Auteur: Pearl Heinemans

‘Blended finance’ in de gezondheidszorg: draagt het bij tot billijke toegang tot gezondheidsdiensten?

Door Marco Angelo  (global health advocate bij Wemos)

 

De laatste jaren groeit de belangstelling voor het inzetten van ‘blended finance’ om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Blended finance is een financiële constructie waarbij publieke middelen worden gecombineerd met particuliere investeringen om meer middelen voor duurzame ontwikkelingsprogramma’s te genereren. Het aantrekken van particuliere investeerders in ontwikkelingsfinanciering kan echter leiden tot onrechtvaardige resultaten. In dit artikel belichten we de gevolgen van blended finance voor gezondheidszorg en benadrukken we het belang van het waarborgen van eerlijke toegang.

 

Lees verder

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Webinar op 27 jan: succesvolle samenwerking op aanpak zorgwoestijnen met participatieve consensusvorming

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? In een webinar op 27 januari delen de partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD), waaronder Wemos, hun ervaring met het toepassen van de AHEAD-methodologie voor participatieve consensusvorming in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië.

Lees verder

Europese Global Health Strategie: risico’s en valkuilen in de aanpak van mondiale gezondheidsuitdagingen

Wemos is blij met de inzet van de Europese Unie voor mondiale gezondheid, zoals blijkt uit de onlangs gepubliceerde Europese (EU) Global Health Strategie. De Covid-19-pandemie heeft het belang aangetoond van actie op het gebied van mondiale gezondheid en van de rol van de EU als belangrijke speler op het wereldtoneel. We waren betrokken bij de consultaties over deze strategie en we juichen het toe dat de strategie het belang van mondiale gezondheid in het EU-beleid erkent. Toch zien we ook hiaten, onder meer met betrekking tot eerlijke toegang tot medische producten, duurzame financiering en zorgpersoneel. We raden de EU aan deze aan te pakken om de strategie tot een succes te maken.

 

 

Lees verder

Nieuw rapport over publiek-private partnerschappen bevestigt onze oproep om publieke gezondheid te versterken

Het nieuwe rapport ‘History RePPPeated II’, gecoördineerd door Eurodad – ondersteund door 18 maatschappelijke organisaties wereldwijd, waaronder Wemos – toont aan dat publiek-private partnerschappen (PPP’s) een duur financieringsmiddel zijn ten koste van de staatskas en de toegang van mensen tot essentiële diensten, zoals gezondheidszorg. Het rapport roept daarom op tot de inzet van hoogwaardige, door de overheid gefinancierde, democratisch gecontroleerde, genderbewuste en verantwoordelijke openbare diensten. Wemos versterkt deze oproep, omdat het aansluit bij onze positie over PPP’s in de gezondheidszorg: mondiale actoren zouden deze partnerschappen minder moeten promoten in lage- en middeninkomenslanden, en zich meer moeten richten op het versterken van de publieke gezondheidszorg en -financiering.

Lees verder

Webinar 29 nov: Afstemming en coördinatie van Global Fund, Gavi en de Global Financing Facility in Rwanda

Wemos en NUDOR hebben een studie gedaan naar de coördinatie van de “3G’s” en hun afstemming op de nationale prioriteiten rondom gezondheid en “leaving no one behind” van Rwanda. We organiseren op 29 november een webinar, om onze bevindingen te presenteren, de laatste updates rondom afstemming in Rwanda te delen en een open discussie over het onderwerp te voeren.

 

Lees verder

Video AHEAD-webinar over Medical Deserts Diagnostic Tool

Op 21 november organiseerden Wemos en onze partners in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) een webinar over het aanpakken en voorkomen van zorgwoestijnen met onze innovatieve Medical Deserts Diagnostic Tool. Deze tool kunnen beleidsmakers, onderzoekers en anderen gebruiken voor evidence-based beleidsmaatregelen om zorgwoestijnen aan te pakken. De opname van deze webinar is nu beschikbaar op ons YouTube-kanaal.

Lees verder

Webinar op 21 nov: zorgwoestijnen aanpakken met de Medical Deserts Diagnostic Tool

Zorgwoestijnen (Engels: medical deserts) zijn gebieden met beperkte toegang tot zorg (zorgverschraling) en waar er sprake is van onvervulde zorgbehoeften van de lokale bevolking en gezondheidsongelijkheden. Ze vormen een steeds urgenter probleem voor de volksgezondheid en vereisen daarom passende beleidsmaatregelen. Op 21 november organiseren Wemos en onze partners in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) een webinar over het aanpakken en voorkomen van zorgwoestijnen met onze innovatieve Medical Deserts Diagnostic Tool. Deze tool kunnen beleidsmakers, onderzoekers en anderen gebruiken voor evidence-based beleidsmaatregelen om zorgwoestijnen aan te pakken.

 

 

Lees verder

Rapport: meer daadkracht nodig van WHO en overheden voor ‘pooling’ om pandemieën te bestrijden

Uit een nieuw rapport van Wemos blijkt dat een gebrek aan middelen en politieke steun en onwelwillendheid van farmaceutische bedrijven hebben geleid tot het beperkte succes van de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit platform voor het wereldwijd delen van intellectueel eigendom, kennis en data voor de productie van medische producten, had een grote rol kunnen spelen in het bestrijden van de pandemie. Vooralsnog heeft het echter onvoldoende steun gekregen van overheden, farmaceuten en de WHO zelf. Om Covid-19 en toekomstige pandemieën tegen te gaan, heeft een dergelijk ‘pooling-mechanisme’ meer daadkracht nodig van politici en beleidsmakers.

Lees verder

Video: 5 dimensies voor een rechtvaardige en effectieve aanpak van pandemieën

Hoe kunnen overheden en multilaterale organisaties ervoor zorgen dat iedereen ter wereld tijdens pandemieën zo snel mogelijk toegang krijgt tot essentiële medische producten? Wemos heeft 5 dimensies geformuleerd die beleidsmakers een leidraad bieden om een rechtvaardige en effectieve aanpak van een pandemie te realiseren: 1) toereikendheid, 2) urgentie, 3) duurzaamheid, 4) machtsbalans en 5) de mens voorop. Beleidsmakers zouden op basis van deze dimensies initiatieven voor toegang tot medische producten moeten opzetten, beoordelen en stimuleren.

Lees verder