Tweede Kamer, kies voor coherent beleid voedselzekerheid

Op 27 januari a.s. vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over de Nederlandse inzet voor voedselzekerheid. In aanloop naar het overleg moedigen Wemos en partnerorganisaties met een brief Kamerleden aan om te kiezen voor een integraal, duurzaam en inclusief voedselbeleid.

Het huidige landbouwsysteem produceert op het moment genoeg voedsel voor de wereld. Dat erkent het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in zijn recente Theory of Change Voedsel- en Voedingszekerheid. Het ministerie ziet ook in dat honger en ondervoeding veroorzaakt worden door lokale tekorten en verdelingskwesties. Toch komen die inzichten niet terug in het huidige Nederlandse beleid. Wemos, Milieudefensie, Both ENDS, Dierencoalitie, Greenpeace, Hivos, ETC, ActionAid, VoedselAnders en ILEIA hekelen de eenzijdige nadruk op productiviteitsverhoging en het gebrek aan aandacht voor duurzame en gezonde voedselsystemen, en werkelijke inclusiviteit. Het Nederlandse beleid hinkt op te veel verschillende gedachten en een coherente aanpak ontbreekt.

 

De ondertekenaars stellen de volgende maatregelen voor:

  • Ondersteun, promoot en benut agro-ecologische landbouwmethoden. Bevorder (bio)diversiteit, versterk de bodemgezondheid en sluit nutriënten- en energiekringlopen; dat maakt voedselproductiesystemen weerbaarder en duurzamer. Versterk de positie van lokale boeren en boerinnen en combineer hun kennis en ervaring met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van duurzaamheid.
  • Bevorder en garandeer toegang tot voldoende, gezond voedsel en ontmoedig ongezondere en niet-duurzame voedingsmiddelen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Nederland kan een leidende rol nemen in het bevorderen van een gezond, plantaardig voedingspatroon en een verlaging van de consumptie van dierlijke eiwitten, zowel in Nederland, Europa, als daarbuiten. Dit komt ten goede van gezondheid, ecosystemen en het klimaat.
  • Ontwikkel een coherent beleid waarbij inclusieve en duurzame voedselzekerheid actief wordt ingebed in alle relevante beleidsterreinen: ontwikkelingssamenwerking, landbouw, volksgezondheid, milieu, dierenwelzijn en handelsbeleid. Integraal beleid boekt sneller beter en duurzamer resultaat.

Lees de brief aan de Tweede Kamer

Tags:

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch