Nieuws

Onethische medicijntesten in Afrika

Medicijntesten in Afrika worden niet altijd uitgevoerd volgens ethische richtlijnen, waardoor proefpersonen blootgesteld worden aan gezondheidsrisico’s en mensenrechten schendingen. Dit is de conclusie van een rapport dat Wemos vandaag uitbrengt. Wemos pleit er daarom onder andere voor dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) strengere controles uitvoert op onethisch uitgevoerde medicijntesten en transparant is over wat zij doet om te garanderen dat medicijntesten ethisch uitgevoerd worden.

Lees verder

Voorzorgsprincipe moet gelden bij chemische stoffen

Bij de 70e World Health Assembly van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft Wemos-pleitbezorger Renée de Jong in samenwerking met Medicus Mundi International en People’s Health Movement een statement gegeven over de roadmap voor chemische stoffen. De timing hiervan is cruciaal, aangezien de internationale gemeenschap op het punt staat dit stappenplan aan te nemen.

Lees verder

WHO kiest een nieuwe directeur-generaal

Deze week vindt in Genève de 70e World Health Assembly van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaats. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst komen alle WHO-lidstaten bijeen. Dit is ook de week waarin de WHO een nieuwe directeur-generaal kiest. In een interview met Medisch Contact sprak Wemos-directeur Mariëlle Bemelmans over welke eigenschappen de nieuwe WHO-leider nodig heeft.

Lees verder

G20 bijeen voor mondiale gezondheid

Vandaag komen de gezondheidsministers van de G20 bijeen in Berlijn. De komende twee dagen zullen ze mondiale gezondheidskwesties, zoals antibioticaresistentie, gezondheidssystemen en crisismanagement bespreken. Op 15 mei heeft het Duitse Platform voor Mondiale Gezondheid daarom een internationaal symposium gehouden. Wemos-pleitbezorger Linda Mans was voorzitter van een van de paneldebatten.

Lees verder