gezondheidsbeleid

AID FOR TRADE

Wemos gelooft dat ontwikkelingshulp in de gezondheidssector in lage- en middeninkomenslanden moet bijdragen aan de volksgezondheid. De realiteit is soms echter anders: ontwikkelingsgeld gaat namelijk steeds vaker naar het bedrijfsleven.

In de meeste landen spelen bedrijven een belangrijke rol in verschillende onderdelen van de gezondheidszorgsector. Wij en de organisaties waarmee wij samenwerken in Sub-Saharaans Afrika zijn vooral bezorgd over de toegenomen privatisering en commercialisering in de zorg. Deze tendens benadeelt de armere bevolkingsgroepen en draagt niet bij aan Universal Health Coverage.

 

In het kader van de ‘From Aid to Trade’-agenda stimuleert Nederland als donorland de ontwikkeling van de particuliere sector in lage- en middeninkomenslanden en opkomende economieën met middelen die gefinancierd zijn met officieel ontwikkelingsgeld.

Wij willen onderzoeken wat de impact is van deze projecten – gefinancierd met Nederlands ontwikkelingsgeld en waarbij bedrijven een rol spelen in de zorg – op universele toegang tot zorg. Hiervoor zullen we case studies uitvoeren om gegevens te verzamelen zodat we voorstellen kunnen doen voor beleidsveranderingen op het gebied van buitenlandse handel en ontwikkelingshulp.

Verder willen we Nederlandse beleidsmakers en politici ervan bewust maken dat we het Nederlandse ontwikkelingsgeld beter kunnen én zouden moeten gebruiken om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – met name de aan gezondheid gerelateerde doelen – te bereiken.

nl_NLDutch