Gezondheid en bedrijven: dat gaat niet samen

Bedrijven willen hun invloed op de overheid vergroten, en dat gaat te vaak ten koste van onze gezondheid, betoogt Wemos-directeur Anke Tijtsma in haar column in het maartnummer van OneWorld magazine dat vandaag verschijnt.

Haar pleidooi sluit aan bij de bezorgdheid van Wemos en andere maatschappelijke organisaties over de toenemende invloed van het bedrijfsleven op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 

Het is zorgwekkend dat publieke instanties als de WHO, maar ook de nationale en Europese overheden, zich steeds vaker inlaten met het bedrijfsleven. Dit beïnvloedt hun agenda en tast hun geloofwaardigheid aan. Wij vinden dit een gevaarlijke ontwikkeling. De private sector speelt in de huidige tijd zeker een rol in de publieke arena, maar dat wil nog niet zeggen dat bedrijven de gezondheidsprioriteiten van de overheid mogen meebepalen en het beleid mogen invullen.
De WHO hanteert de koepelterm non-state actors, een brede groep die steeds meer invloed heeft op de prioriteitsstelling van de WHO: maatschappelijke organisaties, academische instituten en filantropische instellingen maar dus ook bedrijven. Deze non-state actors kunnen en mogen niet als een eenheid behandeld worden. Het is nodig om de prioriteiten die binnen volksgezondheid gesteld worden te waarborgen. Daarom mogen en kunnen deze non-state actors niet als een eenheid behandeld worden. Bedrijven streven naar winst, de WHO naar het beschermen van onze gezondheid. Dat zijn twee nogal verschillende belangen.

 

Twee voorbeelden die genoemd worden in ‘Framework of engagement with non-State actors’ van de WHO:

  • In Indonesië verzamelde virusmonsters kwamen in 2007 in handen van vaccinproducenten zonder toestemming van de overheid en in strijd met bestaande internationale afspraken. De bedrijven gaven Indonesië ook geen garantie dat het land toegang zou hebben tot het vaccin.
  • In 2013 kreeg de Executive Board van de WHO het voorstel voor een Wereld Psoriasis Dag, zonder ingelicht te worden over de achterliggende commerciële belangen. Farmaceutische bedrijven hebben er veel aan om psoriasis als een behandelbare ziekte te promoten, omdat dit de vraag naar hun medicijnen vergroot. Het is moeilijk te achterhalen waarom de Executive Board niet tijdig de juiste informatie kreeg; vermoedelijk lag de lacune aan gebrekkig risicomanagement door de WHO.

 

Belangenverstrengeling is vaak moeilijk te bewijzen, omdat ook de lidstaten van de WHO erin een rol spelen, bijvoorbeeld vanwege hun nationale belangen.

 

Anke Tijtsma: ‘Het kan toch niet zo zijn dat de bescherming van onze gezondheid het verliest van de winstbelangen van de industrie? Overheid, toon moed en gezond verstand, en zeg ‘nee’ tegen dubieuze maatschappelijke bijdragen. Gezondheid komt op de eerste plaats.’
Lees hier de column

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch