Brief aan kabinet: Steun een ‘Covid-19 pool’

Wemos stuurde gisteren namens 38 maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en 20 volksgezondheidsexperts een brief aan de ministers Van Rijn, Kaag en Wiebes met de oproep om de wereldwijde ‘Covid-19 pool’ te ondersteunen. De kernboodschap van de brief is dat kennis, data en intellectueel eigendom rondom Covid-19 vrij wordt gedeeld.

Oproep: Nederland, steun het voorstel van Costa Rica

Costa Rica stuurde vorige week een brief aan Dr. Tedros, de hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het land verzoekt de WHO om een ​​wereldwijde pool te creëren voor de data, kennis en technologieën die nuttig zijn bij de preventie, detectie en behandeling van de Covid-19 pandemie. De Nederlandse organisaties roepen de overheid op om zich achter het voorstel van Costa Rica te scharen en zich hier actief voor in te zetten.

Zo’n pool maakt versnelde productie van de benodigde Covid-19-technologieën mogelijk. Bovendien voorziet het in de behoefte aan betaalbare producten voor iedereen ter wereld. Dat laatste is zeer relevant nu Covid-19 steeds meer landen raakt met beperkte financiële middelen en vaak zwakke zorgstelsels.

Ella Weggen (Wemos): “Verschillende regeringen hebben al geconstateerd dat het vasthouden aan rechten, data en kennis voor de productie van middelen in de strijd tegen Covid-19, niet zal leiden tot het gewenste resultaat. Denk aan het voorbeeld van Roche, dat het recept voor vloeistof voor coronatests na grote publieke en politieke druk wil delen.”

Chili, Israël, Canada en Duitsland hebben al aangegeven – indien nodig – dwanglicenties in te zetten om de exclusiviteit van octrooien op te heffen. Een Covid-19 pool vergroot de kansen voor iedereen op de wereld om toegang te krijgen tot passende behandelingen.

WHO is positief, nu de rest nog

In een eerste reactie laat Dr. Tedros weten dat hij positief staat tegenover het voorstel van Costa Rica. Nu andere landen nog. Nederland heeft zich de afgelopen jaren op internationaal niveau ingezet voor betere, eerlijke toegang tot betaalbare geneesmiddelen. Deze sterke positie in de internationale discussies kan de regering nu aanwenden om een dergelijke pool te ondersteunen en de rest van Europa hierin mee te nemen. De Covid-19 pool kan dan een realiteit worden.

Tom Buis (Wemos): “Nederland kan zich nu solidair tonen met alle getroffen landen en zich inzetten voor het realiseren van een Covid-19 pool. Dit is een goede eerste stap om de productie van middelen te maximaliseren en de financiële druk op zorgstelsels wereldwijd zo laag mogelijk te houden.”

De maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en academia hopen dat hun steun Nederland het laatste zetje geeft om haar solide reputatie op het gebied van toegang tot geneesmiddelen waar te maken.

 Lees de brief aan minister van Rijn (Medische Zorg). De brief is ook verstuurd aan minister Kaag (minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Wiebes (minister van Economische Zaken en Klimaat).

Kamervragen aan minister Van Rijn

Pia Dijkstra (D66) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Van Rijn over het bericht van een Covid-19 pool. Dijkstra linkt de vragen ook aan de eventuele publieke investeringen die nu op grote schaal plaatsvinden. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van minister van Rijn.

Online luisteren

Ondertekenaars van de brief aan het kabinet

Organisaties (alfabetische volgorde)

