Wemos en partners geselecteerd voor nieuw partnerschap over intersectionaliteit en SRGR

Wij zijn zeer verheugd: vandaag kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat Wemos en partners geselecteerd zijn om met het ministerie samen te werken in een nieuw strategisch partnerschap.

Behalve het ministerie bestaat dit intersectionaliteits-consortium uit Akina Mama wa AfricaForum for African Women EducationalistsLiliane FondsVSO en The Circle of Concerned African Women Theologians.

Als consortium zullen we onze krachten bundelen en gemarginaliseerde groepen, en in het bijzonder jongeren, met meerdere kwetsbare identiteiten ondersteunen om hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) uit te oefenen. Hoewel de urgentie van SRGR om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, breed erkend wordt, blijven er nog steeds mensen achter. Veel van hen hebben meerdere identiteiten die ze benadelen: deze versterken hun ervaringen met stigma, discriminatie en mensenrechtenschendingen. Dit belemmert vervolgens de verwezenlijking van SRGR. Een intersectionele aanpak is nodig om inclusiviteit te realiseren.

In ons programma zullen we innovatieve belangenbehartiging voor intersectionele SRGR vergroten, de capaciteit van maatschappelijke organisaties om voor hun belangen te pleiten versterken, en pleiten voor een grotere maatschappelijke ruimte voor gemarginaliseerde groepen met samengestelde kwetsbaarheden om op te komen voor hun SRGR.

We richten ons op landen waar we kunnen bouwen op jarenlange ervaring in het werken met jongeren en gemarginaliseerde groepen: Ethiopië, Ghana, Kenia, Nigeria, Rwanda, Oeganda en Zambia. Daar kunnen we de grootste impact realiseren.

Het partnerschap zal lopen van 2021 tot 2026 onder penvoerderschap van Wemos.

Tekening: Micky Dirkzwager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch