EU Manifest Medicijnen: stel de gezondheid van de Europese burger centraal

Voor veel Europese burgers staat de toegang tot betaalbare, innovatieve medicijnen steeds meer onder druk. Dit moet veranderen! Dat is de hoofdboodschap van het gezamenlijk manifest van enkele leden van het Medicijnen Netwerk Nederland, waarvan Wemos lid is. Het manifest is ontwikkeld in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen die plaatsvinden op 23 mei 2019.

Het manifest is een oproep aan (aankomende) Nederlandse Europarlementariërs om burgers centraal te stellen in het Europees gezondheidsbeleid. Het oorspronkelijke manifest is een initiatief van de European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines. De organisaties noemen vier onderwerpen die volgens hen prioriteit moeten krijgen:

 

1. publiek rendement op overheidsinvesteringen;
2. een duurzaam Research & Development-systeem;
3. gezonde concurrentie en eerlijke handel;
4. echte innovatie en veiligheid voor patiënten.

 

Ondanks dat de gezondheidszorg in veel Europese landen kwalitatief goed is, staat de kwaliteit van en toegang tot de zorg onder druk vanwege economisch beleid dat gericht is op groei en winstmaximalisatie. De steeds stijgende medicijnprijzen worden onbetaalbaar voor zowel de patiënt als het zorgstelsel. Wemos vindt dit onacceptabel. Zorg is een fundamenteel recht, en de meerderheid van Europese burgers wil juist dat de Europese Unie meer doet voor (hun) gezondheid.

 

Tom Buis (global health advocate bij Wemos): ‘Met dit manifest hopen we dat toekomstige Europarlementariërs het belang inzien van hervormingen in het geneesmiddelenbeleid in Europa.’

 

Brede steun voor onze oproep
De onderstaande organisaties hebbben het manifest inmiddels ondertekend:

Aidsfonds
Commons Network
Dokters van de Wereld
Health Action International
IFMSA-NL
Stichting Farma ter Verantwoording
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Patiëntenfederatie Nederland
PINK!
Open State Foundation
SOMO
Wemos
DWARS (GroenLinkse Jongeren)
Jonge Democraten

Individuele ondertekenaars:
Alexa ter Horst, huisarts
Hans van der Linde, huisarts
Bas Eickhout, lijsttrekker GroenLinks en Spitzenkandidat Groenen (Europees Parlement)
Wim van Harten, voorzitter raad van bestuur (Rijnstate Arnhem)
Efraïm Hart, kandidaat ChristenUnie (Europees Parlement)
Carin Uyl-de Groot, professor (Erasmus School of Health Policy & Management)
Arnout Hoekstra, lijsttrekker Socialistische Partij (Europees Parlement)
Anja Hazekamp, lijsttrekker Partij voor de Dieren (Europees Parlement)
Paul Tang, Partij van de Arbeid (Europees Parlement)
Sophie in ’t Veld, lijsttrekker D66 (Europees Parlement)

 

Ella Weggen (global health advocate bij Wemos): ‘De EU heeft de sleutel in handen om de houdbaarheid van ons zorgstelsel te waarborgen, zodat elke patiënt in Europa toegang heeft tot de medicijnen die hij of zij nodig heeft.’

 

Meer informatie over ons medicijnen-programma vind je hier

Op ons kennisplatform vertelt Ella Weggen over wat wij doen op het gebied van medicijnen, en vind je meer rapporten en publicaties hierover

Bekijk onze infographic: The system of medicine development & what EU & the Netherlands can do about it

Lees het opiniestuk van global health advocate Tom Buis op Joop: ‘Europarlementariërs hebben sleutelrol bij toegankelijkheid medicijnen’

 

Recente Nieuws items

Onze hoogtepunten van 2021: momentum pakken voor wereldwijde gezondheid

03-01-2022

Bij Wemos willen we dat alle mensen, overal ter wereld, de gezondheidszorg krijgen die zij nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen. De weg om dat doel te bereiken is verre van geplaveid. In 2021 hebben we echter kansen gezien én gegrepen om de structurele veranderingen die we beogen aan te kaarten en een stukje dichterbij te brengen. Met trots presenteren wij onze highlights van 2021!

Lees verder

Nieuw regeerakkoord: zo zou een Nederlandse global health-strategie eruit moeten zien

21-12-2021

De coronapandemie heeft de noodzaak van een coherente Nederlandse global health-strategie versterkt. Wemos – een van de oprichters van de Dutch Global Health Alliance (DGHA) – is dan ook verheugd om te zien dat de Nederlandse regering de ontwikkeling van deze strategie heeft opgenomen in het nieuwe regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Als Dutch Global Health Alliance hebben we een duidelijk standpunt over dit onderwerp. Eerder deze maand hebben we onze beleidsaanbevelingen hierover gedeeld met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Lees verder