Ons advies aan minister Kaag

Pearl Heinemans

Het kabinet-Rutte III wordt vandaag beëdigd. Sigrid Kaag begint dan ook aan haar nieuwe baan als de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa vroeg daarom 35 maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos, naar hun belangrijkste advies aan de nieuwe minister. Lees hier het advies van onze directeur Mariëlle Bemelmans:

‘Als ervaren diplomaat weet u als geen ander hoe belangrijk het is om ontwikkelingssamenwerking vanuit het mensenrechtenperspectief te benaderen. U weet ook hoe nauw gezondheid en ontwikkeling met elkaar verbonden zijn. Investeer daarom in gezondheid,’ aldus Mariëlle. Ze adviseert Kaag om zich te richten op het versterken van gezondheidssystemen in partnerlanden.  ‘Met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn goede resultaten geboekt. Nu is het zaak onze bilaterale inspanningen nog meer te richten op gezondheidssystemen in onze partnerlanden, want alleen zo kunnen we de al geboekte successen bestendigen. Zorg ook dat de Nederlandse investeringen in multilaterale initiatieven een versterkend effect hebben voor de gezondheidssector als geheel. Dit vormen essentiële bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2030.’

 

Uiteraard hopen we dat minister Kaag ons advies ter harte neemt en wensen haar veel succes met haar ministerschap!

 

Lees alle 35 adviezen aan minister Kaag 

 

Recente Blog items

Waarom de gedragscode VIG gezondheid niet voorop stelt

30-07-2020

Robin Veenman (voormalig onderzoeksstagiaire bij Wemos en Farma ter Verantwoording en masterstudente Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam)

Begin dit jaar publiceerde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de Nederlandse belangenvereniging van de farmaceutische industrie, haar nieuwe gedragscode. Maar ondanks dat hoge medicijnprijzen een actueel en urgent maatschappelijk probleem zijn, bevat de gedragscode geen enkele vermelding van het prijsbeleid van de farmaceutische industrie. Voor mijn onderzoek bij Wemos en Farma ter Verantwoording kwam ik tot de conclusie dat de gedragscode dan ook een symptoom is van een neoliberaal systeem binnen deze industrie, waarin winstmaximalisatie – en niet de volksgezondheid – voorop staat.

Lees verder

Gezondheidszorg: een vitaal beroep

03-04-2020

Human resources for Health-team

Het is opvallend wat een crisis zoals de COVID-19-uitbraak teweeg kan brengen. Vijf jaar geleden zagen we dat vanwege bezuinigingen de financiering voor langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg in Nederland ernstig beperkt werd. Veel zorgorganisaties gingen failliet en 80.000 zorgverleners verloren hun baan. En toen de economie eenmaal weer begon te bloeien en werd er budget vrijgemaakt om het aantal zorgmedewerkers uit te breiden.

Lees verder