Investeren in zorgpersoneel loont

Vorige week verscheen het langverwachte rapport van de Commissie Health Employment and Economic Growth van de Verenigde Naties. De aanbevelingen van de Commissie voor het opleiden van zorgpersoneel en het scheppen van werkgelegenheid sluiten naadloos aan bij ons pleidooi voor sterke gezondheidssystemen.

Het rapport ‘Working for health and growth’ komt op een cruciaal moment. Zorgpersoneel is ongelijk verdeeld over de wereld. Lage-inkomenslanden kampen met een groot tekort aan zorgprofessionals, terwijl die landen wel een groot deel van de mondiale ziektelast dragen. Volgens sommige schattingen loopt dit tekort in 2030 op tot 18 miljoen zorg- en preventiewerkers. Investeren in zorgpersoneel is dus hard nodig.

 

De Commissie neemt als uitgangspunt dat uitgaven aan gezondheid en zorgpersoneel geen kosten zijn, maar investeringen met een heel hoog rendement. Van iedere euro die we in gezondheid investeren krijgen we er negen terug in de vorm van economische groei en ontwikkeling.

 

Die groei en ontwikkeling zien er zo uit:

 

  • Investeringen in kennis en vaardigheden leiden tot meer en beter opgeleid zorgpersoneel; door daarnaast te investeren in het creëren van werkgelegenheid krijgen meer mensen een betaalde baan, waardoor zij bestaanszekerheid kunnen opbouwen voor henzelf en hun sociale omgeving.
  • Met meer mensen werkzaam in zorg en preventie gaan gezondheid en welbevinden van de bevolking omhoog, waardoor de bevolking beter in staat is economisch actief te worden en te blijven.
  • Investeringen in meer zorg en vooral meer preventie leiden ten slotte ook tot betere wereldwijde bescherming van de gezondheid (global health security), waaronder de bescherming tegen het verspreiden van infectieziekten zoals ebola.

 

Kortom: investeren in zorgpersoneel loont. Het draagt bovendien ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die betrekking hebben op gezondheid, onderwijs, armoedebestrijding en seksegelijkheid (veel zorgverleners zijn vrouw).

 

Lees het rapport ‘Working for health and growth: investing in the health workforce’

Lees wat Wemos doet op Zorgpersoneel

Recente Nieuws items

Vijf jaar Global Financing Facility: tijd voor verandering?

10-08-2020

Hoe staat het nu met ​​de Global Financing Facility en haar ambities en doelstellingen, vijf jaar na implementatie in verschillende landen? In hun artikel in het tijdschrift Sexual and Reproductive Health Matters Journal kijken Lisa Seidelmann (voormalig global health advocate Wemos), Myria Koutsoumpa (Wemos), Frederik Federspiel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, The People’s Fund for Global Health and Development) en Mit Philips (Artsen Zonder Grenzen) naar de activiteiten en het bestuur van de GFF van de afgelopen jaren. Is het tijd voor verandering?

Lees verder

Nieuwe Oxfam Novib publicatie: verhalen over het beïnvloeden van netwerken

15-07-2020

Een nieuwe publicatie van Oxfam Novib bevat een verzameling van verhalen over het beïnvloeden van netwerken op meerdere thematische gebieden. ‘Beating the Drum: Stories of Influencing Networks’ richt zich onder andere op lessen over partnerschappen, en hoe de betrokken partijen hier hun voordeel uit kunnen halen. Wemos heeft bijgedragen aan de publicatie met een casus over ons werk op de Global Financing Facility (GFF).

Lees verder