Annelies-den-Boer

ANNELIES DEN BOER

Pleitbezorger voor mondiale gezondheid

 

Annelies richt zich op drie thema’s: ethisch testen van geneesmiddelen in lage-inkomenslanden, nieuwe modellen voor geneesmiddelenonderzoek, en schadelijke stoffen.

Op Europees niveau heeft Annelies’ pleitbezorging ervoor gezorgd dat de bescherming van proefpersonen van medicijntesten hoog op de politieke agenda terecht is gekomen. Samen met Europarlementariërs belegde zij expert meetings om met overheden, maatschappelijke organisaties en farmaceutische bedrijven afspraken te maken. Annelies droeg bij aan de Europese wetgeving voor medicijntesten; het ethische aspect van testen is eraan toegevoegd. Ook houdt de European Medicines Authority in de procedure voor marktautorisatie nu rekening met ethische aspecten van het toelaten van nieuwe medicijnen.

 

Haar pleitbezorging op het gebied van schadelijke stoffen leidde tot meer aandacht van media, politiek en medische beroepsgroep voor dit thema, onder andere in Radar en Medisch Contact.
Annelies studeerde Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Voorheen werkte ze bij Artsen zonder Grenzen en bij Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking (BBO).

 

Ga naar Annelies’ LinkedIn-profiel