Maak gezondheid weer ‘great’ en de hete brij

Met de slogan ‘Make Health Great Again’ kwam de European Health Parliament (EHP) onlangs bijeen om zorgpersoneel in de Europese Unie te bespreken. Wemos was aanwezig bij de eindsessie van het EHP.

Naast andere onderwerpen besprak het EHP de mobiliteit van zorgpersoneel in de EU. ‘Gedurende de afgelopen tien jaar zagen we dat zorgpersoneel voornamelijk vanuit Oost-Europese landen naar of het westen of het noorden ging. Jonge professionals zijn eerder geneigd om hun geboorteland te verlaten, wat in veel gebieden leidt tot een tekort aan lokale zorgprofessionals. Daarnaast gaan lokale investeringen hiermee verloren, wat het idee van ‘duurzaam zorgpersoneel’ niet ten goede komt,’ stelt het EHP.

 

Vrije mobiliteit

De Health Workforce Planning Committee – een onderdeel van het EHP – gelooft sterk in maatregelen om zorgpersoneel in het land van oorsprong te houden. Maar in plaats van het vrije verkeer van mensen te verbieden, pleit het comité ervoor om zorgprofessionals juist te stimuleren om te blijven. Zij beveelt dan ook onder andere aan om een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgpersoneel in alle EU-lidstaten te creëren.

 

Voldoende data

Beleidsaanbevelingen kunnen alleen succesvol zijn als ze berusten op voldoende en juiste data. Data over de mobiliteit van zorgpersoneel is nog steeds lastig te verzamelen; vaak laat de toegang hiertoe te wensen over, of ontbreekt deze simpelweg. Het comité doet daarom de aanbeveling dat de Europese Commissie dataverzameling centraliseert, standaardiseert en aanvult, om zo helder te krijgen over hoeveel zorgpersoneel van welk kader waar naartoe gaat, zowel binnen de EU (intra-EU mobiliteit) als van en naar de EU (externe mobiliteit). Uitwisseling van informatie tussen lidstaten is hierbij van uiterst belang.

 

Zorg voor balans in toegang tot zorgpersoneel

Linda Mans (Wemos-pleitbezorger): ‘Vorige week bezocht ik onze collega’s van het Health Systems Advocacy Partnership in Kenia. En zag wel wat overeenkomsten qua uitdagingen in de EU en in de Afrikaanse regio. Hoewel Afrikaanse landen een ernstig tekort hebben aan zorgpersoneel, is een van de hoofduitdagingen in beide regio’s het vinden van een balans tussen gebieden waar er een relatief overschot is aan zorgpersoneel enerzijds en anderzijds gebieden waar juist een tekort heerst.’

 

 

De olifant in de kamer

Hieraan voegt Linda toe: ‘Kennisuitwisseling is heel belangrijk, maar om gezondheid daadwerkelijk weer great te maken, en om niemand achter te laten (leave no one behind), moeten niet om de hete brij heen blijven draaien. Hiermee bedoel ik dat we het vooral moeten gaan hebben over de flexibele fiscale ruimte die nodig is om te kunnen investeren in publieke goederen, zoals werkgelegenheid voor zorgpersoneel. Dat is cruciaal om de steeds groter wordende ongelijkheid tussen gezondheidssystemen in en buiten de EU tegen te gaan.’

 

Lees meer over ons project Mobiliteit van zorgpersoneel

Lees meer over Health Systems Advocy Partnership

 

 

Recente Nieuws items

Rapport over migratie en mobiliteit van zorgpersoneel in Duitsland

21-09-2022

Het zorgpersoneelsbeleid in Duitsland en de buitenlandse werving van zorgpersoneel hebben een aanzienlijke invloed op haar buurlanden. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen binnen het verpleegkundig beroep, zoals erbarmelijke arbeidsomstandigheden, en is er een groeiende vraag naar steeds meer zorgmedewerkers – met name verpleegkundigen – uit het buitenland. In een nieuw rapport voor ons partnerschap Pillars of Health geven we aanbevelingen aan de Duitse regering, het Duitse maatschappelijk middenveld en de Europese Unie voor een duurzamer antwoord op de zorgcrisis in Duitsland.

Lees verder

Video AHEAD-webinar over zorgwoestijnen

20-09-2022

Op 16 september organiseerden Wemos en onze partners in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) een webinar over de verschillende ‘gedaantes’ van zorgwoestijnen (medical deserts) in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De opname hiervan is nu beschikbaar op ons YouTube-kanaal.

Lees verder