PUBLICATIES

Hieronder staat een reeks publicaties van Wemos door de jaren heen. Meer recente publicaties op het gebied van onze programma’s zorgpersoneel, financiering voor gezondheid en medicijnen zijn te vinden op ons kennisplatform (wemosresources.org).

 

Strategie 2019-2023, jaarrekening en -overzicht 2018

Year Overview 2018

Jaarrekening 2018

Strategy 2019-2023

Strategy 2019-2023 (extended version)

 

Voorgaande jaarrapporten en beleidsplannen

Jaaroverzicht 2017

Jaarrapport 2016

Jaarrapport 2015

Jaarrapport 2014

Jaarrapport 2013

Jaarrapport 2012

Strategisch beleidsplan 2016-2020

Korte publieksversie Strategisch beleidsplan 2016-2020

Strategisch beleidsplan 2013-2015

Medicijnen

2019 SOMO & Wemos: ‘Overpriced – Drugs developed with Dutch public funding’ en Samenvatting van ‘Overpriced’

2017 Ella Weggen en Corinne Hinlopen: ‘Independent clinical research: a road towards affordable & valuable medicines’

2017 Clinical trials in Africa: the cases of Egypt, Kenya, Zimbabwe and South Africa

2017 Pearl Heinemans, Irene Schipper, Patrick Durisch: ‘Transnational pharmaceutical companies’ clinical drug trials in Egypt: ethical questions in a challenging context’ in: Dirty Profits 5.

2016 ‘Industry-sponsored clinical drug trials in Egypt: ethical questions in a challenging context’

2016 Annelies den Boer en Amy Davies: ‘Clinical trials in Africa: an exploitative relationship’ in: Dirty Profits 4.

2015 Clinical Trials Realities in Zimbabwe: Dealing with Possible Unethical Research

2015 Joint briefing paper: ”Adaptive licensing’ or ‘adaptive pathways’: deregulation under the guise of earlier access’

2014 Position paper: ‘Added Therapeutic Value: European citizens should get their money’s worth’

2014 The Clinical Trials Industry in Kenya: Realities, Risks and Challenges

2013 The Clinical Trials Industry in South Africa: Ethics, Rules and Realities

2013 Pecha Kucha: Anke Tijtsma over eerlijke medicijnen

2011 Briefing paper: Protection of Clinical Trial Participants in Countries Outside the EU

2010 The Globalization of Clinical Trials: Testimonies from Human Subjects

2008 Een bittere pil: de risico’s van klinisch geneesmiddelenonderzoek in ontwikkelingslanden

2008 SOMO Briefing paper on ethics in clinical trials: Examples of unethical trials

2007 Controleren Europese registratieautoriteiten of geneesmiddelenonderzoek in ontwikkelingslanden op ethische wijze wordt uitgevoerd?

Monitor Internationale Gezondheidsuitdagingen

Wemos publiceert een monitor over de onderwerpen die besproken worden tijdens de belangrijkste jaarlijkse vergaderingen van de Wereldgezondheidsorganisatie: Executive Board (januari), World Health Assembly (mei) en WHO Euro (september).

 

2016 Juni: Monitor 69e World Health Assembly

2016 Februari: Monitor 138e vergadering Executive Board WHO