MAKE WAY

Embracing intersectionality for health equity & justice

Een programma van het Intersectionality Consortium 2021-2025

Onze visie: seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen

Wij streven naar een wereld waarin alle mensen, inclusief de meest gemarginaliseerde groepen, hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) kunnen uitoefenen. SRGR zijn mensenrechten die mensen in staat stellen weloverwogen keuzes te maken over hun relaties, lichaam, gezinsplanning, seksualiteit en welzijn. Het betekent ook toegang hebben tot een volledig scala aan seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, waaronder zorg voor, tijdens en na de zwangerschap, preventie, detectie en het behandelen van soa’s (waaronder hiv), de keuze uit veilige en effectieve anticonceptiemethoden, preventie en het monitoren van seksueel en gender-gerelateerd geweld, en positieve en volledige seksuele voorlichting.

 

Het Make Way-programma

Met ons 5-jarig programma (2021-2025) willen we barrières tot SRGR doorbreken door SRGR-kwesties met een intersectionele lens te analyseren. Dit betekent het zichtbaar maken van verschillende overlappende kwetsbaarheden van mensen, zodat we inzicht verkrijgen in hoe deze kwetsbaarheden hun SRGR beïnvloeden. Als consortium ontwikkelen we aan de hand van intersectionele kennis en informatie innovatieve tools en versterken we de capaciteiten van maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we ons hard maken voor de benodigde beleidsveranderingen en maatschappelijke bewustwording op het gebied van SRGR.

 

Wie wij zijn

Het consortium achter het Make Way-programma bestaat uit Akina Mama wa Afrika, Forum for African Women EducationalistsLiliane FoundationThe Circle of Concerned African Women Theologians Kenya, VSO Netherlands, en Wemos. We werken daarbij samen met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma wordt geïmplementeerd in Ethiopië, Kenia, Rwanda, Oeganda, Zambia, de (oostelijke en zuidelijke) gebieden in Afrika en wereldwijd.

 

Het probleem dat we aanpakken

Veel mensen – en vooral mensen met meerdere overlappende kwetsbaarheden – hebben niet volledig toegang tot hun SRGR. Denk bijvoorbeeld aan jongeren (en vooral meisjes) die in armoede leven en een beperking hebben. Zij lopen vaak tegen barrières aan wanneer ze toegang willen tot de zorg(diensten) die ze willen en nodig hebben.

 

Samenhangende en systemische barrières weerhouden gemarginaliseerde jongeren ervan hun SRGR uit te oefenen. Daarnaast leiden negatieve maatschappelijke opvattingen en (gender)normen tot stigmatisering, discriminatie en uitsluiting. Seksuele voorlichting is vaak onvolledig, niet inclusief of zelfs niet aanwezig. Ook zijn seksuele gezondheidsdiensten vaak niet toegankelijk of van lage kwaliteit. Dit komt doordat gezondheidssystemen structureel te weinig geld hebben, en doordat het geld van toegekende fondsen niet eerlijk wordt verdeeld over de verschillende afdelingen binnen deze systemen. Bovendien worden jongeren niet betrokken bij besluitvorming die hun leven beïnvloedt, en worden hun rechten en behoeften niet meegenomen in het SRGR-beleid en in de begrotingen en plannen om gezondheidssystemen te versterken. Tot slot ontvangen maatschappelijke organisaties die op het gebied van SRGR werken beperkte (financiële) steun, en is er weinig aandacht en bewustzijn rondom het concept van intersectionaliteit binnen de SRGR-agenda.

 

Verandering die nodig is om SRGR voor iedereen te bereiken

Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot hun SRGR en deze ook kan uitoefenen, is verandering nodig op verschillende niveaus:

  1. Gemarginaliseerde jongeren spreken zich gezamenlijk uit om hun SRGR te verdedigen en beleidmakers ter verantwoording te roepen;
  2. Beleidsmakers ontwerpen op (sub)nationaal, regionaal en mondiaal niveau intersectioneel beleid, zodat seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten voor iedereen beschikbaar, bereikbaar, acceptabel en van goede kwaliteit zijn;
  3. De maatschappij als geheel respecteert de SRGR van iedereen, dus ook die van gemarginaliseerde jongeren (leave no one behind).

 

Wat Make Way inhoudt

Ons vijfjarige programma promoot innovatieve werkwijzen in intersectionele SRGR-lobby en -advocacy. Eerst ontwikkelen we nieuwe methodes, en passen bestaande methodes aan, om de complexiteit van ongelijkheden op het gebied van SRGR bloot te leggen en te analyseren. Na deze analyses identificeren we oplossingen voor de met elkaar samenhangende barrières waar gemarginaliseerde jongeren tegenaan lopen. Hiervoor doen we zowel nieuwe analyses van bestaande data als aanvullend onderzoek, met als resultaat een gebruiksvriendelijke gids over intersectioneel SRGR-beleid.

 

Vervolgens selecteren, trainen en begeleiden we een brede groep van organisaties en hun jongerenvertegenwoordigers – van lokaal tot mondiaal niveau – om een intersectionele lens te integreren in hun lobbyactiviteiten. Zo kunnen zij harder pleiten voor intersectionele SRGR, en aandringen op veranderingen die zij graag zien binnen hun gemeenschap, en bij lokale, regionale, nationale en mondiale beleidsmakers. Gedurende het programma willen we organisaties op alle niveaus aanmoedigen om SRGR vanuit een intersectionele lens te bekijken en te implementeren. Het is ons doel om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld van gemarginaliseerde jongeren te vergroten, zodat ze kunnen opkomen voor hun SRG-rechten. Met mentorschap en begeleiding zal onze lobby steeds vaker worden gedaan met én door deze jongeren zélf.

 

Ga naar deze pagina voor informatie in het Engels.