Nieuws

Global Health Cafés: praat mee over mondiale gezondheid

Op maandagmiddag 20 november vindt het eerste Global Health Café plaats, een nieuwe reeks bijeenkomsten onder de titel ‘Mondiale gezondheid: naar een grensoverschrijdende aanpak’. Deze reeks wordt georganiseerd door ViceVersa in samenwerking met Wemos en andere maatschappelijke organisaties. Onder leiding van Petra Stienen spreken binnenlandse en buitenlandse gasten over het thema Zorgpersoneel. 

Lees verder

Europees Geneesmiddelenagentschap moet kwetsbare proefpersonen beschermen

In een brief aan de directeur van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) uiten drie Europarlementariërs hun zorgen over kwetsbare proefpersonen in lage- en middeninkomenslanden. Ze verzoeken het agentschap om transparanter te zijn over activiteiten rondom het beschermen van proefpersonen en ethisch testen van medicijnen in lage- en middeninkomenslanden. De brief verwijst naar een onderzoeksrapport van Wemos over misstanden bij medicijntesten in Afrikaanse landen dat eerder dit jaar is uitgebracht.

Lees verder

Europees Parlement wijst criteria hormoonverstorende stoffen af

Het Europees Parlement heeft de voorgestelde criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen van de Europese Commissie afgewezen. De criteria zouden onze gezondheid onvoldoende beschermen tegen schade door deze stoffen. Dit betekent dat de Europese Commissie terug naar de tekentafel moet. Wemos juicht de uitslag toe en ziet het als een stap in de goede richting als het gaat om het beschermen van onze gezondheid en milieu.

Lees verder

EU criteria hormoonverstorende stoffen schieten tekort

De criteria van de Europese Commissie voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen schieten ernstig tekort en brengen de gezondheid van Europese burgers onnodig in gevaar. In een brief gericht aan Europarlementariërs roept Wemos met twee andere organisaties hen dan ook op om deze criteria te verwerpen. Vandaag heeft de Commissie ENVI van het Europees Parlement tegen deze criteria gestemd.

Lees verder

Actieplan voor duurzaam zorgpersoneelsbeleid in Europese regio

Deze week komen Europese gezondheidsministers, vertegenwoordigers van lidstaten en maatschappelijke organisaties bijeen in de 67e vergadering van de Europese lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Boedapest. In een statement dat ze daar gaf namens Medicus Mundi International (MMI), benadrukte Wemos-pleitbezorger Linda Mans dat zonder investeringen in zorgpersoneel, het onmogelijk is om health security en universele toegang tot gezondheid te garanderen.

Lees verder

Onethische medicijntesten in Afrika

Medicijntesten in Afrika worden niet altijd uitgevoerd volgens ethische richtlijnen, waardoor proefpersonen blootgesteld worden aan gezondheidsrisico’s en mensenrechten schendingen. Dit is de conclusie van een rapport dat Wemos vandaag uitbrengt. Wemos pleit er daarom onder andere voor dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) strengere controles uitvoert op onethisch uitgevoerde medicijntesten en transparant is over wat zij doet om te garanderen dat medicijntesten ethisch uitgevoerd worden.

Lees verder