Mondiale gezondheidsvraagstukken vragen om een intersectorale aanpak

‘Geen enkele overheid kan de huidige gezondheidsuitdagingen alleen oplossen; supranationale samenwerking en verantwoordelijkheid is essentieel en internationale afspraken zijn nuttig’, constateerde Wemos-directeur Anke Tijtsma twee jaar geleden in haar column in vakblad ViceVersa. Maar, waarschuwde zij, dat alleen is nog niet genoeg. ‘In Nederland ontbreekt een overheidsbrede visie op mondiale gezondheid.Daarom pleit ik voor een Nederlandse global health-strategie waarin bovengenoemde elementen worden erkend én de ‘mondiale gezondheidsvraag’ wordt gesteld.’

Nu zijn we twee jaar verder. Is die brede visie er al? Helaas, nee. Zoals Tijtsma in haar recente column, ook in ViceVersa, schreef, de ebola-epidemie laat zien dat een mondiale visie op gezondheid nu dringender nodig is dan ooit. Want ebola staat niet alleen; er kunnen andere pandemische virusuitbraken volgen. ‘Het is zaak dat overheden hun nationale gezondheidsbelangen en de gezondheidsprioriteiten die vanuit de ontwikkelingssector worden gesignaleerd, als één geheel afwegen. Als onze ministers coherentie hoog in het vaandel hebben, dan zie ik hen de ministeries van Buitenlandse Zaken en VWS vanaf nu gezamenlijk betrekken bij de versterking van gezondheidssystemen wereldwijd.’

 

Al twee jaar geleden schreef Tijtsma: ‘Zo’n strategie bevat concrete doelen waaraan door alle ministeries wordt bijgedragen. Op die manier tellen gezondheidsbelangen en -risico’s mee en wordt gekoerst op een supranationale aanpak. Zo’n strategie vergroot beleidscoherentie. De overheid kan de steun van onder meer maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven benutten en tegelijk kritisch zijn als handelsbelangen mondiale gezondheid (dreigen te) schaden. Daarmee voorkomen we dat met OS-geld recht gaan breien wat we door eigenbelang hebben ondermijnd. Met zo’n strategie koppelen we onze nationale aanpak van prangende gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld roken, virusuitbraak, obesitas) op consistente wijze aan de internationale aanpak en afspraken. Een Nederlandse global health-strategie; daar wordt iedereen beter van!’

 

Lees meer over de visie van Wemos: Grenzeloos Gezond

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch