Investeer in zorgpersoneel

Alle mensen, waar dan ook in de wereld, zouden toegang moeten hebben tot een zorgverlener. Tijdens de 138e vergadering van de Executive Board van de Wereldgezondheidsorganisatie vorige week las Wemos-directeur Anke Tijtsma een statement voor over het belang van investeren in zorgpersoneel.

Dit is een uitdaging in veel landen. Daarom is het cruciaal dat overheden elkaar helpen bij het implementeren van dit mensenrecht.Voor de Nederlandse overheid betekent dit mensenrecht dat we niet alleen in eigen land moeten zorgen voor voldoende zorgpersoneel. We dragen ook de verantwoordelijkheid om andere landen te assisteren bij het realiseren van dit universele recht. Dat kan de overheid doen door andere landen financieel of technisch bij te staan. Door bijvoorbeeld financiële steun aan opleidingsinstituten in lage inkomenslanden te geven.
Het helpt ook dat we in Nederland zorgen dat ons eigen personeelsbestand op orde is zodat we geen aanzuigende werking hebben op zorgpersoneel uit andere landen. Immers, als wij buitenlands personeel aannemen betekent dit dat ze niet in eigen land aan de slag gaan. Een aantal jaren geleden hadden sommige Nederlandse ziekenhuizen de neiging om tekorten op de operatieafdeling op te lossen door Indiase operatieassistenten te werven. Dat is geen duurzame oplossing. Opletten dus wat voor gevolgen de hervormingen en bezuinigingen in de zorg hebben
Mondiale personeelstekorten zijn niet in een paar jaar tijd opgelost. Veel landen hebben prachtige plannen, maar vaak schort het aan uitvoering vanwege gebrek aan technische capaciteit en financiering. Daar ligt een rol voor zowel ngo’s als voor overheden. Het kader van het strategisch partnerschap Health Systems Advocacy Partnership biedt ons ruimte om daaraan een bijdrage te leveren.

Lees het statement

Recente Nieuws items

Vijf jaar Global Financing Facility: tijd voor verandering?

10-08-2020

Hoe staat het nu met ​​de Global Financing Facility en haar ambities en doelstellingen, vijf jaar na implementatie in verschillende landen? In hun artikel in het tijdschrift Sexual and Reproductive Health Matters Journal kijken Lisa Seidelmann (voormalig global health advocate Wemos), Myria Koutsoumpa (Wemos), Frederik Federspiel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, The People’s Fund for Global Health and Development) en Mit Philips (Artsen Zonder Grenzen) naar de activiteiten en het bestuur van de GFF van de afgelopen jaren. Is het tijd voor verandering?

Lees verder

Nieuwe Oxfam Novib publicatie: verhalen over het beïnvloeden van netwerken

15-07-2020

Een nieuwe publicatie van Oxfam Novib bevat een verzameling van verhalen over het beïnvloeden van netwerken op meerdere thematische gebieden. ‘Beating the Drum: Stories of Influencing Networks’ richt zich onder andere op lessen over partnerschappen, en hoe de betrokken partijen hier hun voordeel uit kunnen halen. Wemos heeft bijgedragen aan de publicatie met een casus over ons werk op de Global Financing Facility (GFF).

Lees verder