Hierover wordt deze week in Genève gesproken

Renée de Jong

 

Deze week komt in Genève de Executive Board (EB) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijeen. Hier wordt de koers van gezondheidsbeleid op mondiaal niveau bepaald. Dit is voor iedereen belangrijk omdat het over grensoverschrijdende gezondheidsproblemen gaat. Voorafgaand aan de EB sprak Wemos met andere maatschappelijke organisaties over de belangrijkste onderwerpen.

De EB buigt zich bijvoorbeeld over hoe we samen uitbraken van infectieziekten aanpakken, maar ook over de hoge prijzen van medicijnen, of over de resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Daarnaast wordt dit jaar ook de nieuwe Director-General voor de WHO verkozen.

 

Geen commerciële belangen

Omdat wij ons zorgen maken over de WHO, houden we nauw in de gaten wat er deze week besproken wordt. Het budget van de WHO staat al jaren onder druk en de organisatie is steeds afhankelijker van geoormerkte bijdragen en van filantropische instellingen. Deze bepalen daarmee in toenemende mate de WHO-agenda. Het vorig jaar aangenomen Framework of Engagement with Non-State Actors (FENSA) zet de deur verder open voor invloed van filantropische instellingen en het bedrijfsleven. Naast maatschappelijke organisaties mogen ook deze nu officiële relaties aanknopen met de WHO en aanwezig zijn bij de bestuurlijke bijeenkomsten. Wij vinden echter dat er geen plaats is voor organisaties met commerciële belangen binnen een organisatie met als mandaat om het recht op gezondheid na te streven.

 

Begrip zorgt voor diepgaande discussies

Gelukkig zijn wij niet de enigen die ons hier druk over maken. De Geneva Global Health Hub (G2H2) organiseerde ter voorbereiding een bijeenkomst waaraan veertig aanwezigen deelnamen. De G2H2 brengt organisaties bijeen om de lobby voor een democratischer bestuur van mondiale gezondheid te versterken.

 

Wie er deelnemen is belangrijk, want juist die toelichting van problemen uit verschillende delen van de wereld kan extra begrip geven. Dit leidde tot diepgaande global health-discussies over bijvoorbeeld hoe we solidariteit wereldwijd kunnen laten toenemen, of wat de invloed van klimaatverandering op gezondheid is.

 

Recht op gezondheid

Het is waardevol om samen te brainstormen met een gevarieerde groep van organisaties die – zoals Wemos – opkomen voor het recht op gezondheid. Tijdens de bijeenkomst bespraken wij de gevolgen van de toenemende privatisering van gezondheidszorg. Hoe kunnen we voorkomen dat commerciële belangen belangrijker worden dan het publieke gezondheidsbelang, en toegang tot zorg voor iedereen garanderen? Hoe krijgen we de ‘sociale determinanten van gezondheid’ weer hoger op de beleidsagenda?

 

Volg #EB140

Wil je op de hoogte blijven van wat er besproken wordt tijdens de EB? Wemos volgt de EB en plaatst in de loop van de week updates op Twitter. Volg: @Wemos, @G2H2_geneva en #EB140. Het is ook mogelijk om thuis de livestream van de EB te volgen.

Recente Blog items

Waarom de gedragscode VIG gezondheid niet voorop stelt

30-07-2020

Robin Veenman (voormalig onderzoeksstagiaire bij Wemos en Farma ter Verantwoording en masterstudente Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam)

Begin dit jaar publiceerde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de Nederlandse belangenvereniging van de farmaceutische industrie, haar nieuwe gedragscode. Maar ondanks dat hoge medicijnprijzen een actueel en urgent maatschappelijk probleem zijn, bevat de gedragscode geen enkele vermelding van het prijsbeleid van de farmaceutische industrie. Voor mijn onderzoek bij Wemos en Farma ter Verantwoording kwam ik tot de conclusie dat de gedragscode dan ook een symptoom is van een neoliberaal systeem binnen deze industrie, waarin winstmaximalisatie – en niet de volksgezondheid – voorop staat.

Lees verder

Gezondheidszorg: een vitaal beroep

03-04-2020

Human resources for Health-team

Het is opvallend wat een crisis zoals de COVID-19-uitbraak teweeg kan brengen. Vijf jaar geleden zagen we dat vanwege bezuinigingen de financiering voor langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg in Nederland ernstig beperkt werd. Veel zorgorganisaties gingen failliet en 80.000 zorgverleners verloren hun baan. En toen de economie eenmaal weer begon te bloeien en werd er budget vrijgemaakt om het aantal zorgmedewerkers uit te breiden.

Lees verder