Een gemiste kans

Paul Nedermeijer

 

Deelonderwerpen heersten in het Algemeen Overleg Gezondheidssystemen. Wij blijven de discussie over versterking van mondiale gezondheidssystemen missen.

Op 21 september vond in de Tweede Kamer de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen plaats. Normaliter is de Miljoenennota aanleiding voor het debat. Hoewel het wel de aanleiding was, was het duidelijk niet het onderwerp van het debat. Het debat ging niet over de begroting, maar over de Nederlandse manier van leven. Waar heb ik dat toch eerder gezien? Oh ja, tijdens het Algemeen Overleg Gezondheidssystemen van 14 september. Het door de PvdA aangevraagde debat ging niet over de versterking van mondiale gezondheidssystemen, maar over iets heel anders.

 

Daarmee was het Algemeen Overleg Gezondheidssystemen een gemiste kans. Terwijl het debat zo mooi begon. Tweede Kamerlid Roelof van Laar: ‘De PvdA heeft dit debat aangevraagd naar aanleiding van de IOB-evaluatie Voorkomen is beter dan genezen, het nog altijd hoge aantal HIV-besmettingen, de epidemieën Ebola en Zika en de stoel die Nederland sinds kort voor drie jaar in de uitvoerende raad van de WHO zal bekleden. Aanleiding genoeg.’ Daar zijn wij het hartgrondig mee eens.

 

Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Het Algemeen Overleg ging onder andere over bevolkingsgroei, gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en extra financiering voor het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen, maar het zijn deelonderwerpen die de kern van het probleem, namelijk de versterking van mondiale gezondheidssystemen, niet raken.

 

De afgelopen maanden vond er in de Tweede Kamer ook een opeenvolging van Algemeen Overleggen plaats over deelonderwerpen gerelateerd aan mondiale gezondheid als Multilaterale Organisaties, Ebola, Noodhulp en Inclusieve ontwikkeling. Wederom belangwekkende onderwerpen, maar een visie van wat Nederland wil en kan met mondiale gezondheid ontbreekt.

 

Die visie hadden we graag terug gezien tijdens dit Algemeen Overleg. Want het bespreken van deze deelonderwerpen zonder een heldere visie over mondiale gezondheidssystemen leidt tot versnippering en tot beslissingen die slechts kortetermijnoplossingen bieden voor geïsoleerde gezondheidsuitdagingen.

 

Waarom is het dan zo belangrijk om versterking van gezondheidssystemen mondiaal en als een geheel te benaderen? Investeren in de versterking van gezondheidssystemen dient meerdere doelen. Het draagt bij aan verduurzaming van de gezondheidszorg wereldwijd, toekomstbestendig zorgpersoneelsbeleid, bescherming tegen epidemieën en vooruitgang in SRGR. Daarom zou een overheid die resultaat wil boeken op het gebied van mondiale gezondheid zich moeten richten op systeemversterking en niet alleen op deelbelangen.

 

Hier liggen kansen voor Nederland. Het is daarom teleurstellend dat onze oproep voor een langetermijnvisie niet opgevolgd is. Een duurzaam, samenhangend gezondheidsbeleid vraagt namelijk precies om zo’n visie waarin systeemversterking centraal staat. Alleen op die manier kan Nederland een wezenlijke bijdrage leveren aan gezondheid wereldwijd. Daar wordt iedereen beter van.

Tags: ,

Recente Blog items

‘Blended finance’ in de gezondheidszorg: draagt het bij tot billijke toegang tot gezondheidsdiensten?

31-01-2023

Door Marco Angelo  (global health advocate bij Wemos)

 

De laatste jaren groeit de belangstelling voor het inzetten van ‘blended finance’ om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Blended finance is een financiële constructie waarbij publieke middelen worden gecombineerd met particuliere investeringen om meer middelen voor duurzame ontwikkelingsprogramma’s te genereren. Het aantrekken van particuliere investeerders in ontwikkelingsfinanciering kan echter leiden tot onrechtvaardige resultaten. In dit artikel belichten we de gevolgen van blended finance voor gezondheidszorg en benadrukken we het belang van het waarborgen van eerlijke toegang.

 

Lees verder

Drie manieren om duurzame financiering voor gezondheidsbescherming te realiseren

01-06-2022

Door Mariëlle Bemelmans (directeur bij Wemos) en Myria Koutsoumpa (global health advocate bij Wemos)

Bij Wemos vinden we dat systeemverandering een effectievere manier is om health equity (eerlijke toegang tot zorg voor iedereen) te bereiken dan het aanpakken van de individuele elementen van gezondheidssystemen. We waren dan ook verheugd met de uitnodiging van de Belgische ontwikkelingsorganisatie Enabel – die zich richt op (onder andere) het versterken van gezondheidssystemen – om te spreken op de ‘International conference on social health protection’ in Niamey, Niger (10-13 mei). We deelden onze visie over duurzame financiering voor gezondheid en sociale bescherming met vertegenwoordigers uit tien Afrikaanse landen, bi- en multilaterale instellingen, academische instellingen en maatschappelijke organisaties.

Lees verder
nl_NLDutch