HOE WIJ VERANDERING TEWEEGBRENGEN

Onze ‘Theory of Change’ of veranderingstheorie illustreert de manier waarop wij proberen verandering teweeg te brengen.

Als we willen dat iedereen het recht op gezondheid kan uitoefenen, moeten we zorgen voor de juiste economische, sociale en politieke omstandigheden op zowel nationaal als mondiaal niveau. Wat ons betreft zijn daarvoor allereerst op bewijs gestoelde nationale en mondiale beleidslijnen en regelgeving nodig waarmee de onderliggende machtsverschillen worden aangepakt.

 

Het proces van beleidsverandering begint op het moment dat nationale en mondiale besluitvormers en beleidsmakers onder druk worden gezet om veranderingen door te voeren en, door actie te ondernemen, laten zien dat ze de politieke wil hebben om cruciale beperkingen en systemische belemmeringen voor het gezondheidssysteem aan te pakken. Pas wanneer politici en besluitvormers ervan overtuigd zijn dat er iets moet veranderen, kan er een coherente reeks effectieve beleidslijnen worden ontwikkeld en ingevoerd om de juiste systemische omstandigheden te scheppen. Wanneer dit beleid er is, wijzen wij de Nederlandse overheid alsook EU- en mondiale gezondheidsinstanties met en via maatschappelijke mechanismen op hun verantwoordelijkheid om dit beleid te handhaven, voldoende middelen beschikbaar te stellen en het beleid zo nodig bij te stellen.

 

Wij streven ernaar mensen te helpen de politieke wil te creëren en de maatregelen teweeg te brengen die nodig zijn om onze drie hoofddoelen te bereiken:

 

  • Alle overheden moeten voldoende (duurzame en flexibele) financiering beschikbaar stellen voor investeringen in een weerbaar, gendergevoelig gezondheidssysteem van hoge kwaliteit, dat toegankelijk is voor alle burgers (programma Finance for health).
  • Iedereen, overal ter wereld, moet toegang hebben tot geschoolde, gemotiveerde en goed ondersteunde gezondheidswerkers (programma Human resources for health).
  • Iedereen, overal ter wereld, moet toegang hebben tot betaalbare medicijnen van hoge kwaliteit die aan eenieders medische behoeften voldoen (programma Access to medicines).
nl_NLDutch