De pandemie en de comeback van ‘de sterke overheid’

Al een jaar lang confronteert de coronapandemie landen wereldwijd met de problemen in hun zorgstelsels, grotendeels veroorzaakt door terugtredende overheden, bezuinigingen en de introductie van marktwerking in de zorg. De crisis biedt dan ook kansen voor een comeback van een sterke, sturende overheid. Als onderdeel van een binnenkort te verschijnen verkiezingsspecial, sprak Vice Versa hierover met o.a. Wemos-directeur Mariëlle Bemelmans. Mariëlle: “Terugtrekkende overheden hebben de gezondheidszorg geen goed gedaan. De problemen in het gezondheidssysteem worden door corona blootgelegd, maar bestonden al langer.”

Het neoliberalisme van de afgelopen decennia treft vooral lage- en middeninkomenslanden. Bezuinigingen op de zorg leidden tot schrijnende situaties in Afrikaanse landen. “In Oeganda zitten zo’n vijftienduizend goed opgeleide en gemotiveerde verpleegkundigen thuis. Die kunnen niet aan het werk, omdat er te weinig geld is.” Malawi kampt met hetzelfde probleem: “Terwijl ook daar veel behoefte is aan zorgpersoneel.”

Systeemdenken ontbreekt: kijk verder dan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Maar ook een hoog-inkomensland zoals Nederland kan meer doen om tot een breder gezondheidsbeleid te komen. “De Nederlandse regering doet gelukkig veel dingen goed op mondiaal niveau, met een voortrekkersrol op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR),” zegt Mariëlle. Tegelijk toont de focus op SRGR dat het beleid nog te verkokerd is en dat er een systeemanalyse ontbreekt. “Het is heel goed dat we ons inzetten voor de rechten van vrouwen en meisjes op dit terrein, maar wat hebben zij eraan als je niet naar een verloskundige of dokter kunt gaan?”

‘Niemand is beschermd als niet iedereen beschermd is’
Als lid van de Dutch Global Health Alliance – samen met organisaties Aidsfonds, Amref, Cordaid, KIT, en het KNCV Tuberculosefonds – zet Wemos zich in voor een betrokken overheid binnen én buiten Nederland. ‘Niemand is beschermd als niet iedereen beschermd is. Investeren in gezondheid is een investering in de economie’, meldt de alliantie op haar website.

Volgens haar kan Nederland dan ook veel leren van buurland Duitsland, met haar strategie voor mondiale gezondheid, die in 2018 opgenomen is in het regeerakkoord. “De Duitse aanpak is heel coherent. Bovendien legt die ook een duidelijke verbinding met de SDG-agenda [red.: Sustainable Development Goals / Duurzame Ontwikkelingsdoelen].”

Lees het volledige interview op Vice Versa (de Verkiezingsspecial 2021 wordt op 21 februari gepubliceerd).

Het Grote Buitenlanddebat
Op 24 februari (17.30u) vindt het Grote Buitenlanddebat plaats. Diverse politici gaan dan met elkaar in gesprek over de toekomst van Nederland in de wereld. Het debat wordt live uitgezonden vanuit Nieuwspoort en is te zien via www.hetgrotebuitenlanddebat.nl. Lees meer.


Foto: ‘COVID-19 testing (Madagascar – Tests (9))’ by World Bank Photo Collection via Flickr Creative Commons is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente Nieuws items

Rapport over migratie en mobiliteit van zorgpersoneel in Duitsland

21-09-2022

Het zorgpersoneelsbeleid in Duitsland en de buitenlandse werving van zorgpersoneel hebben een aanzienlijke invloed op haar buurlanden. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen binnen het verpleegkundig beroep, zoals erbarmelijke arbeidsomstandigheden, en is er een groeiende vraag naar steeds meer zorgmedewerkers – met name verpleegkundigen – uit het buitenland. In een nieuw rapport voor ons partnerschap Pillars of Health geven we aanbevelingen aan de Duitse regering, het Duitse maatschappelijk middenveld en de Europese Unie voor een duurzamer antwoord op de zorgcrisis in Duitsland.

Lees verder

Video AHEAD-webinar over zorgwoestijnen

20-09-2022

Op 16 september organiseerden Wemos en onze partners in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) een webinar over de verschillende ‘gedaantes’ van zorgwoestijnen (medical deserts) in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De opname hiervan is nu beschikbaar op ons YouTube-kanaal.

Lees verder