Nieuwe HSAP-video: het belang van sterke gezondheidssystemen

De COVID-19-pandemie heeft pijnlijk laten zien wat er gebeurt als het gezondheidssysteem van een land niet kan voorzien in de behoeften van de bevolking. Zwakke gezondheidssystemen moeten daarom versterkt worden tot veerkrachtige, goed functionerende en duurzaam gefinancierde systemen met voldoende zorgpersoneel. Niet alleen voor acute volksgezondheidscrises, maar ook om ervoor te zorgen dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor iedereen, overal toegankelijk zijn. Met onze partners in het Health Systems Advocacy Partnership (HSAP) hebben we een video gemaakt die het verband uitlegt tussen gezondheidssystemen en SRGR en benadrukt dat sterke gezondheidssystemen een politieke prioriteit moeten zijn.

Vóór de pandemie had 24,2% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd in Afrika een onvervulde behoefte aan gezinsplanning. Sinds de virusuitbraak is dit aantal gestegen vanwege de verstoring van essentiële gezondheidsdiensten, waaronder die voor seksuele en reproductieve gezondheid, en vanwege de angst om hulp te zoeken en beperkte mobiliteit als gevolg van (gedeeltelijke) lockdowns. De pandemie onderstreept het belang van sterke gezondheidssystemen en laat tevens de bedreiging zien die zwakke gezondheidssystemen vormen, niet alleen binnen de nationale grenzen, maar ook daarbuiten, met gevolgen die zichtbaar zijn in de hele, geglobaliseerde wereld.

Onze keuzes van vandaag zijn bepalend voor de toekomst; we kunnen op oude voet doorgaan of ervoor kiezen om écht te investeren in sterke gezondheidssystemen – die hoogwaardige preventie- en zorgdiensten bieden voor iedereen, inclusief de allerarmsten, de meest gemarginaliseerden, en mensen met meerdere kwetsbare identiteiten (bijv. gender, seksuele voorkeur, handicap, etc.). Het versterken van gezondheidssystemen is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin mondiale en nationale actoren een rol spelen: politici en beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld en de media. Door krachten te bundelen en onze gedeelde verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we het recht op gezondheid voor iedereen bereiken.

Bekijk de nieuwe HSAP-video hieronder:

• Lees meer over de relatie tussen gezondheidssystemen en SRSR in onze paper: A strong health system is a prerequisite for sexual & reproductive health and rights.

• En lees meer over de impact van Covid-19 op SRGR en gezondheidssystemen in ons artikel COVID-19, SRHR and health systems

Over het Health Systems Advocacy Partnership

Het Health Systems Advocacy Partnership (HSAP) draagt ​​bij aan sterkere gezondheidssystemen zodat mensen in Sub-Sahara Afrika hun recht op de hoogst haalbare seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) kunnen realiseren. Het HSA-partnerschap richt zich op het versterken van toegang tot essentiële seksuele en reproductieve gezondheidsartikelen, zorgpersoneel en pleit voor goed bestuur en billijke gezondheidsfinanciering.

De andere partners van HSAP zijn Amref Health Africa, het African Centre of Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International (HAI) en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente Nieuws items

ACT-A: doe wat nodig is om Covid-19 effectief te bestrijden

21-10-2021

ACT-A, het wereldwijde samenwerkingsverband om de Covid-19-pandemie te bestrijden, kan en moet meer doen om zijn doel te bereiken. Het kan zijn invloed gebruiken om de eerlijke toegang tot vaccins, medicijnen en testmiddelen aanzienlijk te verbeteren, en om te zorgen voor adequate financiering van gezondheidssystemen, zodat deze medische producten ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Wemos steunt de dringende aanbevelingen over deze kwesties die de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in ACT-A hebben opgesteld.

Lees verder

Nederlandse regering kan belangrijke bijdrage leveren aan wereldwijde bestrijding coronacrisis

18-10-2021

De Nederlandse regering kan dit najaar een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de wereldwijde coronacrisis. Er staan drie internationale topconferenties op de agenda waarop Nederland zijn steun kan uitspreken voor het tijdelijk opheffen van intellectuele eigendomsrechten voor medische producten tegen Covid-19, waaronder vaccins. In een gezamenlijke brief roepen maatschappelijke organisaties Health Action International (HAI), Wemos, Oxfam Novib en Cordaid het kabinet op om politieke daadkracht te tonen.

Lees verder