Nieuws

Lancering van een handboek over monetair beleid voor maatschappelijke organisaties

Op maandag 23 mei lanceren we een handboek over monetair beleid voor maatschappelijke organisaties. Het handboek dat we met partners hebben ontwikkeld, legt monetair beleid uit aan niet-economen: hoe het zich verhoudt tot fiscaal beleid; hoe het reguliere economische denken de monetaire beleidsvorming in de afgelopen decennia heeft beïnvloed het; en welke alternatieven beleidsmakers moeten onderzoeken om ervoor te zorgen dat de monetaire beleidsvorming wordt gestuurd door beginselen van rechtvaardigheid, welzijn en mensenrechten.

Lees verder
71th World Health Assembly of the WHO

Onze reactie op het AIV-advies over de Nederlandse Global Health Strategie

Wemos is blij met het gedegen advies dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) recent uitbracht over de te ontwikkelen Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie. Toch zien we ook een aantal aandachtspunten. We schreven een appreciatie op het advies waarin we suggesties doen voor verdere aanscherping. Daarmee willen we ervoor zorgen dat de strategie ambitieus, rechtvaardig en coherent wordt en gezondheid als mensenrecht boven politieke en economische belangen wordt geplaatst.

Lees verder

Wees erbij: lancering van Pillars of Health op 20 mei

Op 20 mei lanceren Wemos en partnerorganisaties de Pillars of Health-coalitie en -website tijdens een online webinar in de European Public Health Week, een initiatief van de European Public Health Association (EUPHA). Samen met panelleden bespreken we de ongelijke verdeling van zorgmedewerkers in de Europese Unie en omringende landen, en hoe Pillars of Health en de coalitie willen bijdragen aan een oplossing. Meer weten over onze coalitie en hoe je hierin een rol zou kunnen spelen? Meld je dan aan voor onze webinar!

Lees verder

Gezondheidszorg verbeteren, maar voor wie?

Een nieuwe studie van Wemos toont aan dat de International Finance Corporation (IFC) zich meer moet richten op ‘health equity’, om ervoor te zorgen dat hun private investeringen in gezondheidszorg bevorderen dat iedereen hier werkelijke toegang toe heeft. Als private sector-tak van de World Bank Group is de IFC een belangrijke speler in internationale ontwikkeling. Tussen 2017 en 2021 groeiden hun investeringen in gezondheid. Ze richten zich op het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van gezondheidsdiensten en -producten, maar kijken daarbij bijna nooit of iedereen er ook goede toegang toe heeft. Slechts één van de 88 IFC-projecten op het gebied van gezondheid in deze periode noemt eerlijke toegang als beoogd effect.

Lees verder

Toegang tot vaccins en medicijnen voor iederéén stap dichterbij met schenking Nationale Postcode Loterij

Wemos en Farma ter Verantwoording zijn trots en verheugd met een schenking van de Nationale Postcode Loterij van 500.000 euro. Met deze steun gaan wij ons inzetten voor toegang tot betaalbare vaccins en geneesmiddelen voor iederéén. We komen in actie voor een wereld waarin de gezondheid van iedereen voorrang krijgt op commerciële belangen. Ons doel is om het systeem te veranderen, zodat prijzen eerlijk bepaald worden, monopolies de beschikbaarheid van middelen niet in de weg staan, voorwaarden worden verbonden wanneer belastinggeld wordt geïnvesteerd in medicijnontwikkeling en farmaceuten hun zorgplicht nakomen. Op deze manier dragen we bij aan een wereld die goed is voorbereid op gezondheidsbedreigingen zoals pandemieën, nu en in de toekomst.

Lees verder

Webinar over rol zorgpersoneelsbeleid in toegang tot zorg

Landen kunnen eerlijke, gelijke toegang tot zorg voor de bevolking realiseren door zorgpersoneelsbeleid te verbeteren. Hoe zou dit beleid er dan uit moeten zien? Op 29 maart (14.30-16.30u) organiseren de vijf projecten van de Health Workforce Projects Cluster op het EU Health Policy Platform hun tweede webinar, waarin ze de eerste resultaten van hun onderzoek presenteren en ingaan op het zorgpersoneelsbeleidsvraagstuk. Onze Roemeense partner Center for Health Policies and Services in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD), waarvan wij penvoerder zijn, presenteert namens het project onze onderzoeksresultaten.

Lees verder

Nieuwe website biedt overzicht en analyse van initiatieven voor toegang tot medische producten tegen Covid-19

Wemos heeft covid19response.org gelanceerd, een website met een actueel overzicht van internationale initiatieven om de wereldwijde toegang tot medische producten tegen Covid-19, zoals vaccins, medicijnen en testmiddelen, te verbeteren. De website toont de belangrijkste kenmerken van deze initiatieven en analyses van hun potentie om bij te dragen aan een rechtvaardige en effectieve aanpak van de huidige en toekomstige pandemieën. Beoordeelde initiatieven zijn onder andere COVAX, de TRIPS Waiver en de Zuid-Afrikaanse mRNA-hub.

Lees verder

Onze hoogtepunten van 2021: momentum pakken voor wereldwijde gezondheid

Bij Wemos willen we dat alle mensen, overal ter wereld, de gezondheidszorg krijgen die zij nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen. De weg om dat doel te bereiken is verre van geplaveid. In 2021 hebben we echter kansen gezien én gegrepen om de structurele veranderingen die we beogen aan te kaarten en een stukje dichterbij te brengen. Met trots presenteren wij onze highlights van 2021!

Lees verder