Gøtzsche: systeemverandering nodig voor betaalbare medicijnen

In aanloop naar het geneesmiddelendebat op 13 april in de Tweede Kamer sprak de Deense internist, hoogleraar en onderzoeker Peter C. Gøtzsche gisteren op uitnodiging van Wemos in de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vijf politieke partijen waren aanwezig: het CDA, de PvdA, GroenLinks, de VVD en de SP.

In haar brief aan de Tweede Kamer van 29 januari dit jaar heeft minister Schippers gepleit voor het inperken van de macht van de farmaceutische industrie. Gøtzsche roept op tot een systeemverandering: de samenleving moet streven naar onafhankelijke, publiek gefinancierde klinische testen en overheidsgestuurde farmaceutische ondernemingen op non-profit basis.

 

Winstbejag regeert

In zijn boek Deadly medicines and organized crime (vertaald als Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad) beschrijft Gøtzsche hoe farmaceutische bedrijven patenten verkrijgen en hun marktaandeel in stand houden op een manier die puur op winstbejag gericht is. De gezondheid van de samenleving staat op de tweede plaats.

Van een arts verwachten we dat hij mensen behandelt als ze ziek zijn, onafhankelijk van de dikte van hun portemonnee. Mogen we niet hetzelfde verwachten van medicijnen? Dit leggen we nu in de handen van op winst gerichte bedrijven. Gøtzsche: ‘Gezondheidszorg gaat over altruïsme, niet over kapitalisme.’

Naast de belangenverstrengeling bij artsen nam Gøtzsche ook patiëntenorganisaties op de korrel. Deze zouden zich niet voor het karretje van farmaceuten mogen laten spannen. Hij zegt wel blij te zijn met het voornemen van minister Schippers om in Europees verband een vuist te maken tegen de industrie en gezamenlijk te onderhandelen.

 

Geen versnelde toelating medicijnen
De nieuwe visie van de regering om medicijnen met de zogenaamde ‘adaptive pathways’ sneller toegang tot de markt te geven is geen goede ontwikkeling, blijkt uit de conclusies van Gøtzsche. Zoals wij al eerder schreven, als de overheid medicijnen al op de markt laat voordat ze veilig zijn bevonden, loopt de samenleving een groot risico.

Gøtzsche stelt zich kritisch op tegenover het vertrouwen in medicijnen en vindt dat bijwerkingen vaak onderschat worden. De patiënt vertrouwt erop dat medicijnen er zijn om je beter te maken. Maar wat blijkt: medicijnen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer drie, direct na kanker en hart- en vaatziekten. Mensen worden vaak ten onrechte volgestopt met medicijnen, met averechtse gezondheidseffecten. Een van de voorbeelden die Gøtzsche in zijn boek geeft is een diabetesmedicijn, dat slecht is voor je hart. De bijwerkingen worden door de industrie willens en wetens verzwegen, omdat ze slecht zijn voor de verkoop.

De medicijnindustrie veegt deze onderzoeksresultaten structureel onder het tapijt, omdat die niet in hun voordeel werken. Ook hierin pleit Gøtzsche voor een systeemverandering. De overheid zou geneesmiddelen in eigen handen moeten nemen. Ook zouden resultaten van medicijntests toegankelijk moeten zijn voor het publiek. Dat is niet alleen gezond maar ook voordelig voor de samenleving.

 

Bekijk hier de presentatie van Peter C. Gøtzsche

 

Lees wat wij doen op het thema Medicijnen

Tags:

Recente Nieuws items

NVTG-congres: praat mee over ethische dilemma’s in mondiale gezondheid

12-10-2018

Hoe gaan we om met ethische dilemma’s in mondiale gezondheid? Praat hierover mee op 9 november met onder andere Dr. Ann Phoya (directeur van de Assocation of Malawian Midwives) op het NVTG-congres ‘Human resources, research and rights’ in de Rode Hoed te Amsterdam. Wemos is co-organisator van het congres, samen met NVTG, Uniting Streams en TROIE.

Lees verder

Huidige situatie medicijnprijzen onhoudbaar

04-10-2018

De huidige situatie in Nederland rondom medicijnprijzen is onhoudbaar geworden. In een brief gericht aan de vaste Kamercommissies van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) pleit Wemos ervoor dat beide – dus ook de commissie EZK – zich inzetten voor eerlijkere, betere medicijnprijzen.

Lees verder