CORINNE HINLOPEN

Beleidsonderzoeker mondiale gezondheid

 

Corinne verdiept zich in onderwerpen als gezondheidssystemen, zorgpersoneelsbeleid, en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Haar werkzaamheden concentreren zich momenteel vooral in het Health Systems Advocacy Partnership.

Door haar werkervaring brengt zij ook veel kennis mee van niet-overdraagbare ziekten (hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, overgewicht) en van voedings- en voedselvraagstukken. Zij kent ook de Nederlandse openbare gezondheidszorg goed, waardoor zij verbanden ziet tussen datgene wat wij hier (in Nederland en Europa) doen en de effecten die dat heeft op de gezondheidsstelsels in lage- en middeninkomenslanden – en andersom.

 

Corinne studeerde Sociologie aan de Landbouwhogeschool Wageningen met specialisaties in Voorlichting en Public Health. Na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens in Niger, Ecuador, Bangladesh en Italië. Terug in Nederland behaalde zij in 2001 haar Master’s in Public Health aan de NSPH (nu NSPOH). Hierna werkte ze enkele jaren voor GGD, het Voedingscentrum, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

“Gezondheid en rijkdom zijn wereldwijd ongelooflijk ongelijk verdeeld. Dit is onacceptabel, vooral in deze tijd waarin we ons hebben gecommitteerd aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en hebben toegezegd niemand achter te laten. We hebben het geld en de middelen om onze gezamenlijke Health for All-belofte waar te maken, maar het geld stroomt niet vanzelf naar het laagste punt waar het het meest nodig is. In plaats daarvan blijft het op plaatsen waar het weinig waarde toevoegt en waar het vaak de reeds bestaande ongelijkheden verergert.

 

Dit is bijvoorbeeld duidelijk in de arena Human Resources for Health waar ik werk. Rijkere landen hebben meer geld om gezondheids- en maatschappelijk werkers op te leiden en in dienst te nemen dan armere landen. Ze bieden ook hogere lonen en betere werkomstandigheden dan zorginstellingen in lagere resource-instellingen. We zien duidelijk een toenemende mobiliteit van gezondheidswerkers over de hele wereld, waardoor de rijkere regio’s uiteindelijk de meeste gezondheidswerkers hebben. Maar de behoeften van de armere landen zijn veel groter !: slechts 3% van de gezondheidswerkers in de wereld wordt op het Afrikaanse continent ingezet, terwijl het lijdt aan 24% van de wereldwijde ziektelast. Geen wonder dat Universal Health Coverage in Afrika nog steeds een verre droom is.

 

Wemos pakt deze problemen aan door naar onderliggende oorzaken te kijken en door alternatieve beleidsopties voor te stellen die achterblijvers op een meer structurele manier ten goede komen. Deze alternatieve opties hebben ook betrekking op het Nederlandse beleid, zij het in onze gezondheidssector (door de gezondheidswerkers van landen met kritieke tekorten niet leeg te laten lopen) of onze internationale samenwerking (ons geld billijker investeren. Het klinkt erg abstract, en soms is het, maar het geeft meer voldoening dan voor snelle overwinningen. Werken aan het versterken van systemen voor betere gezondheid en gezondheidszorg is een nogal niche in de internationale ontwikkelingsarena en Wemos is er al 40 jaar in geslaagd om een gerespecteerde partner te worden door middel van doorzettingsvermogen en toewijding. ben trots om bij te dragen aan dit werk.”