Ons advies aan minister Kaag

Pearl Heinemans

Het kabinet-Rutte III wordt vandaag beëdigd. Sigrid Kaag begint dan ook aan haar nieuwe baan als de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa vroeg daarom 35 maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos, naar hun belangrijkste advies aan de nieuwe minister. Lees hier het advies van onze directeur Mariëlle Bemelmans:

‘Als ervaren diplomaat weet u als geen ander hoe belangrijk het is om ontwikkelingssamenwerking vanuit het mensenrechtenperspectief te benaderen. U weet ook hoe nauw gezondheid en ontwikkeling met elkaar verbonden zijn. Investeer daarom in gezondheid,’ aldus Mariëlle. Ze adviseert Kaag om zich te richten op het versterken van gezondheidssystemen in partnerlanden.  ‘Met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn goede resultaten geboekt. Nu is het zaak onze bilaterale inspanningen nog meer te richten op gezondheidssystemen in onze partnerlanden, want alleen zo kunnen we de al geboekte successen bestendigen. Zorg ook dat de Nederlandse investeringen in multilaterale initiatieven een versterkend effect hebben voor de gezondheidssector als geheel. Dit vormen essentiële bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2030.’

 

Uiteraard hopen we dat minister Kaag ons advies ter harte neemt en wensen haar veel succes met haar ministerschap!

 

Lees alle 35 adviezen aan minister Kaag 

 

Recente Blog items

Tijd voor echte ‘innovatieve’ financiering van gezondheid!

21-12-2020

Myria Koutsoumpa, Rosana Lescrauwaet en Mariska Meurs

Deze blog is eerder gepubliceerd (in het Engels) op de website van Health Financing for Africa

Het lukt veel landen in Afrika niet om voldoende financiële middelen te verzamelen om toegang tot goede zorg voor iedereen (Universal Health Coverage) te garanderen. Hoe belangrijk de inspanningen van de landen zelf ook zijn, het is niet voldoende. De wereld heeft een collectieve verantwoordelijkheid om illegale geldstromen uit lage- en middeninkomenslanden te stoppen. Hiermee zouden enorm veel middelen vrijkomen, die ingezet kunnen worden voor gezondheid.

Lees verder

Meer betrokkenheid en inclusiviteit in de GFF-strategie – een lobbysucces

26-11-2020

Myria Koutsoumpa

De Global Financing Facility (GFF) – een wereldwijd gezondheidsinitiatief dat zich richt op het stoppen van vermijdbare sterfgevallen en het verbeteren van levens van vrouwen, kinderen en adolescenten in lage- en middeninkomenslanden – evolueert. Voortdurende lobby en belangenbehartiging door het maatschappelijk middenveld hebben de richting van de GFF beïnvloed, waardoor het inclusiever wordt. In dit blog gaan we dieper in op hoe Wemos de nieuwe strategie van dit grote wereldwijde gezondheidsinitiatief beïnvloedde, in samenwerking met onze partners en netwerken.

Lees verder