Brief aan kabinet: Steun een ‘Covid-19 pool’

Wemos stuurde gisteren namens 38 maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en 20 volksgezondheidsexperts een brief aan de ministers Van Rijn, Kaag en Wiebes met de oproep om de wereldwijde ‘Covid-19 pool’ te ondersteunen. De kernboodschap van de brief is dat kennis, data en intellectueel eigendom rondom Covid-19 vrij wordt gedeeld.

Oproep: Nederland, steun het voorstel van Costa Rica

Costa Rica stuurde vorige week een brief aan Dr. Tedros, de hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het land verzoekt de WHO om een ​​wereldwijde pool te creëren voor de data, kennis en technologieën die nuttig zijn bij de preventie, detectie en behandeling van de Covid-19 pandemie. De Nederlandse organisaties roepen de overheid op om zich achter het voorstel van Costa Rica te scharen en zich hier actief voor in te zetten.

Zo’n pool maakt versnelde productie van de benodigde Covid-19-technologieën mogelijk. Bovendien voorziet het in de behoefte aan betaalbare producten voor iedereen ter wereld. Dat laatste is zeer relevant nu Covid-19 steeds meer landen raakt met beperkte financiële middelen en vaak zwakke zorgstelsels.

Ella Weggen (Wemos): “Verschillende regeringen hebben al geconstateerd dat het vasthouden aan rechten, data en kennis voor de productie van middelen in de strijd tegen Covid-19, niet zal leiden tot het gewenste resultaat. Denk aan het voorbeeld van Roche, dat het recept voor vloeistof voor coronatests na grote publieke en politieke druk wil delen.”

Chili, Israël, Canada en Duitsland hebben al aangegeven – indien nodig – dwanglicenties in te zetten om de exclusiviteit van octrooien op te heffen. Een Covid-19 pool vergroot de kansen voor iedereen op de wereld om toegang te krijgen tot passende behandelingen.

WHO is positief, nu de rest nog

In een eerste reactie laat Dr. Tedros weten dat hij positief staat tegenover het voorstel van Costa Rica. Nu andere landen nog. Nederland heeft zich de afgelopen jaren op internationaal niveau ingezet voor betere, eerlijke toegang tot betaalbare geneesmiddelen. Deze sterke positie in de internationale discussies kan de regering nu aanwenden om een dergelijke pool te ondersteunen en de rest van Europa hierin mee te nemen. De Covid-19 pool kan dan een realiteit worden.

Tom Buis (Wemos): “Nederland kan zich nu solidair tonen met alle getroffen landen en zich inzetten voor het realiseren van een Covid-19 pool. Dit is een goede eerste stap om de productie van middelen te maximaliseren en de financiële druk op zorgstelsels wereldwijd zo laag mogelijk te houden.”

De maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en academia hopen dat hun steun Nederland het laatste zetje geeft om haar solide reputatie op het gebied van toegang tot geneesmiddelen waar te maken.

 Lees de brief aan minister van Rijn (Medische Zorg). De brief is ook verstuurd aan minister Kaag (minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Wiebes (minister van Economische Zaken en Klimaat).

Kamervragen aan minister Van Rijn

Pia Dijkstra (D66) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Van Rijn over het bericht van een Covid-19 pool. Dijkstra linkt de vragen ook aan de eventuele publieke investeringen die nu op grote schaal plaatsvinden. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van minister van Rijn.

Online luisteren

Ondertekenaars van de brief aan het kabinet

Organisaties (alfabetische volgorde)

 • Aidsfonds
 • Alzheimer Nederland
 • Amref Flying Doctors
 • Artsen zonder Grenzen
 • Commons Network
 • Cordaid
 • Dance4Life
 • DeGoedeZaak
 • Diabetes Fonds
 • Dokters van de Wereld
 • Health Action International
 • The International Federation of Medical Students’ Associations – the Netherlands (IFMSA-NL)
 • Jonge Democraten (JD)
 • Jonge Socialisten in de PvdA (JS)
 • KIT Royal Tropical Institute
 • KNCV Tuberculosefonds
 • Maag Lever Darm Stichting
 • Medicines Law & Policy
 • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
 • NVTG
 • Open State Foundation
 • Oxfam Novib
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • RNW Media
 • Rood, Jong in de SP
 • Rutgers
 • Samenwerkende Gezondheidsfondsen
 • Save the Children Nederland
 • SGP-jongeren
 • SIDN fonds
 • SOMO – Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 • Stichting Farma ter Verantwoording
 • Terre des Hommes
 • Trombosestichting Nederland
 • Universities Allied For Essential Medicines The Netherlands
 • Wemos

