profiel_Barbara

BARBARA FIENIEG

Pleitbezorger en beleidsonderzoeker mondiale gezondheid

 

De belangrijkste onderwerpen waarop Barbara zich richt zijn gezondheidsfinanciering en goed bestuur. In het Health Systems Advocacy Partnership is zij als pleitbezorger betrokken bij beleidsbeïnvloeding op internationaal en nationaal niveau. Ook draagt zij bij aan de capaciteitsopbouw van non-gouvernementele (partner)organisaties in lobby en pleitbezorging.

Voorheen werkte Barbara bij Wemos als coördinator van het Babyvoedingsprogramma binnen het Internationale Baby Food Action Network. Daarna werkte zij bij de Netherlands School of Public and Occupational Health als opleider en adviseur, en vervolgens bij het Academisch Medisch Centrum in onderzoek naar vormen van burgerparticipatie in gezondheidsbevordering en in de beleidsondersteuning van vernieuwingen in het medische curriculum.

 

Barbara studeerde Gezondheidswetenschappen (Universiteit Maastricht, 1994), met als specialisatie Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding en Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg.

 

Ga naar Barbara’s LinkedIn-profiel