Global Health Strategy: visie en actie

‘Mondiale gezondheid is geen zaak van liefdadigheid of veiligheid; het is een zaak van mondiale verantwoordelijkheid en mensenrechten’, zei Thomas Gebauer van Medico tijdens de workshop ‘Global Health Strategies in Europe’ die op 29 april 2016 georganiseerd werd door Wemos in samenwerking met Medico. Met de workshop wilden Wemos en Medico Europese ngo’s bij elkaar brengen voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.

Wemos doet momenteel onderzoek naar een Global Health Strategy in Europa. Onze stagiair Linda Mouw heeft literatuuronderzoek gedaan naar verschillende strategieën. De workshop leverde meer kwalitatieve informatie over de mogelijkheden en uitdagingen in onze pleidooi voor meer coherentie in (inter)nationaal gezondheidsbeleid. Deelnemers waren Thomas Gebauer (Medico), Jens Holst (consultant van Medico), Martin Leschhorn (Medicus Mundi Switzerland), Modi Mwatsama (UK Health Forum), Celine Ledoux (Maastricht University), Corinne Hinlopen en Linda Mouw (Wemos).

 

Raamwerk
Een Global Health Strategy kan een effectief kader verlenen voor nationale overheden om verschillende beleidsterreinen met elkaar te verbinden tot een meer coherent, intersectoraal en internationaal beleid. In onze geglobaliseerde wereld is zo’n aanpak essentieel.

 

De deelnemers bespraken uitvoerig de strategieën van Duitsland, Switzerland, de Europese Unie, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Zij vonden veel verschillen, bijvoorbeeld in de onderliggende motivatie, de leidende principes en de aanwezigheid (of afwezigheid) van een gedetailleerd werkplan. Ook maakten ze een analyse van de status van uitvoering (of gebrek eraan) en keken naar de uitdagingen daarin.

 

De betrokkenen waren het er met elkaar over eens dat een Global Health Strategy een effectief middel is om meer coherentie in samenwerking en beleidsvorming te creëren, mits een aantal onmisbare elementen terug te vinden zijn in de strategie. Dan kan de strategie een onderliggende visie vormen en daarmee een basis geven voor verdere actie, bijvoorbeeld in relatie tot de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Uitvoering
Hoewel de initiatieven om een Global Health Strategy te ontwikkelen enthousiast zijn ontvangen, zien de deelnemers dat het enthousiasme voor uitvoering bij de betrokken partijen vervaagd is. Bijvoorbeeld de multi-stakeholder vergaderingen worden niet langer georgniseerd, er zijn geen fondsen voor uitvoering en herziening van de strategieën is over datum. Het maatschappelijk middenveld heeft nog steeds een belangrijke rol in het verantwoordelijk houden van de overheid. Actie voor mondiale gezondheid heeft een lange adem nodig, constateerden de deelnemers.

 

De informatieve en inspirerende workshop gaf een start voor vernieuwde Europese samenwerking op dit onderwerp. Dankzij de workshop is verdere actie nu bepaald, worden positiedocumenten gedeeld en artikelen voorbereid. Wemos hoopt de bevindingen in de komende maanden te delen met de werknemers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch