G20 bijeen voor mondiale gezondheid

Vandaag komen de gezondheidsministers van de G20 bijeen in Berlijn. De komende twee dagen zullen ze mondiale gezondheidskwesties, zoals antibioticaresistentie, gezondheidssystemen en crisismanagement bespreken. Op 15 mei heeft het Duitse Platform voor Mondiale Gezondheid daarom een internationaal symposium gehouden. Wemos-pleitbezorger Linda Mans was voorzitter van een van de paneldebatten.

Kwesties zoals hoe crisissen in ontwikkelingslanden, zoals uitbraken, beter voorkomen kunnen worden, en struikelblokken in de health security-agenda kwamen aan bod. Zo stelde Anne Roemer-Mahler (docent University of Sussex) dat bij een crisis de nadruk gelegd wordt op snelle levensreddende acties. Echter, er wordt dan niet stilgestaan bij onderliggende ongelijkheid.

 

Sociale bescherming

Odile Frank (voorzitter Forum for Health) benadrukte dat de implementatie van social protection floors noodzakelijk is voor het versterken van gezondheidsdiensten in een geglobaliseerde wereld. Politieke wil, goed bestuur, kenniskapitaal en geld zijn hiervoor onmisbaar. ‘Juist het niet hebben van sociale bescherming is onbetaalbaar’, aldus Frank. Nog een andere spreker, Rachel Hammonds (Universiteit Antwerpen), pleitte voor bindende vereveningsmechanismen in plaats van donor-gestuurde goede doelen.

 

Lange-termijn benadering

Volgens het Duitse Platform voor Mondiale Gezondheid moet er meer nadruk gelegd worden op sociale en politieke gezondheidsvoorwaarden. Wemos-pleitbezorger Linda Mans stelde dat, ondanks dat universal health coverage hoog in het vaandel staat, in het debat over mondiale gezondheid principes zoals sociale rechtvaardigheid niet ter sprake komen. Vandaar dat ze ook pleitte voor een lange-termijn benadering. ‘Om mondiale gezondheidscrisissen en –uitbraken bij de bron aan te pakken, hebben we een interdisciplinaire, lange-termijn benadering nodig. De sprekers in mijn paneldiscussie hebben inzicht gegeven in mogelijke oplossingen.’

 

Op de G20-gezondheidsbijeenkomst zullen gezondheidsministers zich buigen over de versterking van resilient gezondheidssystemen. Wemos hoopt dat de ministers ook de economische, sociale en politieke voorwaarden van gezondheid op de agenda zullen zetten.

 

Lees het persbericht (Duits) van het Duitse Platform voor Mondiale Gezondheid

Lees meer over G20 Health

Lees wat Wemos doet op het gebied van gezondheidssystemen

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch