Medicijntesten in Egypte: strohalm voor armen

Medicijntesten in Egypte worden vaak onethisch uitgevoerd en schaden de gezondheid van proefpersonen. Dit schrijven Wemos, SOMO en Public Eye in hun artikel in het rapport ‘Dirty Profits 5’ dat vandaag verschijnt.

Het artikel is gebaseerd op ons onderzoek ‘Industry-sponsored clinical drug trials in Egypt: Ethical questions in a challenging context’, dat vorig jaar verscheen. Daarin spreken proefpersonen hun wanhoop uit in niet mis te verstane woorden. Zo zegt een kankerpatiënte: ‘Ik had alle hoop verloren, maar ben nu zo blij dat ik deze kans krijg om in behandeling te gaan. Ik heb het toestemmingsverklaringsformulier gelijk ondertekend en deed geen moeite om het aandachtig te lezen.’

 

Onbetaalbaar

Deelname aan medicijntesten is voor veel proefpersonen in Egypte hun enige kans om een medische behandeling te ondergaan. Medicijnen zijn duur en weinig mensen hebben een ziektekostenverzekering. Volgens ethische richtlijnen zouden geteste medicijnen, zodra ze op de markt komen, beschikbaar moeten zijn voor de bevolking in het land waar de testen zijn uitgevoerd. Ons onderzoek toont echter aan dat de geteste medicijnen – vooral kankermedicijnen – vrijwel onbetaalbaar zijn voor de gemiddelde Egyptenaar.

 

Trekpleister voor Big Farma

Egypte is één van de ontwikkelingslanden waar de internationale farmaceutische industrie steeds meer medicijntesten laat uitvoeren. Lage kosten, een grote populatie met een breed scala aan ziekten, en onduidelijke wetgeving omtrent medicijnonderzoek maken het land een populaire trekpleister voor deze testen. Hier zit echter wel een prijs aan: er is onvoldoende financiering voor toezichthoudende instanties, en duidelijke leidraad om schendingen van richtlijnen aan te pakken ontbreekt. Dit maakt proefpersonen die deelnemen aan deze testen extra kwetsbaar – met alle mogelijke gevolgen, zoals pijnlijke neveneffecten en (blijvende) gezondheidsschade, van dien.

 

Wemos staat achter eerlijke medicijntesten die volgens ethische richtlijnen, zoals de Verklaring van Helsinki (Declaration of Helsinki), uitgevoerd zijn.

 

Dirty Profits wordt jaarlijks gepubliceerd door de Berlijnse organisatie Facing Finance. Het rapport informeert investeerders over schadelijke praktijken van multinationale bedrijven, zoals mensenrechtenschendingen, corruptie en milieuvervuiling. Facing Finance zet zich in voor de naleving van mensenrechten door deze bedrijven.

 

Lees het artikel in Dirty Profits 5 of download Dirty Profits 5

Download het rapport ‘Industry-sponsored clinical drug trials in Egypt: ethical questions in a challenging context’

Lees hier meer over het Egypte-rapport

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch