Door gezondheid verbonden

Onlangs interviewde vakblad ViceVersa Wemos-directeur Anke Tijtsma over het werk van Wemos en de ‘niet te verloochenen kernwaarden’. Wij citeren uit het interview:

‘Als een persoon ver weg in India of Afrika medicijnen krijgt maar niet van tevoren is ingelicht over het feit dat het testmedicijnen zijn, is dat onethisch. Dat is het soort onrecht dat wij als organisatie aanpakken. Wij gaan ons als organisatie echter niet voor deze ene patiënt inzetten, daar zijn lokale organisaties beter in. Wij willen dergelijke misstanden op systemische wijze oplossen. Onze slagkracht zit in het opschalen, in het structureel aanpakken. Dat doen we vooral door het beïnvloeden van het beleid en de regels, bijvoorbeeld in Den Haag, in Brussel en via de WHO. Als de afspraken er zijn, monitoren we de naleving. Het gaat nota bene vaak om westerse bedrijven en overheden. Als er iets misgaat met naleving, hebben wij alle reden om er iets van te zeggen. Dan zijn er afspraken en regels waarop we ons kunnen beroepen.’

 

‘Wat ik wel intrigerend vind en een heel belangrijk vraagstuk voor de ontwikkelingssector, is de vraag welke competenties er nodig zijn om echt bij te dragen aan het oplossen van systemische uitdagingen. De bubble van de financiële sector heeft ons doen opschrikken. Te veel bedrijfstakken denken absoluut niet in termen van hun bijdrage aan het grotere geheel. Wat is er nodig om dat wel voor elkaar te krijgen? Ik denk dat ons soort organisaties nodig is om samen met bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen bij te dragen aan structurele oplossingen voor grote mondiale vraagstukken. Maar hoe dat het beste kan? Nu worden publiek-private partnerschappen te pas en te onpas gepromoot, maar ieder behoudt zijn eigen manier van werken. Lossen we daarmee de structurele problemen op of zijn we vooral projectmatig bezig met kleine goede dingen doen? Ik denk vooral dat laatste. Hoe kunnen we gezamenlijk de grote gezondheidsuitdagingen van deze tijd aangaan? Denk daarbij aan de toename van overgewicht, ook in landen waar ondervoeding nog voorkomt, of wat dacht je van al die schadelijke stoffen die kanker veroorzaken? Geen enkele partij kan dit in haar eentje oplossen. We spreken elkaars taal echter nog onvoldoende en bevechten elkaar. Dat is niet erg constructief. Ik geloof in het zoeken naar manieren om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Dit vraagt van iedere partij ook een nieuwe rol en competenties, want vasthouden aan oude werkwijzen is niet langer behulpzaam. Maar hoe dat precies moet? Ik vind het uitermate boeiend, maar heb geen pasklaar antwoord. Ik jaag en moedig verandering van werkwijze aan binnen mijn team. Ik pleit voor zoeken naar nieuwe manieren om luis in de pels te zijn. Dat vereist uitproberen, al doende leren, maar ik denk ook dat we niet naïef moeten zijn. En zeker niet onze eigen waarden verloochenen.’

 

Het zou zo mooi zijn als er geen aparte minister voor ontwikkelingssamenwerking meer nodig is, maar dat alle ministeries een mondiale bril gaan opzetten, en dat er bij ieder ministerie wordt gecheckt of mondiale ontwikkeling wordt gediend. Het is positief dat de WHO financiering krijgt van zowel de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als uit het budget van minister Ploumen. Alleen is het jammer dat VWS dan vooral nationale gezondheidskwesties adresseert en Buitenlandse Zaken alleen de ontwikkelingskant. Je kunt gezondheid hier en elders vandaag de dag niet meer scheiden. We zijn via onze gezondheid verbonden met iedereen, waar ook ter wereld. De uitbraak van virussen is grensoverschrijdend, maar ook obesitas treft inmiddels alle landen. Afspraken om bijvoorbeeld antibioticaresistentie terug te dringen zijn overal relevant en zodoende ook voor meerdere ministeries van belang.’

 

‘Hoe Hippocrates-proof is Anke Tijtsma’, ViceVersa 3/2015, 8 oktober 2015

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch