AMANDA BANDA

Pleitbezorger mondiale gezondheid

 

Amanda is pleitbezorger mondiale gezondheid voor de Oost- en Zuid-Afrikaanse regio bij Wemos, waar wij zich richt op de programma’s Zorgpersoneel en Financiering voor gezondheid. Daarnaast is ze mede-voorzitter van de Health Workers For All Coalition.

Amanda heeft meer dan 10 jaar ervaring in beleidsbeïnvloeding in Afrika, gericht op nationale overheden, mondiale gezondheidsinstituten en donoren om investeringen in gezondheid voorop te stellen. Ze heeft gewerkt in Zuid-Afrika, Lesotho, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Kenia, Uganda, de Democratische Republiek Congo, Guinee en de mondiale context.

 

Voorheen werkte ze in het Health Policy-team bij Artsen Zonder Grenzen, als hiv advocacy coordinator met leiding over de Afrikaanse regio. Ze coördineerde en had een leidinggevende rol in pleitbezorging voor meerdere landen om de organisatie te ondersteunen bij het beïnvloeden van de mondiale hiv-agenda. Daarnaast deed ze onderzoek naar de mondiale politieke en economische aspecten van hiv voor deze organisatie.

 

Verder heeft Amanda ervaring met het ondersteunen en betrekken van maatschappelijke organisaties bij nationale en mondiale gezondheidsagenda’s en keuzes op het gebied van investeringen. Ook is ze een bondgenoot van meerdere lokale, nationale en internationale maatschappelijke organisaties. Ze heeft een achtergrond in Internationale Betrekkingen en Politieke Wetenschappen, behaald aan universiteiten in Zimbabwe en Zuid-Afrika.

 

Ga naar Amanda’s LinkedIn-profiel