Individuen (alfabetische volgorde)

 • Wilbert Bannenberg (Public Health Consultant)
 • Dr. Dick Bijl (oud-huisarts-epidemioloog en medicijndeskundige)
 • Dr. Stans van Egmond (directeur Trombosestichting Nederland)
 • Drs. Barend Gerretsen (hoofd opleidingsinstituut Internationale Gezondheidzorg en Tropengeneeskunde)
 • Prof. Dr. Martin Peter Grobusch (Hoogleraar Tropische Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam)
 • Drs. Efraim Hart (AIOS Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde, Bestuur ChristenUnie Amsterdam)
 • Dr. Ellen ‘t Hoen (juriste)
 • Prof Dr Hans V Hogerzeil, Professor of Global Health, University Medical Centre Groningen
 • Jake Mathewson (Epidemiologist)
 • Prof. dr. Jim van Os, Psychiatrie, UMC Utrecht
 • Dr. Katrina Perehudoff (post doctoral researcher, University of Toronto & Ghent University)
 • Prof. dr. Jan Hendrik Richardus (Hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid, Erasmus Medisch Centrum)
 • Prof. dr. Joost Ruitenberg (Bijz. hgl. International Public Health, VU University Amsterdam, NL)
 • Drs. Victoria von Salmuth (AIOS Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde, Executive Committee Universities Allied for Essential Medicines)
 • Dr. Jennifer Sellin (Assistant Prof. International & European Law, Maastricht University)
 • Prof. dr. J. Jelle Stekelenburg (Professor University Medical Centre Groningen)
 • Prof. mr. Brigit C.A. Toebes (hoogleraar, gezondheidsrecht in internationaal perspectief, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Prof.dr. Carin Uyl-de Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. dr. Koos Van der Velden (Public health, Radboud UMC)
 • Dr. Koen Verhoef (octrooispecialist, Nederlands Kanker Instituut)

Foto: Jukka Niittymaa via Pixabay


Recente Nieuws items

Beleidsplan Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft onvoldoende oog voor toegang tot gezondheidszorg voor armere mensen

14-07-2022

De beleidsnota van minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking “Doen waar Nederland goed in is”, is erg gericht op BV Nederland en lijkt onvoldoende oog te hebben voor het realiseren van toegang tot gezondheidszorg voor armere bevolkingsgroepen. De minister geeft aan in lage- en middeninkomenslanden meer te willen investeren in publiek-private samenwerking, ook in de gezondheidszorg. Hierdoor is het risico groot dat de zorg commerciëler en daarmee onbetaalbaar wordt voor mensen met minder financiële middelen. De minister kan beter bijdragen aan het versterken van de capaciteit en de financiële middelen in de publieke sector om goede gezondheidszorg te bieden.  

Lees verder

Wat zijn beste methoden om ‘brain drain’ van zorgpersoneel aan te pakken?

07-07-2022

Wat zijn de beste methoden (best practices) om de ‘brain drain’ – oftewel de emigratie van delen van de beroepsbevolking, waaronder zorgmedewerkers – aan te pakken? En welke maatregelen zijn er nodig op Europees niveau? Op dit onderwerp heeft Wemos input geleverd via een openbare consultatie van de Europese Commissie. Met deze consultatie wil de Commissie inzicht krijgen in de omvang van en dynamiek rondom brain drain, succesvolle methoden van aanpak, en regionale strategieën en beleid om de emigratie van gekwalificeerde arbeidskrachten aan te pakken. Eén van onze aanbevelingen is dat EU-lidstaten al op Europees niveau bestaande instrumenten zou kunnen gebruiken om evidence-based beleid en strategieën te implementeren, om zo het zorgpersoneel te ondersteunen en versterken.

Lees verder