Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren is meer dan geld verdienen

Ella Weggen

Verleden week, woensdag 9 januari, was het weer raak: de media berichtten over farmaceut Novartis die een bestaand medicijn zes keer duurder heeft gemaakt. Het gaat ditmaal om een baanbrekend kankermedicijn dat de levensverwachting van patiënten aanzienlijk verlengt. Het onderzoek dat leidde tot de ontwikkeling van het medicijn is aan het Erasmus MC verricht. Het medicijn, ‘Lutathera’, is in de ontwikkelfase doorverkocht en vervolgens heeft de fabrikant er uiteindelijk een weesgeneesmiddelenstatus mee verworven. De farmaceut kreeg het alleenrecht om de prijs te bepalen. En die is dus zesmaal duurder geworden.

Dit voorval lijkt precies op het verhaal dat afgelopen zomer naar buiten kwam rondom het geneesmiddel CDCA voor de zeldzame ziekte CTX. Na het overkopen van de licenties van het medicijn, en zonder zelf aanvullend onderzoek te hebben gedaan, maakte de farmaceut dat medicijn wel 500 keer duurder! Het uitbuiten van een (opgekochte) monopoliepositie vindt dus vaker plaats.

 

Medische ontwikkelingen toegankelijk voor alle patiënten

Naar aanleiding van de CDCA-zaak erkende Minister Bruins het belang om op Europees niveau te kijken naar de vraag of een bedrijf marktexclusiviteit mag krijgen in de vorm van weesgeneesmiddelenstatus als het niet zelf de ontwikkelkosten heeft gemaakt. Volgend op de brede steun van het manifest van License to Heal, erkent ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport dat maatschappelijk verantwoord licentiëren een rol kan spelen in het bedwingen van de prijzen. Op verzoek van het Ministerie onderzoeken de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMW de wijze waarop universiteiten en publieke instellingen ontdekkingen beter kunnen licentiëren. Met nieuwe richtlijnen zouden medische ontdekkingen toegankelijk kunnen worden voor meer patiënten.

 

Volgens bestuursvoorzitter Kuipers van het Erasmus MC is een voorval zoals bij Novartis niet meer mogelijk, want, zo zegt hij: “Het ziekenhuis zou dit nu waarschijnlijk anders hebben aangepakt. Het Erasmus MC heeft nu belangen in zo’n dertig dochterbedrijven, hoofdzakelijk start-ups met een beloftevolle medische toepassing. Een speciaal valorisatiekantoor ziet erop toe dat 80 procent van eventuele opbrengsten uit wetenschappelijke vernieuwingen terugvloeien naar het ziekenhuis.”

 

Buitensporige prijsstijgingen voorkomen

Als een universiteit of ziekenhuis geld verdient met het ontwikkelen van een medicijn is dat mooi meegenomen. Wemos zet zich echter in voor échte return on investment, waarbij de samenleving daadwerkelijk baat heeft bij de uitkomsten van publieke investeringen. Het transparant maken van ontwikkelkosten en het verplicht publiceren van data kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook zouden investeringen van de overheid in (wetenschappelijk) onderzoek, moeten voldoen aan voorwaarden die waarborgen dat medicijnen breed toegankelijk én betaalbaar zijn, ook als de licenties worden doorverkocht. Er is namelijk pas echt sprake van verantwoord licentiëren als niet alleen het ziekenhuis profiteert, maar alle patiënten, wereldwijd. Met maatschappelijk verantwoord licentiëren hebben we een middel in handen dat buitensporige prijsstijgingen, zoals bij Novartis, kan voorkomen.

 

Lees hier onze positie richting de NFU

Ga naar deze pagina voor meer over ons werk op het gebied van medicijnen

 

Recente Blog items

Waarom de gedragscode VIG gezondheid niet voorop stelt

30-07-2020

Robin Veenman (voormalig onderzoeksstagiaire bij Wemos en Farma ter Verantwoording en masterstudente Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam)

Begin dit jaar publiceerde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de Nederlandse belangenvereniging van de farmaceutische industrie, haar nieuwe gedragscode. Maar ondanks dat hoge medicijnprijzen een actueel en urgent maatschappelijk probleem zijn, bevat de gedragscode geen enkele vermelding van het prijsbeleid van de farmaceutische industrie. Voor mijn onderzoek bij Wemos en Farma ter Verantwoording kwam ik tot de conclusie dat de gedragscode dan ook een symptoom is van een neoliberaal systeem binnen deze industrie, waarin winstmaximalisatie – en niet de volksgezondheid – voorop staat.

Lees verder

Gezondheidszorg: een vitaal beroep

03-04-2020

Human resources for Health-team

Het is opvallend wat een crisis zoals de COVID-19-uitbraak teweeg kan brengen. Vijf jaar geleden zagen we dat vanwege bezuinigingen de financiering voor langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg in Nederland ernstig beperkt werd. Veel zorgorganisaties gingen failliet en 80.000 zorgverleners verloren hun baan. En toen de economie eenmaal weer begon te bloeien en werd er budget vrijgemaakt om het aantal zorgmedewerkers uit te breiden.

Lees verder