“Een gemiste kans”: reactie Wemos op ‘gedragscode VIG 2020’

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de Nederlandse belangenvereniging van de farmaceutische industrie, is er met haar nieuwe gedragscode niet in geslaagd om een moreel kompas uiteen te zetten dat antwoord biedt op dringende vragen uit de maatschappij als het gaat om hoge medicijnprijzen en de farmaceutische industrie. Dit zegt Wemos in een eerste reactie op deze gedragscode, die vanochtend gepubliceerd is.

Wemos juicht het toe dat de VIG heeft geïnvesteerd in deze nieuwe gedragscode. “De farmaceutische sector heeft de afgelopen jaren veel negatieve media-aandacht gekregen in Nederland vanwege extreem hoge prijzen van nieuwe medicijnen en onverklaarbare prijsstijgingen. Een nieuwe gedragscode zou het morele aanzien van de sector weer moeten opvijzelen. En toch beschouwen we de nieuwe code als een gemiste kans,” aldus global health advocate Tom Buis.

 

Maatschappelijk onverantwoord gedrag

De nieuwe gedragscode focust op vier kernwaarden: integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Met name over transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid is de laatste jaren veel te doen geweest. Zo zijn er verschillende voorbeelden geweest van maatschappelijk onverantwoord gedrag en een gebrek aan transparantie over bijvoorbeeld de prijs en de hoogte van de ontwikkelkosten van medicijnen, bijvoorbeeld bij Mexiletine, Lutetium-octreotaat en CDCA. Minister Bruins richtte zich vorig jaar nog in een ongebruikelijke openbare brief rechtstreeks tot de farmaceutische industrie waarin hij haar opriep transparant te zijn over de kostenopbouw en prijs van medicijnen.

 

Asymmetrische informatievoorziening

Farmaceuten maken maar zelden duidelijk waarom zij zulke hoge prijzen vragen voor hun nieuwe medicijnen. Het lijkt erop dat de nieuwe gedragscode hier niks aan gaat veranderen. In de nieuwe code staat alleen vermeld dat de VIG gaat rapporteren hoeveel bedrijven zelf in totaal hebben uitgegeven aan onderzoek in Nederland. De maatschappij komt dus niks te weten over de totale ontwikkelkosten van een specifiek medicijn. Hiermee houdt de industrie een asymmetrische informatievoorziening in stand die open onderhandelingen over een eerlijke prijs onmogelijk maakt. Directeur van de VIG, Gerard Schouw, stelde eerder: “Dat keurmerk (de gedragscode van de VIG) moet onder meer waarborgen geven voor een verantwoorde prijsstelling, en speculanten buiten de deur houden.” Met de huidige passages lijkt hij in deze opzet niet geslaagd.

 

Onze uitnodiging aan VIG: dit kan beter en schérper!

De VIG benadrukt dat het zich aan de geldende wet- en regelgeving en eerder afgesproken richtlijnen voor goed bestuur zal houden. Dat vinden wij voor een gedragscode waaraan twee jaar is gewerkt volstrekt onvoldoende. Global health advocate Tom Buis: “Onze verwachting was dat de VIG verder zou gaan dan zo’n open deur en nieuwe morele bakens zou plaatsen. Deze gedragscode is een gemiste kans. Wij nodigen de VIG uit om met ons en andere maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over scherpere afspraken voor de volgende versie van hun gedragscode. Wij hopen dat minister Bruins zich nu zal buigen over wet- en regelgeving om transparantie over prijs en ontwikkelkosten af te dwingen.”

 

Lees ook deze artikelen:

‘Medicijnprijzen ontbreken in langverwachte gedragscode farmaceuten’ (de Volkskrant, 24 januari 2020)

‘Minister Bruins vindt gedragscode farmaceuten onvoldoende’ (NOS, 24 januari 2020)

Tags:

Recente Nieuws items

Financiering voor zorgpersoneel in Uganda: uitdagingen en kansen

19-02-2020

Maar één bekwame zorgverlener per 1000 inwoners, in een land dat 40 miljoen inwoners telt – een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Zorguitgaven van 51 Amerikaanse dollar per inwoner, waarvan maar 8 dollar uit het overheidsbudget komt. Dit zijn de feiten in Uganda, een land dat al jarenlang worstelt met een enorm tekort aan zorgpersoneel. De gevolgen hiervan voor verschillende gezondheidsindicatoren, met name voor moedersterfte, zijn desastreus.

Lees verder

Van zorgpersoneelscrisis naar kansen

18-02-2020

Deze week publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken de jongerenstrategie ‘Youth At Heart’. Met deze strategie, waarop we afgelopen zomer input hebben geleverd, wil de Nederlandse overheid investeren in meer perspectief voor jongeren in de regio’s Sahel, Hoorn van Afrika en het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA), met name op het gebied van onderwijs en werk. Wemos is van mening dat investeringen in banen in de zorg voor jongeren in deze regio’s betere carrièrekansen en toekomstperspectief bieden, én het zorgpersoneelstekort in deze landen aanpakken.

Lees verder