Europees wetsvoorstel voor pesticiden te zwak

Hormoonverstorende stoffen (EDCs) staan op 14 september op de agenda van het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer. Wemos is bezorgd over de Nederlandse steun aan een Europees voorstel voor pesticidenwetgeving en heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie legt volgens ons de lat voor het gebruik van pesticiden te laag. Er wordt een uitzondering op het verbod gemaakt als een pesticide een ‘verwaarloosbaar risico’ vormt voor mens en milieu, terwijl in het oorspronkelijke voorstel sprake was van een ‘verwaarloosbare blootstelling’. Wemos en andere maatschappelijke organisaties zijn bezorgd om een toename van blootstelling als deze uitzondering in de wet terechtkomt.

 

Volgens de milieuorganisatie Client Earth zijn de voorgestelde EDC-criteria van de Commissie illegaal. Om die reden zou het Europese Hof van Justitie het voorstel kunnen verwerpen. De Nederlandse overheid zegt achter een juridisch onderzoek te staan naar de rechtmatigheid van wijziging van de criteria, maar zij steunt de wijziging wel.

 

Tot de Tweede Kamer er woensdag over heeft gedebatteerd nemen Staatssecretarissen Dijksma en Van Dam nog geen definitief standpunt in. Wel kunnen zij zich vinden in een aantal zorgelijke punten en zien ze graag de invoering van een extra categorie, namelijk ‘potentiële hormoonontregeling’.

 

Ook Wemos ziet deze categorie graag terug in de criteria voor EDCs. Wij hopen dat het overleg zorgt voor een koerswijziging van de Nederlandse overheid om de gezondheid van burgers beter te beschermen en de voorgestelde criteria af te wijzen.

 

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Lees wat Client Earth van de voorgestelde criteria vindt

Meer over de regulering van hormoonverstorende stoffen in een rapport van EU BUEC

 

Draft general message 3

Tags:

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch