GESCHIEDENIS

Stichting Wemos is in 1979 opgericht door een groep medisch studenten die inzagen dat het uitzenden van Nederlandse artsen naar lage-inkomenslanden geen structurele oplossing was voor de gezondheidsproblemen in die landen. In 40 jaar is Wemos gegroeid tot een pleitbezorger voor mondiale gezondheid.

Haar grootste succes boekte Wemos in de vroege jaren met een campagne tegen het farmaceutische bedrijf Organon. Het bedrijf verkocht anabole steroïden in ontwikkelingslanden om ondervoede kinderen te behandelen. ‘Maar ondervoede kinderen hebben gewoon brood nodig. Het is hoogst onethisch om bij hongersnood dit soort schadelijke stoffen te geven’, aldus Wilbert Bannenberg, één van de oprichters van Wemos. In de loop der jaren professionaliseerde Wemos zich op het gebied van beleidsbeïnvloeding. Ze werd steeds effectiever in haar pleitbezorging en werkte nauw samen met andere organisaties.

 

Advertentie voor Orgabolin van farmaceutisch bedrijf Organon

Advertentie voor Orgabolin van farmaceutisch bedrijf Organon

Advertentie voor Orgabolin van farmaceutisch bedrijf Organon

 

Internationaal

Internationale netwerken werden belangrijker voor Wemos’ werk, aanvankelijk als informatiebron en later als lobbypartner. In haar pleitbezorging richtte Wemos zich vooral op de Nederlandse overheid, de Europese Unie, de Wereldhandelsorganisatie WTO, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

 

Multidisciplinair

In de jaren ‘90 werkte Wemos steeds meer op projectbasis. Naast medewerkers met een medisch achtergrond werden medewerkers ook uit andere disciplines aangenomen, zoals sociale wetenschappers en communicatiespecialisten. Ook werd de samenwerking met organisaties op andere continenten uitgebreid en startte Wemos met publiekscampagnes.

 

Pleitbezorger

In 2010 herpositioneerde Wemos zich als pleitbezorger mondiale gezondheid. Onze hoofdtaak is beleidsbeïnvloeding ten gunste van volksgezondheid. Daarmee zijn we afgestapt van het ondersteunen van partnerorganisaties en het voeren van publiekscampagnes.

 

Mondiaal

Tegenwoordig hanteren we een mondiaal perspectief op gezondheid. Het gedachtengoed van het Grenzeloos gezond-initiatief is een kapstok voor ons werk. Wij pleiten bij beleidsmakers en politici in Nederland voor beleid dat volksgezondheid verbetert – dicht bij en ver weg. Ook pleiten we voor intersectoraal beleid waarin alle sectoren bijdragen aan het bevorderen van volksgezondheid.