitieerd vanuit Hivos en ondertekend door 40 organisaties, waaronder Wemos.

 

23 maart 2020: Joint CSO letter on Private Finance-related issues – in aanloop naar de bijeenkomst van de DAC comité op 26 maart reageren 29 organisaties (waaronder Wemos) met deze brief op de onlangs gepubliceerde ODA data als Private Sector Instruments (PSI), evenals op de Terms of Reference for a Community of Practice on Private Finance for Sustainable Development.

 

8 januari 2020: Joint CSO letter on World Bank Group’s promotion of Public-Private Partnerships – maatschappelijke organisaties (waaronder Wemos) doen een oproep aan de Wereldbank om haar benadering van publiek-private partnerschappen (PPP) te heroriënteren zodat ze het publieke belang dienen. De organisaties sporen de Wereldbank aan om de marktgerichte aanpak niet meer te stimuleren, maar in plaats daarvan met landen samen te werken om gezondheidssystemen te versterken op aspecten waarvan bewezen is dat ze van belang zijn in de aanpak van socio-economische en genderongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg.