Gøtzsche: systeemverandering nodig voor betaalbare medicijnen

In aanloop naar het geneesmiddelendebat op 13 april in de Tweede Kamer sprak de Deense internist, hoogleraar en onderzoeker Peter C. Gøtzsche gisteren op uitnodiging van Wemos in de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vijf politieke partijen waren aanwezig: het CDA, de PvdA, GroenLinks, de VVD en de SP.

In haar brief aan de Tweede Kamer van 29 januari dit jaar heeft minister Schippers gepleit voor het inperken van de macht van de farmaceutische industrie. Gøtzsche roept op tot een systeemverandering: de samenleving moet streven naar onafhankelijke, publiek gefinancierde klinische testen en overheidsgestuurde farmaceutische ondernemingen op non-profit basis.

 

Winstbejag regeert

In zijn boek Deadly medicines and organized crime (vertaald als Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad) beschrijft Gøtzsche hoe farmaceutische bedrijven patenten verkrijgen en hun marktaandeel in stand houden op een manier die puur op winstbejag gericht is. De gezondheid van de samenleving staat op de tweede plaats.

Van een arts verwachten we dat hij mensen behandelt als ze ziek zijn, onafhankelijk van de dikte van hun portemonnee. Mogen we niet hetzelfde verwachten van medicijnen? Dit leggen we nu in de handen van op winst gerichte bedrijven. Gøtzsche: ‘Gezondheidszorg gaat over altruïsme, niet over kapitalisme.’

Naast de belangenverstrengeling bij artsen nam Gøtzsche ook patiëntenorganisaties op de korrel. Deze zouden zich niet voor het karretje van farmaceuten mogen laten spannen. Hij zegt wel blij te zijn met het voornemen van minister Schippers om in Europees verband een vuist te maken tegen de industrie en gezamenlijk te onderhandelen.

 

Geen versnelde toelating medicijnen
De nieuwe visie van de regering om medicijnen met de zogenaamde ‘adaptive pathways’ sneller toegang tot de markt te geven is geen goede ontwikkeling, blijkt uit de conclusies van Gøtzsche. Zoals wij al eerder schreven, als de overheid medicijnen al op de markt laat voordat ze veilig zijn bevonden, loopt de samenleving een groot risico.

Gøtzsche stelt zich kritisch op tegenover het vertrouwen in medicijnen en vindt dat bijwerkingen vaak onderschat worden. De patiënt vertrouwt erop dat medicijnen er zijn om je beter te maken. Maar wat blijkt: medicijnen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer drie, direct na kanker en hart- en vaatziekten. Mensen worden vaak ten onrechte volgestopt met medicijnen, met averechtse gezondheidseffecten. Een van de voorbeelden die Gøtzsche in zijn boek geeft is een diabetesmedicijn, dat slecht is voor je hart. De bijwerkingen worden door de industrie willens en wetens verzwegen, omdat ze slecht zijn voor de verkoop.

De medicijnindustrie veegt deze onderzoeksresultaten structureel onder het tapijt, omdat die niet in hun voordeel werken. Ook hierin pleit Gøtzsche voor een systeemverandering. De overheid zou geneesmiddelen in eigen handen moeten nemen. Ook zouden resultaten van medicijntests toegankelijk moeten zijn voor het publiek. Dat is niet alleen gezond maar ook voordelig voor de samenleving.

 

Bekijk hier de presentatie van Peter C. Gøtzsche

 

Lees wat wij doen op het thema Medicijnen

Tags:

Recente Nieuws items

Stemming over Europees Geneesmiddelenagentschap

20-03-2017

Op woensdag 22 maart is er in het Europees Parlement een amendement in de jaarlijkse budgetcontrole van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) aangenomen. Hierin staat dat de EMA jaarlijks aan het Europees Parlement rapporteert over wat zij gedaan heeft om te garanderen dat proefpersonen die deelnemen aan medicijntesten volgens ethische richtlijnen beschermd zijn. Wemos heeft het amendement samen met Europarlementariërs ingediend.

Lees verder

ADHD en lager IQ mogelijk gevolg van chemicaliën in het huishouden

07-03-2017

Chemicaliën in voedselverpakkingen en andere veel gebruikte consumentengoederen kunnen schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van kinderen. Dit concludeert de Britse organisatie CHEM Trust in haar vandaag verschenen rapport. Wemos publiceert het rapport in Nederland.

Het rapport ‘No Brainer – The impact of chemicals on children’s brain development: a cause for concern and a need for action’ neemt verschillende chemische stoffen onder de loep en analyseert de bewijslast van het effect van deze stoffen op de hersenontwikkeling van kinderen. Onder de chemicaliën zijn ook de hormoonverstorende stoffen BPA (Bisfenol A) en ftalaten. In november vorig jaar testten we de urine van vier Kamerleden op deze stoffen. Alle vier bleken de hormoonverstoorders in hun lichaam te hebben. Vorige week is in de Tweede Kamer een motie aangenomen voor verbod op BPA in voedselverpakkingsmaterialen.

 

Ernstige gevolgen

CHEM Trust concentreert zich in het rapport op stoffen die vaak gebruikt worden in huishoudens, scholen en kantoren. In het rapport benadrukt de organisatie dat de schadelijke effecten van materialen waarin de stoffen verwerkt zijn, vermijdbaar zijn. Dit is ook nodig, want de mogelijke gevolgen liegen er niet om: ze kunnen leiden tot onder andere ADHD en een lager IQ.

 

Cocktaileffect

Het onderzoek wijst ook op het onaangename feit dat kinderen voortdurend in contact staan met een cocktail van chemicaliën die cumulatief een ernstig effect kunnen hebben. Dit is tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien in veiligheidswetgeving.

 

Experiment ten koste van onze kinderen

Toxicoloog Majorie van Duursen van de Universiteit Utrecht vindt het onbegrijpelijk dat chemicaliën nauwelijks worden getest op mogelijke effecten op de hersenontwikkeling: ‘Het rapport van CHEM Trust benadrukt dat chemicaliën beter getest moet worden en dat er betere beschermende wetgeving moet komen. Zolang we dat niet hebben zijn we één groot experiment met de hersenen van onze kinderen aan het doen.’

 

Wemos-pleitbezorger Annelies den Boer vindt het is onacceptabel dat we risico’s nemen met de hersenontwikkeling van onze toekomstige generaties. ‘Het is van het allerhoogste belang dat dit hoog op de politieke agenda komt,’ stelt ze.

 

Ook de internationaal gezaghebbende wetenschappers professor Philippe Grandjean en professor Barbara Demeneix ondersteunen de bevindingen van CHEM Trust. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de huidige generatie om de hersenen van de toekomst te beschermen,’ aldus Grandjean. ‘De mate van chemische blootstelling is momenteel ongekend, evenals veelzijdig, alom aanwezig en vindt al plaats vanaf de conceptie,’ zegt Demeneix.

 

Aanbevelingen

CHEM Trust doet aanbevelingen voor beleidsverbetering om het probleem aan te pakken. De aanbevelingen zijn onder andere:

  • Snelle actie voor verbod op de schadelijke chemicaliën, inclusief stoffen ‘nieuwe’stoffen ‘ die met eenzelfde mechanisme en niet alleen stoffen waarover meest informatie beschikbaar is;
  • Garantie dat alle testen op veiligheid van chemicaliën ook rekening houden met de mogelijke gevolgen voor hersenontwikkeling;
  • Alle toepassingen van chemische stoffen moeten gereguleerd worden. Er is bijvoorbeeld een lacune in regelgeving voor chemische stoffen die worden gebruikt in voedselcontactmaterialen.

 

Download de samenvatting.

Download het rapport.