Geef iedereen toegang tot zorg

Wereldwijd hebben miljoenen mensen nog steeds geen toegang tot de kwaliteitszorg die ze nodig hebben, of komen in financiële problemen wanneer ze hier gebruik van maken. Daarom hebben we een ambitieus plan voor universal health coverage nodig.

Vandaag staat in het teken van Universal Health Coverage Day. Het is ook de eerste dag van het 2017 Global Forum in Tokyo. Delegaties, WHO, Wereldbank, UNICEF en ngo’s bespreken er hoe we universal health coverage (UHC) voor iedereen kunnen verwezenlijken. Ook Wemos neemt deel aan het Forum.

 

 

 

 

Wemos-pleitbezorger Barbara Fienieg is panellid en mede-organisator van een side event over het herdefiniëren van financieringsprioriteiten voor UHC en het verlagen van de eigen bijdrage. Barbara: ‘Een gezondheidssysteem dat voor iedereen toegankelijk is, dat niemand buitensluit, vereist serieuze en duurzame investeringen van financiële middelen. Hoe kan een land met een laag inkomen, zoals Malawi, langzaamaan het aantal professionele zorgverleners vergroten waar ze het meest nodig zijn en zodat ze in de goede omstandigheden werken? Hiervoor moeten we publieke middelen bij elkaar bundelen, in een zogeheten pool.’

 

Maureen Luba Milambe (projectcoördinator CEDEP Malawi) is het hiermee eens: ‘We bereiken dit doel niet door alleen maar financiering te geven om meer zorgpersoneel te werven. Donoren moeten stilstaan bij verschillende manieren waarop ze de regering van Malawi kunnen voorbereiden op het opnemen van extra zorgpersoneel in het systeem wanneer donorsteun eenmaal ophoudt.’

 

Een pool voor een plan

Alle landen hebben met elkaar afgesproken om in 2030 universal health coverage te verwezenlijken als onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Voor veel lage-inkomenslanden zullen de binnenlandse inkomsten echter niet toereikend zijn. De internationale gemeenschap kan en moet daarom ook ingrijpen, maar het probleem hierbij is dat initiatieven die enkel gericht zijn op specifieke ziekten, interventies of groepen uiteindelijk niet zullen leiden tot universele en eerlijke toegang tot gezondheidsdiensten. Voor een gezondheidssysteem moeten we middelen juist bundelen – in een pool – om de plannen voor universal health coverage per land te verwezenlijken. Bekijk ook onze nieuwe infographic:

 

universal health coverage infographic

Maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos, hebben een statement gericht aan het Forum ondertekend

Het UHC2030 Global Forum 2017 wordt o.a. georganiseerd door de Japanse regering

 

Recente Nieuws items

Vrije Doos aangeboden aan Nederlandse Kamerleden

12-05-2021

In de Tweede Kamer werden de woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vanochtend verrast met een ‘Vrije Doos’. Een groep maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos, vraagt hiermee aandacht voor het brede terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in lage- en middeninkomenslanden. 

Lees verder
Covid-19 vaccine

Opheffen patenten belangrijke stap in goede richting

06-05-2021

Wemos is zeer verheugd over de steun van de Amerikaanse regering aan het voorstel aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de patenten op Covid-19-vaccins tijdelijk op te heffen. Het is nu aan Nederland en de Europese Unie (EU) om dit voorbeeld te volgen. Door de patenten tijdelijk vrij te geven, krijgen alle farmaceutische bedrijven het recht om ook vaccins te maken. Dit kan een doorbraak betekenen voor de wereldwijde toegang tot deze vaccins.

Lees verder