 • Aidsfonds
 • Alzheimer Nederland
 • Amref Flying Doctors
 • Artsen zonder Grenzen
 • Commons Network
 • Cordaid
 • Dance4Life
 • DeGoedeZaak
 • Diabetes Fonds
 • Dokters van de Wereld
 • Health Action International
 • The International Federation of Medical Students’ Associations – the Netherlands (IFMSA-NL)
 • Jonge Democraten (JD)
 • Jonge Socialisten in de PvdA (JS)
 • KIT Royal Tropical Institute
 • KNCV Tuberculosefonds
 • Maag Lever Darm Stichting
 • Medicines Law & Policy
 • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
 • NVTG
 • Open State Foundation
 • Oxfam Novib
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • RNW Media
 • Rood, Jong in de SP
 • Rutgers
 • Samenwerkende Gezondheidsfondsen
 • Save the Children Nederland
 • SGP-jongeren
 • SIDN fonds
 • SOMO – Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 • Stichting Farma ter Verantwoording
 • Terre des Hommes
 • Trombosestichting Nederland
 • Universities Allied For Essential Medicines The Netherlands
 • Wemos

Individuen (alfabetische volgorde)

 • Wilbert Bannenberg (Public Health Consultant)
 • Dr. Dick Bijl (oud-huisarts-epidemioloog en medicijndeskundige)
 • Dr. Stans van Egmond (directeur Trombosestichting Nederland)
 • Drs. Barend Gerretsen (hoofd opleidingsinstituut Internationale Gezondheidzorg en Tropengeneeskunde)
 • Prof. Dr. Martin Peter Grobusch (Hoogleraar Tropische Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam)
 • Drs. Efraim Hart (AIOS Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde, Bestuur ChristenUnie Amsterdam)
 • Dr. Ellen ‘t Hoen (juriste)
 • Prof Dr Hans V Hogerzeil, Professor of Global Health, University Medical Centre Groningen
 • Jake Mathewson (Epidemiologist)
 • Prof. dr. Jim van Os, Psychiatrie, UMC Utrecht
 • Dr. Katrina Perehudoff (post doctoral researcher, University of Toronto & Ghent University)
 • Prof. dr. Jan Hendrik Richardus (Hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid, Erasmus Medisch Centrum)
 • Prof. dr. Joost Ruitenberg (Bijz. hgl. International Public Health, VU University Amsterdam, NL)
 • Drs. Victoria von Salmuth (AIOS Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde, Executive Committee Universities Allied for Essential Medicines)
 • Dr. Jennifer Sellin (Assistant Prof. International & European Law, Maastricht University)
 • Prof. dr. J. Jelle Stekelenburg (Professor University Medical Centre Groningen)
 • Prof. mr. Brigit C.A. Toebes (hoogleraar, gezondheidsrecht in internationaal perspectief, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Prof.dr. Carin Uyl-de Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. dr. Koos Van der Velden (Public health, Radboud UMC)
 • Dr. Koen Verhoef (octrooispecialist, Nederlands Kanker Instituut)

Foto: Jukka Niittymaa via Pixabay


Recente Nieuws items

Webinar 19 april: Hoe coördineren Global Fund, GFF en Gavi hun inzet voor sterke gezondheidssystemen?

08-04-2021

Op 19 april presenteren Wemos en Cordaid – twee leden van de Dutch Global Health Alliance – tijdens een gezamenlijk en interactief webinar de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van ons gezamenlijk rapport over coördinatie tussen de ‘3G’s’ op het gebied van gezondheidssysteemversterking. De 3G’s zijn de Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund), the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (Gavi) en de Global Financing Facility (GFF). Zij zijn de drie grootste mondiale gezondheidsinitiatieven die fondsen werven en toewijzen om de gezondheidssystemen in lage- en middeninkomenslanden te versterken.

Lees verder

Nieuw project AHEAD van start: Action for health and equity addressing medical deserts

07-04-2021

Vandaag – op World Health Day (Wereldgezondheidsdag) en in World Health Worker Week – gaat het Europese project AHEAD (voluit ‘Action for Health and Equity Addressing medical Deserts’), en waarin Wemos in de lead is, officieel van start. Binnen dit 26 maanden durende project zullen Wemos en vijf maatschappelijke partnerorganisaties uit Roemenië, Italië, Servië, Moldavië en Nederland zich richten op het zorgpersoneelstekort in geïsoleerde of afgelegen gebieden, zogeheten ‘medical deserts’ (medische woestijnen). Het project wordt voornamelijk gefinancierd door de Europese Commissie, met cofinanciering van Open Society Foundations.

Lees verder