Maak gezondheid weer ‘great’ en de hete brij

Met de slogan ‘Make Health Great Again’ kwam de European Health Parliament (EHP) onlangs bijeen om zorgpersoneel in de Europese Unie te bespreken. Wemos was aanwezig bij de eindsessie van het EHP.

Naast andere onderwerpen besprak het EHP de mobiliteit van zorgpersoneel in de EU. ‘Gedurende de afgelopen tien jaar zagen we dat zorgpersoneel voornamelijk vanuit Oost-Europese landen naar of het westen of het noorden ging. Jonge professionals zijn eerder geneigd om hun geboorteland te verlaten, wat in veel gebieden leidt tot een tekort aan lokale zorgprofessionals. Daarnaast gaan lokale investeringen hiermee verloren, wat het idee van ‘duurzaam zorgpersoneel’ niet ten goede komt,’ stelt het EHP.

 

Vrije mobiliteit

De Health Workforce Planning Committee – een onderdeel van het EHP – gelooft sterk in maatregelen om zorgpersoneel in het land van oorsprong te houden. Maar in plaats van het vrije verkeer van mensen te verbieden, pleit het comité ervoor om zorgprofessionals juist te stimuleren om te blijven. Zij beveelt dan ook onder andere aan om een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgpersoneel in alle EU-lidstaten te creëren.

 

Voldoende data

Beleidsaanbevelingen kunnen alleen succesvol zijn als ze berusten op voldoende en juiste data. Data over de mobiliteit van zorgpersoneel is nog steeds lastig te verzamelen; vaak laat de toegang hiertoe te wensen over, of ontbreekt deze simpelweg. Het comité doet daarom de aanbeveling dat de Europese Commissie dataverzameling centraliseert, standaardiseert en aanvult, om zo helder te krijgen over hoeveel zorgpersoneel van welk kader waar naartoe gaat, zowel binnen de EU (intra-EU mobiliteit) als van en naar de EU (externe mobiliteit). Uitwisseling van informatie tussen lidstaten is hierbij van uiterst belang.

 

Zorg voor balans in toegang tot zorgpersoneel

Linda Mans (Wemos-pleitbezorger): ‘Vorige week bezocht ik onze collega’s van het Health Systems Advocacy Partnership in Kenia. En zag wel wat overeenkomsten qua uitdagingen in de EU en in de Afrikaanse regio. Hoewel Afrikaanse landen een ernstig tekort hebben aan zorgpersoneel, is een van de hoofduitdagingen in beide regio’s het vinden van een balans tussen gebieden waar er een relatief overschot is aan zorgpersoneel enerzijds en anderzijds gebieden waar juist een tekort heerst.’

 

 

De olifant in de kamer

Hieraan voegt Linda toe: ‘Kennisuitwisseling is heel belangrijk, maar om gezondheid daadwerkelijk weer great te maken, en om niemand achter te laten (leave no one behind), moeten niet om de hete brij heen blijven draaien. Hiermee bedoel ik dat we het vooral moeten gaan hebben over de flexibele fiscale ruimte die nodig is om te kunnen investeren in publieke goederen, zoals werkgelegenheid voor zorgpersoneel. Dat is cruciaal om de steeds groter wordende ongelijkheid tussen gezondheidssystemen in en buiten de EU tegen te gaan.’

 

Lees meer over ons project Mobiliteit van zorgpersoneel

Lees meer over Health Systems Advocy Partnership

 

 

Recente Nieuws items

Mijlpaal: onderzoeksinstituut deelt patenten en kennis wereldwijd via C-TAP

24-11-2021

Wemos is zeer verheugd dat de Spaanse onderzoeksinstelling CSIC zijn intellectueel eigendom en kennis voor de productie van zijn Covid-19-test deelt met de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit houdt in dat alle gekwalificeerde fabrikanten ter wereld het product mogen maken en overal mogen leveren. Lage- en middeninkomenslanden betalen geen royalty’s. Dit is de eerste wereldwijde, niet-exclusieve licentie voor een Covid-19-product en daarmee een mijlpaal voor gelijke toegang tot medische producten.

Lees verder

Kennisdeling Pfizer over virusremmer goede stap, maar meer is nodig

16-11-2021

Ook het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer gaat zijn intellectueel eigendom en kennis voor de productie van zijn pil tegen Covid-19 delen in de Medicines Patent Pool (MPP). Het bedrijf volgt hiermee het voorbeeld van Merck & Co (MSD) dat onlangs hetzelfde aankondigde. Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor wereldwijde toegang tot medische producten tegen Covid-19. Wemos roept Pfizer en andere vaccinmakers op om hetzelfde te doen voor hun vaccins. 

Lees verder