Is de tijd rijp voor een Nederlandse global health strategy?

De ebola-uitbraak heeft zichtbaar gemaakt hoe cruciaal het is om overal ter wereld goed functionerende zorgstelsels te hebben. Ook al speelde ebola zich af in drie landen in Afrika, het werd helder dat de uitbraak een wereldwijde pandemie had kunnen worden.

Geen enkel land kan zo’n probleem binnen de eigen landsgrenzen oplossen. Ook andere serieuze gezondheidsuitdagingen zoals de zika-virus, obesitas en antibioticaresistentie maken duidelijk dat een mondiale strategie noodzakelijk is. Alle overheden zijn samen aan zet om oplossingen te vinden voor huidige gezondheidsuitdagingen. Dat vraagt om een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie. Durft onze overheid die verantwoordelijkheid nu eindelijk serieus te nemen?

 

Al ruim drie jaar geleden pleitte Wemos voor een overheidsbrede global health strategy. Nu lijkt de tijd er rijp voor te zijn. De nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn een extra duw in de rug die nodig is om werk te maken van de Nederlandse strategie. Zo dragen veel van de doelen en subdoelen bij aan de gezondheid, naast het ‘specifieke’ gezondheidsdoel, nummer 3.

 

De analogie met een mondiale gezondheidsstrategie ligt voor het oprapen: ook zo’n strategie bevat plannen en doelen waaraan alle ministeries bijgedragen. Want om haar naam waar te maken moet die strategie sectoroverstijgend zijn. Gezondheid houdt zich niet aan de ambtelijke grenzen. Net zoals een virus zich niets van landsgrenzen aantrekt. Andere landen gingen ons voor: Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Duitsland en Zweden.

 

Wemos schetst graag haar ideeën zodat de inhoud van de gezondheidsstrategie actueel en perfect passend is. Met een Nederlandse strategie zorgen we ervoor dat bij het koersen op onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling ook gezondheidsbelangen meetellen. De gezondheidsstrategie kan vervolgens een aardige weg zijn naar een coherenter supranationaal beleid. Zoals Marja Esveld van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het drie jaar geleden zo doeltreffend zei in het special van ViceVersa over gezondheid: ‘Incoherentie van beleid hoort niet.’

 

In hetzelfde artikel gaf Frans van den Boom, destijds secretaris van de regiegroep Life sciences & health ons pleidooi voor een global health strategy zijn volmondige steun: ‘Als Wemos denkt dat dat nodig is, lijkt dat me een goede aanbeveling. Het is goed om op een rij te zetten wat alle departementen, en ik denk dan naast BZ, VWS en EZ ook aan OCW, gezamenlijk nog meer kunnen doen voor mondiale gezondheid.’ Dat is precies wat Wemos al geruime tijd voor ogen heeft. Zal de tijd nu rijp zijn, ook bij de Nederlandse ministeries?

Comments are off for this post.

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch