Corinne-Hinlopen

CORINNE HINLOPEN

Beleidsonderzoeker mondiale gezondheid

 

Corinne verdiept zich in onderwerpen als gezondheidssystemen, zorgpersoneelsbeleid, en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Haar werkzaamheden concentreren zich momenteel vooral in het Health Systems Advocacy Partnership.

Door haar werkervaring brengt zij ook veel kennis mee van niet-overdraagbare ziekten (hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, overgewicht) en van voedings- en voedselvraagstukken. Zij kent ook de Nederlandse openbare gezondheidszorg goed, waardoor zij verbanden ziet tussen datgene wat wij hier (in Nederland en Europa) doen en de effecten die dat heeft op de gezondheidsstelsels in lage- en middeninkomenslanden – en andersom.

 

Corinne studeerde Sociologie aan de Landbouwhogeschool Wageningen met specialisaties in Voorlichting en Public Health. Na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens in Niger, Ecuador, Bangladesh en Italië. Terug in Nederland behaalde zij in 2001 haar Master’s in Public Health aan de NSPH (nu NSPOH). Hierna werkte ze enkele jaren voor GGD, het Voedingscentrum, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

 

Ga naar Corinne’s LinkedIn-profiel