De lange arm van de farmaceutische industrie

Hoe beïnvloedt de farmaceutische industrie het Europees Geneesmiddelenagentschap? Kan het agentschap zijn werk onafhankelijk uitvoeren? Op 9 januari bespreken experts deze vragen in het Europees Parlement. Wemos organiseert deze bijeenkomst samen met de Europese fractie van de SP (GUE/NGL).

Wemos organiseert deze bijeenkomst om richting het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Europese Commissie te pleiten voor toegevoegde therapeutische waarde van nieuwe medicijnen, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Sprekers op de bijeenkomst zijn onder andere Europarlementariër Bart Staes, Dick Bijl (voormalig huisarts en voormalig hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin), Yannis Natsis (European Public Health Alliance), en Silvio Garattini (Mario Negri Instituut). Europarlementariër Dennis de Jong begeleidt de paneldiscussies.

 

Geen conflicterende belangen

Tijdens de bijeenkomst gaat Dick Bijl, namens Wemos en als president van de International Society of Drug Bulletins in op de gebreken van medicijnenonderzoek en geeft hij advies voor verbetering. Hij geeft antwoord op de vraag: Hoe kunnen we geneesmiddelenonderzoek meer onafhankelijk laten plaatsvinden? Yannis Natsis legt uit waarom hij bezorgd is over versnelde toelating van medicijnen op de markt, en Silvio Garattini doet concrete aanbevelingen voor beleidsverbetering bij EMA, om belangenverstrengeling te voorkomen.

 

De Europese Ombudsman voert momenteel onderzoek naar belangenverstrengeling bij EMA. Wemos is verheugd dat ook het agentschap  zelf zijn visie hierop zal geven, en hoopt dat de verhuizing van EMA naar Amsterdam ook kans biedt voor verbetering van het agentschap en zijn beleid.

 

Publicatie over onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek

Momenteel werken Wemos-pleitbezorgers Corinne Hinlopen en Ella Weggen ook samen met Dick Bijl aan een publicatie over het belang van de toegevoegde therapeutische waarde van nieuwe geneesmiddelen, gebaseerd op onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek.

 

 

Lees meer over ons werk op het thema Medicijnen

 

Tags: ,

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch