Naar gezondheid voor iedereen in het jaar van corona: onze hoogtepunten in 2020

Wat deed Wemos voor de mondiale gezondheid in het jaar dat deze ernstig werd bedreigd? We pleitten voor kennisdeling over Covid-19-vaccins, creëerden bewustwording over de risico’s van commercie in gezondheidszorg, ontwikkelden een nieuw programma over mobiliteit van zorgpersoneel, en nog veel meer. Lees er alles over in ons interactieve overzicht van de hoogtepunten van ons werk in 2020.

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de Covid-19-pandemie. Dit virus heeft de levens van iedereen in de wereld beïnvloed. Tegelijkertijd maakte het de ongelijkheid zichtbaar die nog steeds bestaat ​​in mondiale publieke gezondheid. De pandemie raakt alle doelen die we bij Wemos nastreven: gelijke toegang tot medicijnen, voldoende investeringen in gezondheid en voldoende goed opgeleide en gemotiveerde zorgmedewerkers.

Zoals iedereen, moesten we onze manier van werken aanpassen en overstappen op werken op afstand en online evenementen en bijeenkomsten. Ondanks alle uitdagingen zijn we erin geslaagd om kansen te grijpen om onze lobbyboodschap en beleidsaanbevelingen over te brengen. Het pandemiejaar bracht ons daarom ook noemenswaardige lichtpunten: lees hierover in onze interactieve ‘Highlights 2020’ (Engels) (zie ook onderaan deze pagina).

Toegang tot medicijnen
Binnen ons programma Access to Medicines hebben we gepleit voor kennisdeling over Covid-19-technologieën om de snelle ontwikkeling en productie van diagnostica, vaccins en behandelingen voor iedereen ter wereld te garanderen. We spraken hierover in verschillende debatten en media. Daarnaast bleven we betrokken bij het debat over het publieke rendement op publieke investeringen.

Investeren in gezondheid
Vanuit ons programma Finance for Health pleitten we met succes voor verbeteringen in de nieuwe strategie van de Global Financing Facility (GFF), wat leidde tot een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, aandacht voor intersectionaliteit en meer transparantie. Ook hebben we het bewustzijn vergroot over de risico’s van het versterken van commercie in gezondheid, door middel van discussiepapers en door bij te dragen aan een focusgroep-discussie over de Nederlandse Hulp & Handel-agenda.

Voldoende zorgpersoneel
Daarnaast heeft ons werk binnen het Human Resources for Health-programma geleid tot een nieuw programma over de mobiliteit van zorgpersoneel in de Europese regio, met Wemos als penvoerder. Verder deden we een oproep aan de belangrijkste donoren in mondiale gezondheid over het belang van investeringen in zorgpersoneel. 143 maatschappelijke organisaties ondertekenden onze oproep, en meerdere donoren hebben hierop inhoudelijk reacties gegeven. We zullen de dialoog hierover voortzetten.

Bekijk ons ​​interactieve overzicht ‘Highlights 2020’ om meer te lezen over onze hoogtepunten. Wemos hoopt dat 2021 positieve veranderingen in mondiale gezondheid met zich zal meebrengen. Wij zetten ons onverminderd in om daaraan bij te dragen!

Tip: bekijk het document fullscreen via de drie stippen hieronder, of via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente Nieuws items

Onderzoek: Moderna maakt hoge winsten met belastinggeld en ontwijkt belasting

13-07-2021

Moderna, producent van Covid-19-vaccins, ontwijkt belastingen op de winst die het verdient met miljarden aan belastinggeld. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO in samenwerking met Wemos. Eerst ontvangt het bedrijf overheidssubsidies voor de ontwikkeling van zijn vaccin, vervolgens verkoopt het de vaccins aan overheden tegen hoge prijzen, en uiteindelijk sluist het de winst grotendeels weg naar belastingparadijzen. Wemos en SOMO roepen overheden op om voorwaarden te verbinden aan publieke investeringen in de ontwikkeling van vaccins en medicijnen, om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze producten te waarborgen.

Lees verder