Investeren in zorgpersoneel loont

Vorige week verscheen het langverwachte rapport van de Commissie Health Employment and Economic Growth van de Verenigde Naties. De aanbevelingen van de Commissie voor het opleiden van zorgpersoneel en het scheppen van werkgelegenheid sluiten naadloos aan bij ons pleidooi voor sterke gezondheidssystemen.

Het rapport ‘Working for health and growth’ komt op een cruciaal moment. Zorgpersoneel is ongelijk verdeeld over de wereld. Lage-inkomenslanden kampen met een groot tekort aan zorgprofessionals, terwijl die landen wel een groot deel van de mondiale ziektelast dragen. Volgens sommige schattingen loopt dit tekort in 2030 op tot 18 miljoen zorg- en preventiewerkers. Investeren in zorgpersoneel is dus hard nodig.

 

De Commissie neemt als uitgangspunt dat uitgaven aan gezondheid en zorgpersoneel geen kosten zijn, maar investeringen met een heel hoog rendement. Van iedere euro die we in gezondheid investeren krijgen we er negen terug in de vorm van economische groei en ontwikkeling.

 

Die groei en ontwikkeling zien er zo uit:

 

  • Investeringen in kennis en vaardigheden leiden tot meer en beter opgeleid zorgpersoneel; door daarnaast te investeren in het creëren van werkgelegenheid krijgen meer mensen een betaalde baan, waardoor zij bestaanszekerheid kunnen opbouwen voor henzelf en hun sociale omgeving.
  • Met meer mensen werkzaam in zorg en preventie gaan gezondheid en welbevinden van de bevolking omhoog, waardoor de bevolking beter in staat is economisch actief te worden en te blijven.
  • Investeringen in meer zorg en vooral meer preventie leiden ten slotte ook tot betere wereldwijde bescherming van de gezondheid (global health security), waaronder de bescherming tegen het verspreiden van infectieziekten zoals ebola.

 

Kortom: investeren in zorgpersoneel loont. Het draagt bovendien ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die betrekking hebben op gezondheid, onderwijs, armoedebestrijding en seksegelijkheid (veel zorgverleners zijn vrouw).

 

Lees het rapport ‘Working for health and growth: investing in the health workforce’

Lees wat Wemos doet op Zorgpersoneel

Recente Nieuws items

Covid-19 vaccine

Opheffen patenten belangrijke stap in goede richting

06-05-2021

Wemos is zeer verheugd over de steun van de Amerikaanse regering aan het voorstel aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de patenten op Covid-19-vaccins tijdelijk op te heffen. Het is nu aan Nederland en de Europese Unie (EU) om dit voorbeeld te volgen. Door de patenten tijdelijk vrij te geven, krijgen alle farmaceutische bedrijven het recht om ook vaccins te maken. Dit kan een doorbraak betekenen voor de wereldwijde toegang tot deze vaccins.

Lees verder

Webinar & rapport 19 april: Hoe coördineren Global Fund, GFF en Gavi hun inzet voor sterke gezondheidssystemen?

08-04-2021

Op 19 april presenteren Wemos en Cordaid – twee leden van de Dutch Global Health Alliance – tijdens een gezamenlijk en interactief webinar de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van ons gezamenlijk rapport over coördinatie tussen de ‘3G’s’ op het gebied van gezondheidssysteemversterking. De 3G’s zijn de Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund), the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (Gavi) en de Global Financing Facility (GFF). Zij zijn de drie grootste mondiale gezondheidsinitiatieven die fondsen werven en toewijzen om de gezondheidssystemen in lage- en middeninkomenslanden te versterken.

Lees verder