Geef iedereen toegang tot zorg

Wereldwijd hebben miljoenen mensen nog steeds geen toegang tot de kwaliteitszorg die ze nodig hebben, of komen in financiële problemen wanneer ze hier gebruik van maken. Daarom hebben we een ambitieus plan voor universal health coverage nodig.

Vandaag staat in het teken van Universal Health Coverage Day. Het is ook de eerste dag van het 2017 Global Forum in Tokyo. Delegaties, WHO, Wereldbank, UNICEF en ngo’s bespreken er hoe we universal health coverage (UHC) voor iedereen kunnen verwezenlijken. Ook Wemos neemt deel aan het Forum.

 

 

 

 

Wemos-pleitbezorger Barbara Fienieg is panellid en mede-organisator van een side event over het herdefiniëren van financieringsprioriteiten voor UHC en het verlagen van de eigen bijdrage. Barbara: ‘Een gezondheidssysteem dat voor iedereen toegankelijk is, dat niemand buitensluit, vereist serieuze en duurzame investeringen van financiële middelen. Hoe kan een land met een laag inkomen, zoals Malawi, langzaamaan het aantal professionele zorgverleners vergroten waar ze het meest nodig zijn en zodat ze in de goede omstandigheden werken? Hiervoor moeten we publieke middelen bij elkaar bundelen, in een zogeheten pool.’

 

Maureen Luba Milambe (projectcoördinator CEDEP Malawi) is het hiermee eens: ‘We bereiken dit doel niet door alleen maar financiering te geven om meer zorgpersoneel te werven. Donoren moeten stilstaan bij verschillende manieren waarop ze de regering van Malawi kunnen voorbereiden op het opnemen van extra zorgpersoneel in het systeem wanneer donorsteun eenmaal ophoudt.’

 

Een pool voor een plan

Alle landen hebben met elkaar afgesproken om in 2030 universal health coverage te verwezenlijken als onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Voor veel lage-inkomenslanden zullen de binnenlandse inkomsten echter niet toereikend zijn. De internationale gemeenschap kan en moet daarom ook ingrijpen, maar het probleem hierbij is dat initiatieven die enkel gericht zijn op specifieke ziekten, interventies of groepen uiteindelijk niet zullen leiden tot universele en eerlijke toegang tot gezondheidsdiensten. Voor een gezondheidssysteem moeten we middelen juist bundelen – in een pool – om de plannen voor universal health coverage per land te verwezenlijken. Bekijk ook onze nieuwe infographic:

 

universal health coverage infographic

Maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos, hebben een statement gericht aan het Forum ondertekend

Het UHC2030 Global Forum 2017 wordt o.a. georganiseerd door de Japanse regering

 

Recente Nieuws items

Vijf jaar Global Financing Facility: tijd voor verandering?

10-08-2020

Hoe staat het nu met ​​de Global Financing Facility en haar ambities en doelstellingen, vijf jaar na implementatie in verschillende landen? In hun artikel in het tijdschrift Sexual and Reproductive Health Matters Journal kijken Lisa Seidelmann (voormalig global health advocate Wemos), Myria Koutsoumpa (Wemos), Frederik Federspiel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, The People’s Fund for Global Health and Development) en Mit Philips (Artsen Zonder Grenzen) naar de activiteiten en het bestuur van de GFF van de afgelopen jaren. Is het tijd voor verandering?

Lees verder

Nieuwe Oxfam Novib publicatie: verhalen over het beïnvloeden van netwerken

15-07-2020

Een nieuwe publicatie van Oxfam Novib bevat een verzameling van verhalen over het beïnvloeden van netwerken op meerdere thematische gebieden. ‘Beating the Drum: Stories of Influencing Networks’ richt zich onder andere op lessen over partnerschappen, en hoe de betrokken partijen hier hun voordeel uit kunnen halen. Wemos heeft bijgedragen aan de publicatie met een casus over ons werk op de Global Financing Facility (GFF).

Lees verder