Investeren in zorgpersoneel loont

Vorige week verscheen het langverwachte rapport van de Commissie Health Employment and Economic Growth van de Verenigde Naties. De aanbevelingen van de Commissie voor het opleiden van zorgpersoneel en het scheppen van werkgelegenheid sluiten naadloos aan bij ons pleidooi voor sterke gezondheidssystemen.

Het rapport ‘Working for health and growth’ komt op een cruciaal moment. Zorgpersoneel is ongelijk verdeeld over de wereld. Lage-inkomenslanden kampen met een groot tekort aan zorgprofessionals, terwijl die landen wel een groot deel van de mondiale ziektelast dragen. Volgens sommige schattingen loopt dit tekort in 2030 op tot 18 miljoen zorg- en preventiewerkers. Investeren in zorgpersoneel is dus hard nodig.

 

De Commissie neemt als uitgangspunt dat uitgaven aan gezondheid en zorgpersoneel geen kosten zijn, maar investeringen met een heel hoog rendement. Van iedere euro die we in gezondheid investeren krijgen we er negen terug in de vorm van economische groei en ontwikkeling.

 

Die groei en ontwikkeling zien er zo uit:

 

  • Investeringen in kennis en vaardigheden leiden tot meer en beter opgeleid zorgpersoneel; door daarnaast te investeren in het creëren van werkgelegenheid krijgen meer mensen een betaalde baan, waardoor zij bestaanszekerheid kunnen opbouwen voor henzelf en hun sociale omgeving.
  • Met meer mensen werkzaam in zorg en preventie gaan gezondheid en welbevinden van de bevolking omhoog, waardoor de bevolking beter in staat is economisch actief te worden en te blijven.
  • Investeringen in meer zorg en vooral meer preventie leiden ten slotte ook tot betere wereldwijde bescherming van de gezondheid (global health security), waaronder de bescherming tegen het verspreiden van infectieziekten zoals ebola.

 

Kortom: investeren in zorgpersoneel loont. Het draagt bovendien ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die betrekking hebben op gezondheid, onderwijs, armoedebestrijding en seksegelijkheid (veel zorgverleners zijn vrouw).

 

Lees het rapport ‘Working for health and growth: investing in the health workforce’

Lees wat Wemos doet op Zorgpersoneel

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch