Gelijke toegang tot gezondheid voor allen: hoe te meten?

Op 12 november 2015 organiseerde het Graduate Institute in Geneva een bijeenkomst voor think tanks en academische instellingen uit de hele wereld. Het onderwerp: pleidooi voor globale gezondheid en bijdrage aan het implementeren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Mariska Meurs, beleidsonderzoeker globale gezondheid bij Wemos, doet verslag van de belangrijkste uitdagingen die aan bod kwamen.

De rode draad in de discussies was het recht op gelijke toegang tot gezondheid wereldwijd. Duidelijk vanaf het begin is dat SDGs niet op één lijn zitten met de internationale systemen van financiën, business, investeringen en handel. Handels- en investeringsovereenkomsten worden te vaak achter gesloten deuren opgesteld. Ze zijn niet transparant maar hebben wel een enorme invloed op gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de voorgestelde veranderingen in intellectuele eigendomsrechten: het is mogelijk dat steeds meer medicijnen onbetaalbaar worden.

 

Geleerd van de Millenniumdoelen

De Millenniumdoelen hebben ons een belangrijke les geleerd: dat wint wat in werking wordt gebracht. Het Millenniumdoel 8, wereldwijde samenwerkingsverbanden, werd het slechtst gerealiseerd en kreeg de minste aandacht. De SDGs bieden een nieuwe kans. Ze zijn veel breder opgesteld – 17 doelen en 169 doelstellingen – en dekken daarmee meer van de uitdagingen waarvoor we momenteel staan. Dit houdt ook een risico in, vooral voor doelen die lastiger te bereiken zijn en politiek gevoelig liggen. Deze doelen vragen om extra inspanning. Wat betreft gezondheid: we hebben krachtige pleitbezorgers nodig voor gelijkheid en de sociale en politieke parameters van gezondheid.

Sommige uitdagingen zijn niet alleen de zorg van think tanks en academici maar staan direct voor onze neus: we moeten bepalen met welke maatstaven vooruitgang in de SDGs gemeten wordt in de nabije toekomst. Als gemeten wordt wat gedaan wordt, ziet de toekomst van SDGs er niet best uit, aldus een recente blog van Third World Network. Dit wordt de taak voor maatschappelijke organisaties, ngo’s en think tanks: bepalen hoe we gelijkheid en gezondheid voor allen moeten meten.

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch