edc free europe

Oproep voor Europese strategie tegen hormoonverstorende stoffen

Er is steeds meer bewijs dat hormoonverstorende stoffen schadelijke effecten hebben op onze gezondheid en gelinkt zijn aan bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen en bepaalde vormen van kanker. Ondanks het bewijs beschermt de wetgeving ons tot op heden nog onvoldoende. Het EDCfree Network waarvan Wemos deel uitmaakt, vindt dat dit snel moet veranderen.

Hormoonverstorende stoffen worden ook geassocieerd met neurologische problemen. Vooral tijdens de zwangerschap en bij jonge kinderen kan soms een kleine dosis al effecten hebben op latere leeftijd. Helaas is het onmogelijk om als individu hormoonverstorende stoffen te vermijden. Zo vonden we in urinemonsters van vier Kamerleden deze stoffen terug . Ook voedselverpakkingen, speelgoed en pesticiden bevatten hormoonverstoorders.

 

Oproep

Het EDC-free network, waarvan Wemos lid is, roept gezamenlijk op voor verandering. Wemos en andere organisaties pleiten voor een sterk Europees plan met maatregelen om blootstelling aan hormoonverstoorders in onze leefomgeving te stoppen. Wij zien daarin een belangrijke rol voor de Nederlandse overheid. De overheid kan alvast beleidsaanpassingen in Nederland implementeren en in Europa aandringen op de invoering van een sterk, beschermend beleid. Nederland wil koploper zijn in het komen tot een circulaire economie. Dat vraagt om een plan waarmee we het recyclen van schadelijke stoffen voorkomen.

 

De volgende 8 punten zijn volgens de alliantie essentieel in een Europese strategie:

  1. Maak volksgezondheid en het voorzorgsprincipe tot basis van de nieuwe Europese strategie op hormoonverstorende stoffen.
  2. Verhoog het publieke bewustzijn over hormoonverstorende stoffen en koppel het aan het werk van de Europese Unie om de gezondheid van haar burgers te beschermen.
  3. Verbeter regelgeving: toename van de controle op het gebruik van hormoonverstorende stoffen in alle sectoren.
  4. Verminder onze dagelijkse hormoonverstorende stoffen-cocktail: vervang de stof-voor-stof-aanpak door het meenemen van alle mogelijke bronnen van blootstelling aan meerdere stoffen.
  5. Versnel het testen, screenen en identificeren van hormoonverstorende stoffen.
  6. Werk naar een schone circulaire economie en een non-toxic environment: vermijd toxische stoffen zoals hormoonverstorende stoffen vanaf het begin.
  7. Verbeter het Europese leiderschap op de markt voor veilige vervanging van stoffen en het stimuleren van innovatieve oplossingen.
  8. Monitor de gezondheids- en milieueffecten van een hormoonverstorende stof, groeperingen en/of mix van hormoonverstorende stoffen, om alle blootstelling aan hormoonverstoorders te identificeren en handel snel om ze te minimaliseren.

 

Lees het volledige plan hier (Nederlands) en hier (Engels)

 

 

Meer over wat wij doen op het gebied van hormoonverstorende stoffen kun je hier lezen.

 

 

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch