‘EU Commissie moet zich houden aan plannen voor chemicaliën en circulaire economie’

Tien EU-lidstaten hebben in een brief aan de Europese Commissie hun zorgen geuit over het uitstellen van plannen om chemicaliën te beheren, waaronder de non-toxic environment strategie en de strategie voor hormoonverstorende stoffen. Wemos juicht de brief toe.

Ministers uit Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Slowakije en Zweden hebben in de brief hun zorgen geuit. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven eist, samen met haar collega’s, dat de Europese Commissie doorgaat met vier belangrijke wetten op het gebied van chemicaliën en de circulaire economie tot het einde van het huidige mandaat.

 

Een schone omgeving

De brief sluit aan bij de visie van Wemos dat we moeten streven naar een schone en gezonde omgeving – een non-toxic environment – en een strategie om hormoonverstorende stoffen uit te faseren. In een door Kait Bolongaro (POLITICO) verkregen kopie van de brief benadrukken milieuambtenaren dat ze bezorgd zijn over mogelijke vertragingen in de plannen en dat de Commissie mogelijk controversiële voorstellen juist overlaat aan het volgende college.

 

Wemos-pleitbezorger Linda Mans: ‘Wemos heeft meerdere keren, samen met Health and Environment Alliance , de Europese Commissie opgeroepen te komen met concrete en coherente maatregelen om de dagelijkse inname van hormoonverstorende stoffen door burgers terug te dringen. Ik ben verheugd dat de tien lidstaten hier achter staan. Dit geeft aan dat ze de urgentie voelen dat op Europees niveau nú actie nodig is.’

 

Lees hier meer over hormoonverstorende stoffen

 

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch