PUBLICATIES

Schadelijke stoffen

2016 Wemos: Factsheet ‘Dit moet je weten over hormoonverstorende stoffen’

2016 Wemos en WECF: ‘Maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen: het voorbeeld van Denemarken, Zweden en Frankrijk’

2016 Annelies den Boer, Marjorie van Duursen e.a.: ‘Help hormoonverstorende stoffen de wereld uit’ in: Medisch Contact 20/2016

Monitor Internationale Gezondheidsuitdagingen

Wemos publiceert een monitor over de onderwerpen die besproken worden tijdens de belangrijkste jaarlijkse vergaderingen van de Wereldgezondheidsorganisatie: Executive Board (januari), World Health Assembly (mei) en WHO Euro (september).

 

2016 Juni: Monitor 69e World Health Assembly

2016 Februari: Monitor 138e vergadering Executive Board WHO