Is de tijd rijp voor een Nederlandse global health strategy?

De ebola-uitbraak heeft zichtbaar gemaakt hoe cruciaal het is om overal ter wereld goed functionerende zorgstelsels te hebben. Ook al speelde ebola zich af in drie landen in Afrika, het werd helder dat de uitbraak een wereldwijde pandemie had kunnen worden.

Geen enkel land kan zo’n probleem binnen de eigen landsgrenzen oplossen. Ook andere serieuze gezondheidsuitdagingen zoals de zika-virus, obesitas en antibioticaresistentie maken duidelijk dat een mondiale strategie noodzakelijk is. Alle overheden zijn samen aan zet om oplossingen te vinden voor huidige gezondheidsuitdagingen. Dat vraagt om een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie. Durft onze overheid die verantwoordelijkheid nu eindelijk serieus te nemen?

 

Al ruim drie jaar geleden pleitte Wemos voor een overheidsbrede global health strategy. Nu lijkt de tijd er rijp voor te zijn. De nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn een extra duw in de rug die nodig is om werk te maken van de Nederlandse strategie. Zo dragen veel van de doelen en subdoelen bij aan de gezondheid, naast het ‘specifieke’ gezondheidsdoel, nummer 3.

 

De analogie met een mondiale gezondheidsstrategie ligt voor het oprapen: ook zo’n strategie bevat plannen en doelen waaraan alle ministeries bijgedragen. Want om haar naam waar te maken moet die strategie sectoroverstijgend zijn. Gezondheid houdt zich niet aan de ambtelijke grenzen. Net zoals een virus zich niets van landsgrenzen aantrekt. Andere landen gingen ons voor: Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Duitsland en Zweden.

 

Wemos schetst graag haar ideeën zodat de inhoud van de gezondheidsstrategie actueel en perfect passend is. Met een Nederlandse strategie zorgen we ervoor dat bij het koersen op onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling ook gezondheidsbelangen meetellen. De gezondheidsstrategie kan vervolgens een aardige weg zijn naar een coherenter supranationaal beleid. Zoals Marja Esveld van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het drie jaar geleden zo doeltreffend zei in het special van ViceVersa over gezondheid: ‘Incoherentie van beleid hoort niet.’

 

In hetzelfde artikel gaf Frans van den Boom, destijds secretaris van de regiegroep Life sciences & health ons pleidooi voor een global health strategy zijn volmondige steun: ‘Als Wemos denkt dat dat nodig is, lijkt dat me een goede aanbeveling. Het is goed om op een rij te zetten wat alle departementen, en ik denk dan naast BZ, VWS en EZ ook aan OCW, gezamenlijk nog meer kunnen doen voor mondiale gezondheid.’ Dat is precies wat Wemos al geruime tijd voor ogen heeft. Zal de tijd nu rijp zijn, ook bij de Nederlandse ministeries?

Recente Nieuws items

Ella Weggen Wemos Kassa BNNVARA

Opnieuw prijsstijging door misbruik weesgeneesmiddelenwet

01-11-2019

Maatschappelijke organisaties en artsen spreken schande van het voornemen van het  farmaceutische bedrijf Lupin Europe om een bestaand medicijn voor een zeldzame spierziekte onder een nieuwe naam en tegen een veel hogere prijs op de markt te brengen. Dat meldt het televisieprogramma Kassa dat zaterdag 2 november uitgebreid aandacht besteedt aan de manier waarop farmaceutische bedrijven de winstmarge verhogen. “Dit is niet te verantwoorden en zelfs verwerpelijk te noemen,” benadrukt Ella Weggen, Global Health Advocate bij Wemos in de uitzending.

Lees verder

BIJEENKOMST: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE MEDICIJNONTWIKKELING, HOE KOMEN WE ER?

15-10-2019

Door de stijgende prijzen van geneesmiddelen wordt de toegang tot medicijnen een steeds groter probleem. Hoe bereiken we een systeem van medicijnenontwikkeling wat gelijke toegang tot redelijk geprijsde geneesmiddelen garandeert? Op dinsdag 5 november organiseerde Wemos samen met Health Action International en de Universiteit van Utrecht de bijeenkomst Licensing and public generated knowledge: Seeking a socially sustainable balance.

Lees verder