Manifest toegankelijke medicijnen overhandigd

Op 6 december hebben 8 politieke jongerenorganisaties aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een manifest overhandigd met oplossingen voor de problematiek rondom dure medicijnen. Dit manifest moet leiden tot een wetsvoorstel om toegankelijkheid van medicijnen te waarborgen – in Nederland én wereldwijd. Wemos vindt het belangrijk dat iedereen toegang krijgt tot de juiste medicijnen en steunt daarom dit manifest.

De politieke jongerenorganisaties Jonge Democraten, CDJA, Dwars, JOVD, Jonge Socialisten, PerspectieF, PINK! en SGP-jongeren vinden dat medicijnen en andere medische middelen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Zo stijgen in Nederland de kosten van dure medicijnen met 10% per jaar, terwijl in het zorgakkoord staat dat ziekenhuisbudgetten maar met 1% per jaar mogen groeien. Hierdoor leggen dure geneesmiddelen een steeds groter beslag op de ziekenhuisbudgetten en krijgen sommige patiënten niet de medicijnen die ze nodig hebben. En door hun monopoliepositie houden farmaceutische bedrijven de prijzen van medicijnen kunstmatig hoog. In veel ontwikkelingslanden staat algemene toegang tot medicijnen op het spel – velen kunnen essentiële medicijnen, zowel basale als nieuwe, kortweg niet betalen.

 

Verantwoordelijkheid

De organisaties vinden dat juist de overheid kaders moet stellen, omdat in het huidige systeem van geneesmiddelenontwikkeling de betrokken partijen niet hun verantwoordelijkheid nemen. In het manifest worden oplossingen voorgesteld: zo moeten er voorwaarden (bijvoorbeeld aan de winstmarges) komen voor farmaceuten als deze medicijnen ontwikkelen met behulp van kennis vanuit universiteiten.

 

Toegevoegde waarde

Wemos steunt dit manifest en vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar hoe innovatief nieuwe medicijnen zijn. Dit om ontwikkeling te stimuleren van medicijnen die niet gericht zijn op het maken van winst, maar die daadwerkelijk iets toevoegen voor de patiënt ten opzichte van bestaande medicatie. Het goede van dit manifest is dat er voorwaarden worden gesteld aan publiek geld.

 

Wemos-pleitbezorger Ella Weggen: ‘Echte innovatie van medicatie is dat nieuwe medicijnen op de markt daadwerkelijk een toegevoegde therapeutische waarde hebben, ten opzichte van bestaande medicijnen.’

 

Wemos hoopt dat dit initiatief de discussie in Nederland, Europa én wereldwijd over het recht op betaalbare medicijnen voor iedereen zal teweegbrengen.

 

Ga naar License to heal voor meer informatie en updates

Lees het manifest ‘Toegankelijke medicijnen’

Lees meer over wat Wemos doet op het thema Medicijnen

Tags:

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch