Onze input op de mondiale gezondheidsstrategieën van Nederland en de EU

Nederland en de Europese Unie ontwikkelen allebei een mondiale gezondheidsstrategie (of global health strategy). Zo’n strategie beschrijft de doelen, de richting en concrete activiteiten op het gebied van global health in de komende jaren. De afgelopen periode waren er zowel in Nederland als in de Europese Unie consultatiesessies en een online consultatie. Wij gaven schriftelijk input vanuit Wemos en tevens als partner van de Dutch Global Health Alliance. In Nederland waren we bovendien aanwezig bij zes rondetafelsessies. En voor de EU-consultatie namen we deel aan een hybride sessie over prioriteiten, governance en partnerschappen, waarvan de uitkomst gebruikt wordt voor de EU strategie.

In onze bijdragen legden we de nadruk op vier thema’´s.

 1. Effectieve financiering van gezondheid
  We pleiten onder andere voor effectieve publieke financiering van eerstelijnszorg (waaronder services voor seksuele en reproductieve gezondheid & rechten) in lage- en middeninkomenslanden en zetten kanttekeningen bij de inzet van private financiering en publiek-private samenwerking in lokale basisgezondheidszorg. We brengen de principes van global public investment onder de aandacht, een nieuwe innovatieve manier om mondiale publieke goederen te financieren die bij kan dragen aan het dekoloniseren van ontwikkelingssamenwerking.

 2. Investeren in zorgpersoneel
  We pleitten voor investeringen in zorgmedewerkers in lage- en middeninkomenslanden die voldoende beloond, goed opgeleid, uitgerust en beschermd worden. Zij zijn essentieel voor het functioneren van weerbare gezondheidssystemen. Juist ook in tijden waarin het zorgsysteem onder grote druk staat zoals tijdens een pandemie.

 3. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van medische producten
  We benadrukken het belang van het verbinden van voorwaarden aan overheidsfinanciering voor innovatie van medische producten. Hierdoor wordt het mogelijk om transparantie, beschikbaarheid en betaalbaarheid te eisen van producten die met overheidsfinanciering worden ontwikkeld. Overheden en de private sector moeten plaatselijke productie en het overdragen van kennis over de productie van deze medische producten in lage- en middeninkomenslanden stimuleren. Ten slotte moet het makkelijker worden om niet-exclusieve wereldwijde licenties aan te gaan zodat meerdere fabrikanten medische producten kunnen produceren die nodig zijn, bijvoorbeeld in het geval van een pandemie.

 4. Weerbare gezondheidssystemen, ook voor seksuele en reproductieve gezondheid & rechten
  Nederland moet haar voortrekkersrol op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid & rechten (SRGR) blijven vervullen. Het is daarbij essentieel om SRGR te verankeren in, en daarmee meer aandacht te besteden aan het bouwen van, sterke, weerbare gezondheidssystemen. Deze zijn een voorwaarde voor het realiseren van SRGR en belangrijk om de Nederlandse inzet op dit thema te verduurzamen. Ook de Europese Unie moet zich hard maken voor SRGR en dit integreren in de nieuwe strategie.


Daarnaast hameren we op het belang van een intersectorale aanpak en een samenwerking waarin ‘health-in-all-policies’ en OneHealth-principes centraal staan. Sector-overstijgend denken en handelen zou als fundament onder de alle specifieke doelen moeten liggen.

Lees onze bijdrages:

Foto: Erich Westendarp via Pixabay

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente Nieuws items

Rapport over migratie en mobiliteit van zorgpersoneel in Duitsland

21-09-2022

Het zorgpersoneelsbeleid in Duitsland en de buitenlandse werving van zorgpersoneel hebben een aanzienlijke invloed op haar buurlanden. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen binnen het verpleegkundig beroep, zoals erbarmelijke arbeidsomstandigheden, en is er een groeiende vraag naar steeds meer zorgmedewerkers – met name verpleegkundigen – uit het buitenland. In een nieuw rapport voor ons partnerschap Pillars of Health geven we aanbevelingen aan de Duitse regering, het Duitse maatschappelijk middenveld en de Europese Unie voor een duurzamer antwoord op de zorgcrisis in Duitsland.

Lees verder

Video AHEAD-webinar over zorgwoestijnen

20-09-2022

Op 16 september organiseerden Wemos en onze partners in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) een webinar over de verschillende ‘gedaantes’ van zorgwoestijnen (medical deserts) in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De opname hiervan is nu beschikbaar op ons YouTube-kanaal.

Lees verder